Baumgarten Izidor
Baumgarten Izidor

2021. október 17. Vasárnap

Baumgarten Izidor

jogász

Születési adatok

1850. március 27.

Pest

Halálozási adatok

1914. október 1.

Budapest


Család

Unokaöccse: Baumgarten Ferenc Ferdinánd (1880–1927) esztéta, kritikus, történész.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1876); közben külföldi egyetemeken tanult (1873–1879), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1882), a büntetőjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1885).

Életút

Budapesten alügyész (1886–1891), törvényszéki bíró (1891–1896), ügyész (1896–1898), igazságügyminiszteri osztálytanácsos (1898–1901), koronaügyész-helyettes (1901–1911), kúriai tanácselnök (1911–1914). A bp.-i tudományegyetemen a büntetőjog magántanára (1885-től). Büntetőjoggal fogl., az egyik legkiválóbb magyar büntetőjogász. Nagy műveltségével, éles judíciumával, jeles szónoki képességeivel nagy tekintélyt szerzett. Az ún. klasszikus büntetőjogi iskola híve, és egyik legjelentősebb magyarországi képviselője; művei a magyar büntetőjogi irodalom maradandó értékű alkotásai. Részt vett a büntető perrendtartás életbeléptetése munkálataiban, a büntetőnovella tervezetének előkészítésében. Az 1899. évi büntetőegyesületi kongresszus megszervezője.

Elismerés

Akadémiai Dicséret (A kísérlet tana című munkájáért, 1885).

Főbb művei

F. m.: A sajtójogi felelősség rendszere. (Bp., 1883
németül: 1884)
Bűnhalmazat és törvényhalmazat. (Büntető Jog Tára, 1884)
A kísérlet tana. (Bp., 1885)
A kettős házasság elévülésének kérdéséhez. (Jog, 1886)
A tett azonosságának kérdéséhez, különös tekintettel a magyar eljárási javaslatokra. (Bp., 1889)
Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságról. (Magyar Jogász Egylet kiadványai. Bp., 1890)
A feltételes elítélésről. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1891)
A vádhatározatról. (Bp., 1895)
A büntetés kimérése criminálpolitikai szempontból. 1–2. füz. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1901–1902)
A nemi perverzitások a büntetőjog szempontjából. (Klinikai Füzetek, 1902)
A codifikált büntetőjog és a különtörvények. (Jogállam, 1902)
A semmisségi okok megjelelölésének módjáról. (Büntető Jog Tára, 1902)
A büntetés kimérésének reformjáról. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1904)
A törvényhozás művészetéről. (Jogállam, 1905)
A csökkent beszámító képességről. (Jogállam, 1907)
Büntetőjogi tanulmányok. 1–3. köt. A 3. kötetet Baumgarten Nándor rendezte sajtó alá. (Bp., 1907–1916)
Az új irányok a büntetőjogban. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1909)
A fiatalkorúak bíráiról és a fiatalkorúak bűnügyeiben követendő eljárásról szóló törvény előadói tervezete. (Bp., 1913).

Irodalom

Irod.: Edvi Illés Károly: B. I. (Jogállam, 1914)
Doleschall Alfréd: Emlékbeszéd B. I.-ról. (Bp., 1918).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013