Bay György
Bay György

2021. október 26. Kedd

Bay György, ludányi

politikus, költő

Születési adatok

1792. március 19.

Surány, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1849. június 5.

Pest


Iskola

Iskoláit és jogi tanulmányait Sárospatakon végezte.

Életút

Tanulmányai befejezése után a bécsi magyar testőrségben szolgált (1810–1816). Bereg vm. táblabírája (1816–1825), főszolgabírája (1825–1832), első alispánja (1832–1841), alországbíró, alnádor és hétszemélynök (1841–1848). Fiatal korában, barátja, Kisfaludy Károly bíztatására verseket írt, majd Kazinczy Ferenccel levelezett, de baráti kapcsolat fűzte Kölcsey Ferenchez is. Kazinczynak Bay Györgyhöz írott kilenc levele a Reményben jelent meg (1818–1823); ezekből az is kiderült, hogy Bay Herderből is fordított, ill. hogy több versét elküldte közlésre Kazinczynak (a Magyar Kurirhoz). A Felsőmagyarországi Minervában Goethe két versének fordítása jelent meg (1827). A pesti kolerajárvány áldozata lett.

Szerkesztés

Versei és versfordításai a Hébe (1822–1823) és a Felsőmagyarországi Minerva c. lapokban jelentek meg (1827).

Irodalom

Irod.: Csorba Sándor: B. Gy. levelei Kölcsey Ferenchez. (Remény s emlékezet. Bp.–Fehérgyarmat, 1990)
Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a magyar világ. (Bp., 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013