Bedekovich Kálmán
Bedekovich Kálmán

2024. május 18. Szombat

Bedekovich Kálmán, komori

politikus

Születési adatok

1818. október 13.

Szenterzsébet, Varasd vármegye

Halálozási adatok

1889. augusztus 10.

Mödling-Hinterbrühl bei Wien, Ausztria


Iskola

Elemi és középiskoláit Nagykanizsán, filozófiai tanulmányait Pécsett, a jogot Győrött végezte (1839-ig).

Életút

A magyar udvari kancellária fogalmazója (1839–1842), a zágrábi horvát kerületi tábla t. ülnöke (= báni táblai ülnök, (1842–1845), Zágráb vm. tartományi követe (1845–1848). A forradalom és szabadságharc bukása után nem vállalt állami tisztséget. Varasd vm. első alispánja (1860–1861 és 1865–1867). Horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter (1868. dec. 8.–1871. febr. 10. és 1876. febr. 25.–1889. aug. 10.) és horvát-szlavón-dalmát bán (1871. jan. 26.–1872. febr. 12.). Valóságos belső titkos tanácsos (1871- től). A dualizmus korának egyik meghatározó magyarországi horvát unionista politikusa. Részt vett az 1861. és az 1865. évi zágrábi tartományi gyűlésen, ahol egy magyar–horvát unió mellett foglalt állást. Később tagja lett az ún. regnikoláris bizottságnak, s jelentős szerepet vállalt a horvát–magyar kiegyezés előkészítésében (1868. évi XXX. törvénycikk).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője