Beck Lajos
Beck Lajos

2023. december 1. Péntek

Beck Lajos, 1895-től madarasi

politikus

Születési adatok

1876. július 12.

Budapest

Halálozási adatok

1953. december 5.

Budapest


Család

Sz: Beck Hugó (1843–1926) jogász, bíró.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett, ügyvédi vizsgát tett. Jogi és közgazdasági ismereteit előbb Berlinben, majd Franciaországban és Nagy-Britanniában egészítette ki (1906-ig).

Életút

A Függetlenségi és ’48-as Párt országgyűlési képviselője (Körmendi választókerület, 1906–1918; az 1916. évi második pártszakadáskor gr. Károlyi Mihályhoz csatlakozott). Wekerle Sándor kormányának igazságügy-minisztériumi államtikára (1917– 1918). Az ún. őszirózsás forradalom után a kormányban való részvételt nem, de az Osztrák–Magyar Bank budapesti intézetének vezetését elvállalta, legfőbb célja a bank aranytartaléka Magyarországra eső részének megmentése volt. A Tanácsköztársaság idején velencei birtokán, majd Svájcban és Olaszországban tartózkodott. Pártonkívüli programmal nemzetgyűlési, ill. országgyűlési képviselő (őriszentpéteri választókerület, 1922–1935). Az Országos Ipartanács tagja, a Külkereskedelmi Intézet alelnöke. A Magyar Ipari Jelzálogintézet igazgatóságának tagja (1945– 1948). Politikusként elsősorban gazdasági, pénzügyi, ill. közjogi kérdésekkel fogl. A Tanácsköztársaság bukása után József főherceg kérésére megkísérelte az ellenforradalmi erők és a szociáldemokraták közötti megegyezés létrehozását. A két vh. között a parlamentben a liberális mérsékelt ellenzékhez tartozott, több kérdésben támogatta a kormányt, s megbízásából részt vett külföldi pénzügyi tárgyalásokon is. Fiatal korában szépirodalmi munkásságot is folytatott.

Szerkesztés

A Magyarország és a Friss Ujság ún. lapvezére (1916–1917). Írásai a fentieken kívül még elsősorban a Diákszövetségi Lapokban (1894-től), az Egyetemi Lapokban (1894-től), a Pesti Hírlapban (1907-től), a Debrecenben (1908-tól), a Magyar Hírlapban (1908-tól), a Pester Lloydban (1908-tól), a Revue de Hongrie-ban (1909-től), az Arad és Vidékében (1910-től), Az Estben (1924-től), a Pesti Naplóban (1924-től) és Az Ujságban jelentek meg (1929-től).

Irodalom

Irod.: F. m.: Az életbiztosításról. (Jogtudományi Közlöny, 1895)
Magyar birtokpolitika. (Bp., 1909
angolul és németül is)
48 és 67. (Bp., 1910)
A pénzintézeti reform. (Bp., 1916)
A magyar földbirtok megoszlása. Agrárstatisztikai tanulmány. (Bp., 1918)
A Nemzeti Munkapárt és a nemzeti demokrácia. A képviselőház 1917. II. 23-i ülésén tartott beszéde. (Bp., 1917)
Beszéde Magyarország pénzügyi helyzetéről a nemzetgyűlés 1923. VII. 19-i ülésén. (Bp., 1923)
Mezőgazdasági hitel. (2. kiad. Bp., 1923)
A régi Magyarország. (Universitas könyvek. Bp., 1944)
szépirodalmi munkái: Ideálok. Reg. (Bp., 1902)
Új nemzedék. Reg. (Bp., 1904)
Kozma Andor – az író. Mátyás diák álnéven. (Bp., 1910)
Másik vasárnap délután. Mátyás diák álnéven. (Bp., 1910)
Az én kertem. Versek. (Bp., 1911).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője