Bedőházi János
Bedőházi János

2024. május 20. Hétfő

Bedőházi János, bedőházi

politikus, költő, szerkesztő

Születési adatok

1853. július 27.

Szászvesszős, Kisküküllő vármegye

Halálozási adatok

1915. június 23.

Marosvásárhely


Iskola

A kolozsvári református kollégiumban éretts. (1870), a József Műegyetemen vegyészetet (1870–1873), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen vegyészetet, magyar irodalmat és neveléstant hallgatott (1875–1877), Kolozsvárott vegyészet–természettan szakos tanári okl. szerzett (1881).

Életút

A marosvásárhelyi református kollégium helyettes tanára (1879–1881), r. tanára (1881–1901) és igazgatója (1887-től). Függetlenségi párti programmal országgyűlési képviselő (Marosvásárhelyi 2. sz. választókerület, 1901–1910). Pályafutását költőként kezdte, de számos természettudományi és matematikai dolgozatot is írt. Mint kiváló matematikus, a tudománytörténettel is fogl., összegyűjtött a két Bolyai munkásságára vonatkozó életrajzi és tudományos adatokat.

Elismertség

Az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja, a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság alapító tagja.

Szerkesztés

A Marosvásárhely c. kétheti lap szerkesztője (1892. máj.–1893. jún.), a Független Magyarország munkatársa. Természettudományi írásai, ill. versei és műfordításai elsősorban a Természettudományi Közlönyben (1877-től), a Vasárnapi Ujságban (1880–1903), a Fővárosi Lapokban (1881–1893), a Koszorúban (1884), a Marosvásárhelyi Füzetekben (1896-tól), az Erdélyi Protestáns Lapban (1898-tól), a Székely Lapokban (1905-től), a Képes Családi Lapokban (1906-tól), és a kolozsvári Újságban jelentek meg (1914- től).

Főbb művei

F. m.: Költemények. (Kolozsvár, 1895)
Tréfás történetek. Bedőházi Jankó néven. (Marosvásárhely, 1896)
A két Bolyai. Élet és jellemrajz. (Marosvásárhely, 1897)
Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth-szobor leleplezése alkalmával. 1889. jún. 11. (Marosvásárhely, 1899)
Ki a vallásos ember? (Marosi Kálvin Szövetség Évkönyve, 1903)
Ünnepi beszéd. 1906. márc. 15. (Marosvásárhely, 1906)
Kerékvágások életem útján. Költemények. (Kolozsvár, 1914)
Petelei Istvánról. (Erdélyi Muzeum, 1914)
ford.: Anakreoni dalok. (Marosvásárhely, 1886).

Irodalom

Irod.: B. J. meghalt. (Világ, 1915. jún. 24.)
Szász Károly: B. J. emlékezete. (Bp., 1916).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője