Bausznern Ármin
Bausznern Ármin

2021. október 18. Hétfő

Bausznern Ármin, nemes

honvéd tábornok

Születési adatok

1881. november 16.

Budapest

Halálozási adatok

1960. május 29.

Pécs


Család

Sz: Bausznern Guido (1839–1917), Fogaras vm. főispánja, országgyűlési képviselő, nemes Wankel-Seeberg Lujza.

Iskola

A kőszegi katonai főreáliskolában éretts. (1899), a fiumei cs. és kir. Haditengerészeti Akadémián végzett (1901), II. osztályú tengerész hadapróddá avatták.

Életút

A cs. és kir. haditengerészetnél (1901–1918), az összeomlás után a Dunai Flottillánál, majd a Vörös Hadsereg hadihajós egységénél szolgált (1918–1919). Korvettkapitányi rendfokozattal vált ki a tényleges szolgálatból (1919. aug.) és a polai ún. bútorhazaszállító bizottság román megbízottja (1919. aug.–1920. jún.), majd tényleges szolgálat után ismét kivált (1920. jún.–1922. febr.). Az Oceana tengerhajózási társaság alkalmazottja (1922–1929), 2. osztályú folyamőr törzskapitányként ténylegesítették, a Folyamőrségnél teljesített szolgálatot (1929-től). A sajkás ezred parancsnoka (1934–1937), a Folyamőrség parancsnokának helyettese (1937. máj. 1.–jún. 25.), később mb., majd kinevezett parancsnoka (1937. jún. 25.–1939. jan. 15.). A Honvédség főparancsnokának folyamőr szemlélője (1938. febr. 1.–1940. febr. 1.). Nyugállományba vonult (1940. máj. 1.), c. vezérkapitány (1940. dec. 13.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013