Baumgarten Nándor
Baumgarten Nándor

2024. június 22. Szombat

Baumgarten Nándor

jogász

Születési adatok

1873. május 29.

Pest

Halálozási adatok

1935. május 29.

Budapest


Iskola

A lipcsei, a bp.-i és a berlini egyetemen tanult; a bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1896), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1899), a kereskedelmi és váltójog tárgykörben magántanár képesítést szerzett (1905).

Életút

Budapesten ügyvéd (1899–1914), közigazgatási bíró (1914–1921). A bp.-i tudományegyetemen a kereskedelmi és váltójog magántanára (1905–1915), c. ny. rk. tanára (1915–1921). Nyugdíjazása után a Beocsini Cementgyári Unió elnöke (1921-től). Fuvarozási és szállítmányozási joggal fogl.

Elismertség

A Magyar Jogász Egylet titkára (1901-től).

Szerkesztés

A Jogállam szerkesztője (1901–1935).

Főbb művei

F. m.: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog. (Bp., 1900
2. átd. kiad. Varannai Istvánnal. Bp., 1930)
Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1901)
A tőzsdebíróság hatásköre és a különbözeti ügyletek perelhetősége. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1901)
Ipari veszély. (Jogtudományi Közlöny, 1902)
A munkások baleset elleni biztosításáról szóló javaslat. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1903)
A magyar vasúti jog vázlata. (Jogi Lexikon. Bp., 1905)
Kartellek, trustok. Keletkezésük, fejlődésük, helyzetük a gazdasági jogrendben. Meszlény Artúrral. (Bp., 1906)
Vétel és átvétel. (Bp., 1906)
A strike jogi következményei. (Bp., 1908
németül: Breslau, 1908)
Jelzálogos kölcsönök visszafizetése és újabb joggyakorlatunk. (Bp., 1908)
Bosznia és Hercegovina igazságügyi törvénytára. 1. köt.: Kereskedelmi és ipari törvények. (Magyar Jogász Egylet kiadványai. Bp., 1913)
Az új polgári perrendtartás és a kereskedelem. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1913)
Részvénytársasági jogunk reformja. (Bp., 1914)
Baumgarten Izidor: Büntetőjogi tanulmányok. 3. köt. Sajtó alá rend. (Bp., 1916)
Jogerő a közigazgatási eljárásban. (Bp., 1917)
Az új társulati adóról. (Bp., 1924)
A nemzetközi bíróság újabb, 1929– 1930. évi joggyakorlata. (Bp., 1931)
B. N. összegyűjtött tanulmányai. Kuncz Ödön emlékbeszédével. 1–2. (Bp., 1936).

Irodalom

Irod.: Kuncz Ödön: B. N. emlékezete (Jogállam, 1936).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője