Békéssy András
Békéssy András

2021. október 24. Vasárnap

Békéssy András

matematikus

Születési adatok

1925. november 25.

Győr

Halálozási adatok

2006.

Budapest


Iskola

Középiskolai tanulmányait Győrött végezte (1943-ban éretts.), egyetemi tanulmányai kezdetén, a II. világháború végén, mint leventét Németországba vitték; amerikai hadifogságban volt (1945–1946). Az ELTE TTK-n matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1949), a matematikatudományok kandidátusa (1965). 

Életút

Az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszéke tanársegéde (1949–1951), az MTA TMB-n Jánossy Lajos aspiránsa (az MTA KFKI-ban, 1951–1954). Az MTA Matematikai Kutatóintézete tud. munkatársa, tud. főmunkatársa (1954–1971) és a Numerikus és Grafikus Módszerek Osztály vezetője (1962-től). Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Számítógép-tudományi Főosztálya osztályvezetője, egyúttal az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) tisztviselője (1971–1976). Az ELTE TTK-n az elméleti fizika (1948–1952), az ELTE Matematikai-fizikai-kémiai Karán a numerikus módszerek előadója (1952–1955). 

Matematikai statisztikával, numerikus módszerekkel, elsősorban a programvezérlésű elektronikus számítógépek műszaki matematikai és matematikai fizikai kérdéseivel foglalkozott. 

Elismertség

A Bolyai János Matematikai Társulat tagja. 

Elismerés

Grünwald Géza-díj (1963), Akadémiai Díj (1984), Benedikt Ottó-díj (1985). 

Főbb művei

F. m.: Elméleti fizikai feladatok. Többekkel. Egy. tankönyv. (Bp., 1951
2. átd. kiad. 1962)
Koincidencia-berendezés ellenőrzése részecskeszámlálás útján. (MTA KFKI Közleményei, 1953)
Közönséges differenciálegyenletek numerikus integrálása. (Bp., 1954)
A Fermi-statisztika egy integráljának közelítő meghatározásáról. (MTA KFKI Közleményei, 1954)
Hibás scalerek – jelosztók – valószínűségeloszlásáról. (MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1954)
Táblázat az exponenciális integrál függvényre. Tóth Károllyal. (MTA Matematikai Kutatóintézete Közleményei, 1956)
Eine Verallgemeinerung der Laplaceschen Methode. (MTA Matematikai Kutatóintézete Közleményei, 1957)
Bemerkungen zur Engelschen Darstellung reeller Zahlen. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Mathematica, 1958)
Programvezérlésű digitális számológépek programozása. Egy. jegyz. (Bp., 1962)
Interpretatív feldolgozású autokód az URAL elektronikus számológépen való, lebegővesszős programozáshoz. (A Központi Statisztikai Hivatal Ügyvitel-gépesítési Főosztály Elektronikus Számológép Részlegének Közleményei, 1962)
Tüzeléstechnikai alapegyenletek vizsgálata és nomográfiai feldolgozása. Fáy Gyulával. (MTA Matematikai Kutatóintézete Közleményei, 1962)
Egy elosztási problémára vonatkozó határelosztás-tétel új bizonyítása. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1962)
Megjegyzések és kiegészítések a dimenzióanalízis alkalmazásához. Balogh Lászlónéval és Fáy Gyulával. (Energia és Atomtechnika, 1962)
Lebegővesszős, 50 bit pontosságú aritmetika URAL-1 számológépen. (A Központi Statisztikai Hivatal Ügyvitel-gépesítési Főosztály Elektronikus Számológép Részlegének Közleményei, 1963)
Felületi reakciók kinetikus tömeghatástörvényéről. Fáy Gyulával és Zselev Borisszal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
On Classical Occupancy Problems. (MTA Matematikai Kutatóintézete Közleményei, 1963)
Klasszikus cellabetöltési problémákkal kapcsolatos határeloszlás-tételek. Kand. értek. (Bp., 1964)
A lottójátékkal kapcsolatos cellabetöltési problémáról 1–2. (Matematikai Lapok, 1965)
Az ICT 1904–1905 elektronikus számológép PLAN programozási rendszere 1–3. Többekkel. (Bp., 1969–1971)
A KFKI programkönyvtár véletlenszám generátorai. Marton Katalinnal. (Bp., 1972)
Relációs adatbázis logikai szintű vizsgálata funkcionális függőségek szempontjából. Demetrovics Jánossal és Gyepesi Györggyel. (Bp., 1980)

 

ford.: Ralston, Anthony: Bevezetés a numerikus analízisbe. Ford. Lőcs Gyulával. (Bp., 1969). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015