Beck Soma
Beck Soma

2021. október 25. Hétfő

Beck Soma

orvos, bőrgyógyász

Születési adatok

1872. augusztus 3.

Keszthely

Halálozási adatok

1930. április 26.

Pécs


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1895), Schordann-ösztöndíjjal a bécsi, a párizsi és a hamburgi klinikán tanult (1895–1897), a gyermekkori szifilisz tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1905).

Életút

A bp.-i tudományegyetem II. sz. Kórbonctani és Kórszövettani Intézetében Pertik Ottó gyakornoka, egy. tanársegéde (1895 és 1897–1900), a Bródy Adél Gyermekkórház rendelő orvosa (1900–1908), főorvosa (1908–1914), majd az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914–1915). A bp.-i Pénzintézetek Hadikórháza orvosa (1915–1918), a Zita Kórház Bőrgyógyászati Osztályának főorvosa (1918–1921). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1905–1920), az összeomlás után a Bp.-re menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a bőr- és bujakórtan előadó tanára (1920–1921), kikeresztelkedése (1921) után ny. r. tanára (1922–1930), az egyetem Pécsre költözése (1924) után az Erzsébet Tudományegyetemen az általa megszervezett Bőr- és Nemikórtani Klinika igazgatója (1924–1930). Tudományos pályafutását bakteriológiai vizsgálatokkal kezdte, majd érdeklődése a gyermekkori bőrbetegségek problémái felé fordult. Először írta le az erythema mycoticum nevű kórképet, a csecsemők bőrében előforduló, soormycosist okozó gombás megbetegedést, ill. az erythema nodosum tuberkuloid jellegét, alapvetően új megállapításokat tett a dermatofibrosarcoma vizsgálata terén. Nemzetközileg is az elsők között írta le a bőr belső szekréciós működését. Behatóan fogl. az égések és fagyások kezelésével is.

Emlékezet

Nemzetközileg is jelentős több száz kötetes bőrgyógyászati szakkönyvtárát a pécsi klinikára hagyta. Pécs városa díszsírhelyen temette el. Halála után tanítványai emlékkönyvvel emlékeztek meg életéről. Márványtábláját a POTE Bőrgyógyászati Klinika könyvtárában leplezték le (1991. szept.-ben; s ekkor nevezték el a klinika könyvtárát is Beck Soma Könyvtárnak). Halálának 75. évfordulójáról bronz emlékplakettel emlékeztek meg (Füz Veronika szobrászművész alkotása, 2005-ben).

Elismertség

A Francia Dermatológiai Társaság l. tagja (1898).

Szerkesztés

A Monatshefte für praktische Dermatologie (1900–1901), majd a Dermatologische Wochenschrift társzerkesztője (1901-től).

Főbb művei

F. m.: Egy adat a rugalmas rostoknak a nyirokedényekhez való viszonyához a bőrben. – Galanthum és paraplastok. (Orvosi Hetilap, 1897)
A resorcin befolyása alatt lehámlott szaruréteg szerkezetéről. (Tudományos dolgozatok Schwimmer Ernő betöltött 25 éves tanársága alkalmából. Bp., 1897)
Bőrgyógyászati tapasztalatok a „casanthrol”-lal. (Orvosi Hetilap, 1898)
Az inchtyolnak a bőrön át való felszívódásáról. Fenyvessy Bélával. (Magyar Orvosi Archivum, 1899)
Die feinere Architektur der primären Hautcarcinome. Monográfia. Krompecher Ödönnel. (Hamburg–Leipzig, 1903)
Gyermekkori bőrbajok összefüggése a belső szervek megbetegedéseivel. (Budapesti Orvosi Ujság, 1905)
A csecsemőkor néhány bőrbetegségéről. (Orvosképzés, 1911)
Adatok a keratosis spinulosa – Crocker – kórtanához és szövettanához. (Eger, 1912)
Az égések kezeléséről. (Budapesti Orvosi Ujság, 1912)
Újabb adatok az erythema mycoticum infantile kórisméjéhez. (Budapesti Orvosi Ujság, 1913)
A súlyos fagyások kezeléséről. (Budapesti Orvosi Ujság, 1915)
A háborús bőrbetegségekről. (Pénzintézetek Hadi-kórházának első évkönyve. Bp., 1916)
A syphilis gyógykezelésének elvéről és néhány módjáról. (Orvosképzés, 1920)
Bőralatti gennyes járatok képzésével és bőrsorvadással járó idült tüdőgyulladás. (Orvosi Hetilap, 1925)
Bőrbetegségek és dispositio. (Bp., 1925)
Beszámoló a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem Diákjóléti Bizottságának működéséről… (Pécs, 1929)
A nemi úton kívül szerzett syphilisről. (Egészségvédelem, 1929)
Epitheliome. Sajtó alá rend. Lang Mihály. (Handbuch der Haut-und Geschlechtskrankheiten. XII/3. Berlin, 1933).

Irodalom

Irod.: B. S.: Életem, emlékeim. (Pécsi Napló, 1925. okt. 11.)
Entz Béla: B. S. (Orvosi Hetilap, 1930)
B. S. Emlékkönyv. Írták barátai és tanítványai. B. S. arcképével, életrajzával és művei bibliográfiájával. Szerk. Láng Mihály. (Pécs, 1930)
Neuber Ede: Emlékbeszéd B. S.-ról. (Erzsébet Tudományegyetem 1930/31. tanévi iratai. 3. füz. Pécs, 1931)
Szodoray Lajos: Megemlékezés B. S.-ról. (Bőrgyógyászati Szemle, 1972)
Szodoray Lajos: B. S. professzor emlékezete. (Orvostörténeti Közlemények, 1975)
Melczer Miklós: Megemlékezés B. S. professzorról, halálának ötvenedik évfordulójáról. (Orvosi Hetilap, 1980. 18.)
Szállási Árpád: A hazai dermatológia kiválósága: B. S. (Orvosi Hetilap, 1994. 2.)
Vértes László: B. S. professzorról születése 125. évfordulójára. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1999)
Schneider Imre: B. S. professzor élete és munkássága. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 2004)
Schneider Imre: B. S. bronzplakett. (PTE Orvoskari hírmondó, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013