Beck Soma
Beck Soma

2022. augusztus 9. Kedd

Beck Soma

orvos, bőrgyógyász

Születési adatok

1872. augusztus 3.

Keszthely

Halálozási adatok

1930. április 26.

Pécs


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1895), Schordann-ösztöndíjjal a bécsi, a párizsi és a hamburgi klinikán tanult (1895–1897), a gyermekkori szifilisz tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1905).

Életút

A bp.-i tudományegyetem II. sz. Kórbonctani és Kórszövettani Intézetében Pertik Ottó gyakornoka, egy. tanársegéde (1895 és 1897–1900), a Bródy Adél Gyermekkórház rendelő orvosa (1900–1908), főorvosa (1908–1914), majd az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914–1915). A bp.-i Pénzintézetek Hadikórháza orvosa (1915–1918), a Zita Kórház Bőrgyógyászati Osztályának főorvosa (1918–1921). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1905–1920), az összeomlás után a Bp.-re menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a bőr- és bujakórtan előadó tanára (1920–1921), kikeresztelkedése (1921) után ny. r. tanára (1922–1930), az egyetem Pécsre költözése (1924) után az Erzsébet Tudományegyetemen az általa megszervezett Bőr- és Nemikórtani Klinika igazgatója (1924–1930). Tudományos pályafutását bakteriológiai vizsgálatokkal kezdte, majd érdeklődése a gyermekkori bőrbetegségek problémái felé fordult. Először írta le az erythema mycoticum nevű kórképet, a csecsemők bőrében előforduló, soormycosist okozó gombás megbetegedést, ill. az erythema nodosum tuberkuloid jellegét, alapvetően új megállapításokat tett a dermatofibrosarcoma vizsgálata terén. Nemzetközileg is az elsők között írta le a bőr belső szekréciós működését. Behatóan fogl. az égések és fagyások kezelésével is.

Emlékezet

Nemzetközileg is jelentős több száz kötetes bőrgyógyászati szakkönyvtárát a pécsi klinikára hagyta. Pécs városa díszsírhelyen temette el. Halála után tanítványai emlékkönyvvel emlékeztek meg életéről. Márványtábláját a POTE Bőrgyógyászati Klinika könyvtárában leplezték le (1991. szept.-ben; s ekkor nevezték el a klinika könyvtárát is Beck Soma Könyvtárnak). Halálának 75. évfordulójáról bronz emlékplakettel emlékeztek meg (Füz Veronika szobrászművész alkotása, 2005-ben).

Elismertség

A Francia Dermatológiai Társaság l. tagja (1898).

Szerkesztés

A Monatshefte für praktische Dermatologie (1900–1901), majd a Dermatologische Wochenschrift társzerkesztője (1901-től).

Főbb művei

F. m.: Egy adat a rugalmas rostoknak a nyirokedényekhez való viszonyához a bőrben. – Galanthum és paraplastok. (Orvosi Hetilap, 1897)
A resorcin befolyása alatt lehámlott szaruréteg szerkezetéről. (Tudományos dolgozatok Schwimmer Ernő betöltött 25 éves tanársága alkalmából. Bp., 1897)
Bőrgyógyászati tapasztalatok a „casanthrol”-lal. (Orvosi Hetilap, 1898)
Az inchtyolnak a bőrön át való felszívódásáról. Fenyvessy Bélával. (Magyar Orvosi Archivum, 1899)
Die feinere Architektur der primären Hautcarcinome. Monográfia. Krompecher Ödönnel. (Hamburg–Leipzig, 1903)
Gyermekkori bőrbajok összefüggése a belső szervek megbetegedéseivel. (Budapesti Orvosi Ujság, 1905)
A csecsemőkor néhány bőrbetegségéről. (Orvosképzés, 1911)
Adatok a keratosis spinulosa – Crocker – kórtanához és szövettanához. (Eger, 1912)
Az égések kezeléséről. (Budapesti Orvosi Ujság, 1912)
Újabb adatok az erythema mycoticum infantile kórisméjéhez. (Budapesti Orvosi Ujság, 1913)
A súlyos fagyások kezeléséről. (Budapesti Orvosi Ujság, 1915)
A háborús bőrbetegségekről. (Pénzintézetek Hadi-kórházának első évkönyve. Bp., 1916)
A syphilis gyógykezelésének elvéről és néhány módjáról. (Orvosképzés, 1920)
Bőralatti gennyes járatok képzésével és bőrsorvadással járó idült tüdőgyulladás. (Orvosi Hetilap, 1925)
Bőrbetegségek és dispositio. (Bp., 1925)
Beszámoló a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem Diákjóléti Bizottságának működéséről… (Pécs, 1929)
A nemi úton kívül szerzett syphilisről. (Egészségvédelem, 1929)
Epitheliome. Sajtó alá rend. Lang Mihály. (Handbuch der Haut-und Geschlechtskrankheiten. XII/3. Berlin, 1933).

Irodalom

Irod.: B. S.: Életem, emlékeim. (Pécsi Napló, 1925. okt. 11.)
Entz Béla: B. S. (Orvosi Hetilap, 1930)
B. S. Emlékkönyv. Írták barátai és tanítványai. B. S. arcképével, életrajzával és művei bibliográfiájával. Szerk. Láng Mihály. (Pécs, 1930)
Neuber Ede: Emlékbeszéd B. S.-ról. (Erzsébet Tudományegyetem 1930/31. tanévi iratai. 3. füz. Pécs, 1931)
Szodoray Lajos: Megemlékezés B. S.-ról. (Bőrgyógyászati Szemle, 1972)
Szodoray Lajos: B. S. professzor emlékezete. (Orvostörténeti Közlemények, 1975)
Melczer Miklós: Megemlékezés B. S. professzorról, halálának ötvenedik évfordulójáról. (Orvosi Hetilap, 1980. 18.)
Szállási Árpád: A hazai dermatológia kiválósága: B. S. (Orvosi Hetilap, 1994. 2.)
Vértes László: B. S. professzorról születése 125. évfordulójára. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1999)
Schneider Imre: B. S. professzor élete és munkássága. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 2004)
Schneider Imre: B. S. bronzplakett. (PTE Orvoskari hírmondó, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője