Bede Béla
Bede Béla

2023. december 5. Kedd

Bede Béla

politikus

Születési adatok

1912. október 2.

Cegléd

Halálozási adatok

1974. június 20.

Cambridgeshire, Nagy-Britannia


Család

Sz: Bede Imre vasúti munkás, Bezzeg Mária. Testvére: Bede Imre (1909–) cipész. Korán árvaságra jutott. Nős volt, gyermeke nem született.

Iskola

Négy polgárit végzett, majd Újpesten kitanulta a rádióműszerész szakmát.

Életút

Az MSZDP, ill. az SZDP tagja (1927–1936, 1939-től). A II. vh. után az SZDP Pest környéki végrehajtó bizottságának tagja, az újpesti pártszervezet elnöke (1945–1948). Az SZDP Értelmiségi Osztálya, majd a párt Káderosztályának vezetője, egyúttal a pártközpont minisztériumi osztályának vezetője is. A Magyar–Szovjet Művelődési Társaság újpesti szervezetének elnöke. Nemzetgyűlési pótképviselő (1947. ápr. 9-én, Csala László helyére hívták be Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. és Bács-Bodrog vm. képviseletében), országgyűlési képviselő (Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék Kecskemét és Baja törvényhatósági jogú városokkal, 1947–1948; mandátumáról lemondott: 1948. ápr. 26.). Mint a pártegyesítés ellenzőjét kizárták az SZDP-ből (1948. febr. 18.), Baron Andorral, Bartucz Jánossal és Bölcsföldi Andorral együtt Svédországba emigrált, Stockholmban telepedett le (1948. márc.). Az emigrációban a Bán Antal, ill. Szélig Imre vezette csoport tagja, vezetőségi tagja, majd alelnöke. Később a bécsi szociáldemokrata csoport elnökségi tisztét, ill. az emigráns párt titkári tisztét is betöltötte, majd Nagy-Britanniába költözött. Szélig Imre halála után az emigrációs MSZDP közvetlen összekötője volt a Szocialista Internacionáléval és a Közép- és Kelet- európai Szocialista Unióval. Az MSZDP elnökségi tagja (Bölcsföldi Andorral, Kéthly Annával, 1968-tól). Jelentős szerepet vállalt a párt 1973. évi Szociáldemokrata Alternatíva c. új programjának a kidolgozásában.

Szerkesztés

A Jövő c. szociáldemokrata lap szerkesztője (1945 után).

Irodalom

Irod.: K. Zs.: B. B. (Az 1945. évi nemzetgyűlés almanachja. 1945–1947. Bp., 1999
Az 1947. évi országgyűlés almanachja. 1947– 1949. Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője