Beér János
Beér János

2021. december 1. Szerda

Beér János

jogász, politikus

Születési adatok

1905. február 17.

Teschen, Szilézia

Halálozási adatok

1966. február 22.

Budapest


Család

Sz: apja műszaki tisztviselő (†1909. Bécs), anyja elemi iskolai tanár volt. Apja halála után a család Budapestre költözött. Kétszer nősült. 2. F: Balla Katalin, az Országos Rendező Iroda dramaturgja.

Iskola

Budapesten éretts. (1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1927), Budapesten egyesített ügyvédi és bírói vizsgát tett (1931), az állam- és jogtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1961).

Életút

Budapesten ügyvéd (1931–1936), majd önálló ügyvédirodát nyitott (1936–1942), a Magyar Acélárugyár Nagyrugó Műhelyének betanított munkása (1944). A II. vh. idején munkaszolgálatos, a hírhedt Muray-féle századdal a keleti frontra vitték, visszavonulás közben Kassáról megszökött (1944 ősze), a szovjet csapatok bevonulásáig (1945. jan.) Csepelen élt, illegalitásban. A II. vh. után Budapest székesfőváros tiszti főügyésze (1945–1948), a Miniszterelnökség Jogi Reformbizottságának titkára (1948), a Belügyminisztérium (BM) Elnöki Főosztályának, majd Igazgatási Főosztályának vezetője (1948–1952). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE ÁJTK Államjogi, ill. Alkotmányjogi Tanszék előadó tanára (1946–1948), ny. r. tanára (1948–1952), egy. tanára (1952–1966) és a Tanszék vezetője (1948–1966); közben az ÁJTK dékánja (1952–1953). Az MKP bp.-i városházi szervezetének titkára (1945–1948), a BM (1948–1952), majd az ELTE MDP Bizottságának elnöke (1952– 1956). Államjoggal és államigazgatási joggal fogl. A szocialista államhatalom szervezetét és jogrendszerét kialakító törvények egyik megalkotója, a jogi oktatás szocialista átalakításának kezdeményezője. Vezető szerepet játszott az 1949. évi szocialista alkotmány kidolgozásában, a tanácsrendszer létrehozásában, a kitelepítési és egyéb jogfosztó rendeletek megalkotásában.

Elismertség

Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága, a Regionális és Demográfiai Bizottság tagja. A Magyar Jogász Szövetség Államjogi és Államigazgatásjogi Szakosztályának vezetője.

Elismerés

Szabadságrend (ezüst, 1945), Magyar Népköztársasági Érdemrend (1950), Munka Érdemrend (1954).

Szerkesztés

Az Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Iuridica szerkesztője (Névai Lászlóval, Szabó Imrével, 1959–1966). A Jogtudományi Közlöny és a Polgári Jog szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A Magyar Kommunista Párt közigazgatási politikája. (Bp., 1945)
A Magyar Köztársaság alkotmánya. (Bp., 1948)
A közigazgatás újjászervezése elé. (Társadalmi Szemle, 1948)
A Magyar Népköztársaság alkotmánya. Az 1949. XX. törvény magyarázata. Összeáll., jegyz. Szabó Imrével. (Bp., 1949
2. kiad. 1951)
A népi demokratikus köztársaságok alkotmányai. (Állam és Közigazgatás, 1949)
A helyi tanácsok Magyarországon. (Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle, 1950)
Alkotmányjog. Egy. jegyz. (Bp., 1950)
Sztálin tanításai alapján az államelmélet néhány kérdéséről. (MTA II. Osztálya Közleményei, 1951)
Államigazgatási jog. Különös rész. Összeáll. Szamel Lajossal. (Bp., 1952)
A magyar alkotmányjog. (Bp., 1952)
A tanácsok belső demokráciája. (Állam és Igazgatás, 1952)
A Szovjetunió és a népi demokráciák alkotmányjoga. 2. Egy. jegyz. (Bp., 1952)
Az 1848–49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1954)
A pusztaszabolcsi tanács munkája. Bihari Ottóval. (Bp., 1954)
Magyar államjog. 1–3. Egy. jegyz. Kovács Istvánnal, Szamel Lajossal. (Bp., 1954–1955
új kiad. 1959)
A Szovjetunió Kommunista Pártja 20. kongresszusának tanulságai és az államépítés feladatai hazánkban. (Állam és Igazgatás, 1956)
Hazánk állami berendezésének alapja a tanácsrendszer. Országgyűlésünk és tanácsaink. (Bp., 1958)
A Magyar Népköztársaság alkotmánya. Kovács Istvánnal. (Bp., 1959)
A népképviseleti rendszer fejlődésének iránya a szocialista államban. (Magyar Tudomány, 1959)
Magyar államjog. Egy. tankönyv. Kovács Istvánnal, Szamel Lajossal. (Bp., 1960
4. kiad. 1972)
A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése Magyarországon. 1945–1960. 1–2. Doktori értek. is. (Bp., 1962)
A regionális rendezés igzgatási és szervezési szempontból. A szervezés és a reginális rendezés. Kiss Istvánnal. (Bp., 1962)
A tanácsi munka szervezése és vezetése. 1–2. Szamel Lajossal. (Bp., 1963–1965
2. kiad. 1967–1968)
Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből. 1001–1949. Összeáll. Csizmadia Andorral. (Nemzeti könyvtár. Bp., 1966)
Szocialista államépítés. Művei bibliográfiájával. A bibliográfiát összeáll. Ballóné Mike Ágnes, Diószeghyné Szépe Katalin. (Bp., 1968).

Irodalom

Irod.: B. J. (Állam és Igazgatás, 1966)
B. J. (Jogtudományi Közlemények, 1966)
T[akács] I[mre]: B. J. emlékezete. (Állam és Igazgatás, 1976)
B. J. Emlékkötet születése 75. évfordulójára. Szerk. Takács Imre (Bp., 1981)
Kukorelli István: B. J. emlékezete. (Jogtudományi Közlemények, 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013