Bedekovich Kálmán
Bedekovich Kálmán

2021. október 26. Kedd

Bedekovich Kálmán, komori

politikus

Születési adatok

1818. október 13.

Szenterzsébet, Varasd vármegye

Halálozási adatok

1889. augusztus 10.

Mödling-Hinterbrühl bei Wien, Ausztria


Iskola

Elemi és középiskoláit Nagykanizsán, filozófiai tanulmányait Pécsett, a jogot Győrött végezte (1839-ig).

Életút

A magyar udvari kancellária fogalmazója (1839–1842), a zágrábi horvát kerületi tábla t. ülnöke (= báni táblai ülnök, (1842–1845), Zágráb vm. tartományi követe (1845–1848). A forradalom és szabadságharc bukása után nem vállalt állami tisztséget. Varasd vm. első alispánja (1860–1861 és 1865–1867). Horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter (1868. dec. 8.–1871. febr. 10. és 1876. febr. 25.–1889. aug. 10.) és horvát-szlavón-dalmát bán (1871. jan. 26.–1872. febr. 12.). Valóságos belső titkos tanácsos (1871- től). A dualizmus korának egyik meghatározó magyarországi horvát unionista politikusa. Részt vett az 1861. és az 1865. évi zágrábi tartományi gyűlésen, ahol egy magyar–horvát unió mellett foglalt állást. Később tagja lett az ún. regnikoláris bizottságnak, s jelentős szerepet vállalt a horvát–magyar kiegyezés előkészítésében (1868. évi XXX. törvénycikk).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013