Beczner László
Beczner László

2024. június 19. Szerda

Beczner László

mezőgazdasági mérnök, virológus

Születési adatok

1938. augusztus 14.

Debrecen

Halálozási adatok

1988. november 10.

Budapest


Család

Testvére: Bereznai Tamás (1936–) kémikus. F: 1967-től Beczner Judit (= Beczner Lászlóné Hegyesi Judit) mikrobiológus, kertészmérnök. Leánya: Beczner Ágnes és Beczner Barbara. Fia: Beczner Farkas.

Iskola

Iskoláit Makón, Nyíregyházán, Debrecenben és Hajdúdorogon végezte, Hajdúdorogon éretts. (1956), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Általános Mezőgazdaság-tudományi Karán mezőgazdasági mérnöki okl. (1960), növényvédelmi szakmérnöki okl. szerzett (1961), doktorált (1966), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1974).

Életút

Az Állami Vakcina Termelő Intézet ún. fermentorosa (1956). A Pusztaszabolcsi Állami Gazdaság gyakornoka (1960–1961), a Fejér Megyei Növényvédő Állomás laboratóriumvezetője (1962–1963), az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet Növénykórtani Osztálya tud. segédmunkatársa (1963–1966), tud. munkatársa (1966–1974), tud. főmunkatársa és a Virológiai Csoport vezetője (1974–1988). A DATE és az ATE Növényvédelmi Tanszékén a virológia előadó tanára (1968-tól). Az MTA–TMB-n Szirmai János aspiránsa (1968– 1971).

Takarmánynövények, elsősorban a lucerna és a herefélék vírusbetegségeivel, növényvírusok szerológiai vizsgálatával fogl. Tisztázta a sárgavirágú csillagfürt keskenylevelűsége etiológiáját és igazolta a bab levélsodródása vírus magyarországi előfordulását. Jelentős eredményeket ért el a zöldségfélék, gyümölcsfák, bogyósgyümölcsűek, a szőlő és néhány más szántóföldi kultúra vírusbetegségeinek leírásában, valamint a kimutatásukra alkalmas egységes szerológiai módszerek fejlesztésében. Horváth Józseffel a világon elsőként fedezte fel és írta le a burgonya Y-vírus NTN-törzsét (a Potato Research-ben, 1984-ben megjelent közösen írott cikkük a magyarországi növényvirológia legtöbbször idézett publikációja volt!).

Főbb művei

F. m.: Lucernán előforduló vírusbetegségek. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1966)
Zöldségkultúrák növényvédelme. Többekkel. (Bp., 1967)
Fehérheréről izolálható vírusok. Gáborjányi Richárddal. – A vírus–gazdanövénykór kutatás (Növényvédelem, 1968)
Adatok a paprikafajták lucernamozaikvírus-figékonyságához. (Növénytermelés, 1969)
Zöldségfélék növényvédelme. Bodor Jánossal, Paizs Lászlónéval. (Bp., 1970)
Some New Experimental Dicotyledonous Hosts of Alfalfa Mosaic Virus. Schmelzer, K.-val. (Acta Phytopathologica, 1972)
A bab levélsodródás vírus fellépése lucernában Magyarországon. Hosszú J.-vel, Kajati I.- vel. (Növényvédelem, 1973)
A lucernát fertőző vírusok, különös tekintettel a lucerna mozaikvírusra. Kand. értek. (Bp., 1974)
Relationship among Some Tobamoviruses. Burgyán J.-vel, Gáborjányi Richárddal. (Acta Phythopathologica, 1978)
Studies on the Etiology of Tuber Necrotic Ringspot Disease of Potato. Többekkel. (Potato Research, 1984)
Virus Diseases of Gramineae in Hungary. Többekkel. (Acta Phythopathologica, 1989).

Irodalom

Irod.: B. L. (Növényvédelem, 1989)
Horváth József: In memoriam B. L. (Növényvédelem, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője