Becker Ervin
Becker Ervin

2021. május 14. Péntek

Becker Ervin

kohómérnök

Születési adatok

1899. január 23.

Selmecbánya, Hont vármegye

Halálozási adatok

1987. augusztus 25.

Budapest


Család

Apja gimnáziumi tanár volt Selmecbányán. Nős, három gyermeke született.

Iskola

A selmecbányai evangélikus líceumban éretts. (1916), a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán kohómérnöki okl. szerzett (1926), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1964); a miskolci NME-n doktorált (1965).

Életút

A csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémmű anyagvizsgáló laboratóriumának beosztott mérnöke (1922–1926), tüzelőtechnikusa (1926–1932), a kémiai laboratórium helyettes vezetője (1932–1935), üzemvezető főmérnöke (1935–1944). Az Ajkai Alumíniumkohó mérnöke (1945–1948), a Délkelet-európai Iparfejlesztő Vállalat szakértője (1948), az Iparügyi Minisztérium Színesfémipari Főosztályának vezetője (1948–1949), a Könnyűfémipari Beruházási Vállalat (1949–1952), a Könnyűfémipari Tervező Iroda (KÖTERV) vezetője (1952–1953), a Fémipari Kutató Intézet Kohászati Osztályának tud. munkatársa (1953–1955), az Elektrometallurgiai Osztály vezetője (1955–1969). A magyar alumíniumipar kimagasló egyénisége, az első magyar alumíniumkohó tervezője (1934–1935). Jelentős eredményeket ért el az alumíniumelektrolízis, az alumíniumkohók tervezése és fejlesztése, ill. az ezzel összefüggő ún. áramaddíciós kísérletek terén. Tevékenysége nyomán készült el a magyaróvári timföldgyár korszerűsítése, az első magyarországi műkorundgyár. Személyesen tervezte és helyezte üzembe az Inotai Alumíniumkohót (1952). A magyar kohászat történetével is fogl.

Elismerés

Munka Érdemrend (1952), Szocialista Munkáért Érdemérem (1955).

Szerkesztés

A Bányászati Kohászati Lapok alumínium- (1949–1953), és fémkohászat-rovatának vezetője (1971–1974).

Főbb művei

F. m.: Magyar szénfajtákkal végzett laboratóriumi retortagázítások eredményei. Jakóby Istvánnal. (Magyar Mérnök Egyesület Közlönye, 1930)
Az alumínium rövid metallurgiája. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1938)
Mechanikus kádbetörés. (Újítók Lapja, 1950)
Szilikoalumíniumgyártás. Egy. jegyz. (Bp. 1954)
A fluidizáló pörkölés fejlődéstörténete. (Kohászati Lapok, 1954)
A csepeli alumíniumkohó története. (Kohászati Lapok, 1955)
Hőmérlegfelvétel fenékre épített, fenéklemezes és mélyített fenekű kádaknál Inotán. (Kohászati Lapok, 1956)
A magyar alumíniumgyártás 25 éve. (Kohászati Lapok, 1960)
Kohászati elektrotrechnika. Ipari technikumi tankönyv. Többekkel. (Bp., 1961)
A hazai elektrotermikus szilumingyártás lehetőségei. (Kohászati Lapok, 1963)
Kohászati elektrotechnika. Szentirmay Lászlóval. (Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: [P. y.]: B. E. (Bányászati Kohászati Lapok. Kohászat, 1987)
Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon. (Ajka, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013