Bedőházi János
Bedőházi János

2021. október 26. Kedd

Bedőházi János, bedőházi

politikus, költő, szerkesztő

Születési adatok

1853. július 27.

Szászvesszős, Kisküküllő vármegye

Halálozási adatok

1915. június 23.

Marosvásárhely


Iskola

A kolozsvári református kollégiumban éretts. (1870), a József Műegyetemen vegyészetet (1870–1873), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen vegyészetet, magyar irodalmat és neveléstant hallgatott (1875–1877), Kolozsvárott vegyészet–természettan szakos tanári okl. szerzett (1881).

Életút

A marosvásárhelyi református kollégium helyettes tanára (1879–1881), r. tanára (1881–1901) és igazgatója (1887-től). Függetlenségi párti programmal országgyűlési képviselő (Marosvásárhelyi 2. sz. választókerület, 1901–1910). Pályafutását költőként kezdte, de számos természettudományi és matematikai dolgozatot is írt. Mint kiváló matematikus, a tudománytörténettel is fogl., összegyűjtött a két Bolyai munkásságára vonatkozó életrajzi és tudományos adatokat.

Elismertség

Az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja, a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság alapító tagja.

Szerkesztés

A Marosvásárhely c. kétheti lap szerkesztője (1892. máj.–1893. jún.), a Független Magyarország munkatársa. Természettudományi írásai, ill. versei és műfordításai elsősorban a Természettudományi Közlönyben (1877-től), a Vasárnapi Ujságban (1880–1903), a Fővárosi Lapokban (1881–1893), a Koszorúban (1884), a Marosvásárhelyi Füzetekben (1896-tól), az Erdélyi Protestáns Lapban (1898-tól), a Székely Lapokban (1905-től), a Képes Családi Lapokban (1906-tól), és a kolozsvári Újságban jelentek meg (1914- től).

Főbb művei

F. m.: Költemények. (Kolozsvár, 1895)
Tréfás történetek. Bedőházi Jankó néven. (Marosvásárhely, 1896)
A két Bolyai. Élet és jellemrajz. (Marosvásárhely, 1897)
Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth-szobor leleplezése alkalmával. 1889. jún. 11. (Marosvásárhely, 1899)
Ki a vallásos ember? (Marosi Kálvin Szövetség Évkönyve, 1903)
Ünnepi beszéd. 1906. márc. 15. (Marosvásárhely, 1906)
Kerékvágások életem útján. Költemények. (Kolozsvár, 1914)
Petelei Istvánról. (Erdélyi Muzeum, 1914)
ford.: Anakreoni dalok. (Marosvásárhely, 1886).

Irodalom

Irod.: B. J. meghalt. (Világ, 1915. jún. 24.)
Szász Károly: B. J. emlékezete. (Bp., 1916).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013