Bedy Vince
Bedy Vince

2024. június 21. Péntek

Bedy Vince

római katolikus pap, helytörténész

Születési adatok

1866. március 31.

Gyirmót, Győr vármegye

Halálozási adatok

1938. december 29.

Győr


Iskola

A pannonhalmi Szent Benedek-rend győri főgimnáziumában éretts. (1882), a bp.-i tudományegyetem hittudományi karán tanult, pappá szentelték (1889. júl. 6.) és hittudományi doktori okl. szerzett (1893).

Életút

Győrszigeten káplán (1889–1892), püspöki szertartó (1892–1894), a győri püspöki tanítóképző intézet r. tanára (1894–1900), majd a győri püspöki udvarban szolgált, mint szentszéki jegyző (1900–1902), majd a püspöki iroda igazgatója (1902-től); egyútttal az ún. kis- és nagypapnevelő igazgatója is (1911–1914). Kanonok (1905–1923), őrkanonok (1923-tól). Pápai (1906–1909), komáromi (1909–1911), rábai (1911–1913), locsmándi (1913–1914), mosoni (1914–1917), soproni (1917–1918) és székesegyházi főesperes (1918–1922), szentadalberti prépost (1922–1933), majd a győri székeskáptalan nagyprépostja (1933–1938). Aktívan részt vett a városi és megyei közéletben, Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának küldötteként a Felsőház tagja (1935–1938). Különösen értékesek Győr város helytörténetével kapcsolatos írásai. Feldolgozta a győri egyházmegye, a győri székeskáptalan, a felsőőri prépostság, ill. a győri papnevelés történetét.

Elismertség

A győri Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja (1910-től), alelnöke (1924–1934), társelnöke (1934–1938). A Győri Képző- és Iparművészeti Társulat elnöke (1931–1938).

Szerkesztés

A Győri Szemle alapító munkatársa (1931–1933). Szentbeszédei a Borromaeus c. lapban jelentek meg (1895–1912).

Főbb művei

F. m.: A cultus disparitas mint házassági akadály. Hittudori értek. (Győr, 1893)
A kálvária útján. Nagyböjti szentbeszédsorozat. (Győr, 1904)
A győri nemzeti rajziskola története. (Győri Szemle könyvtára. 1. Győr, 1930)
Győri fuvarosok. (Győri Szemle, 1931)
A győri székesegyház Ének- és Zenekarának rövid története. (Győri Szemle, 1931)
A győri székesegyház Szentháromság-kápolnája. (Győri Szemle, 1931)
A Szent Adalbert tiszteletére alapított győrhegyi prépostság története. (Győri Szemle, 1932)
A győri vár és várkapitányok a XVI. és XVII. században. Eredeti okiratok alapján. (Győri Szemle, 1933)
Máthéssy István, győri nagyprépost, váci püspök. (Győri Szemle, 1933)
Adatok Győr város XVI. és XVII. századbeli lakosságának vallási megoszlásához. (Győri Kisfaludy Irodalmi Kör Kuncz Emlékkönyve. Győr, 1934)
A felsőőri prépostság története. (Veszprém, 1934)
Győregyházmegye múltjából. I. A győri székesegyház története. (Győr, 1936
II. A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937
III. A győri székeskáptalan története. Győr, 1938
IV. A pápóczi prépostság és perjelség története. Győr, 1939
V. Győr katolikus vallási életének múltja. Győr, 1939)
Gyirmót község története. Kézirat. (Győr, 1938).

Irodalom

Irod.: Emlékkönyv B. V. hetvenedik születésnapjára. Szerk. Gálos Rezső, Valló István. (Győr, 1936).

Megjegyzések

Lexikonok eltérő halálozási adata: dec. 24.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője