Belágyi József
Belágyi József

2024. április 21. Vasárnap

Belágyi József

biológus, biofizikus

Születési adatok

1932. december 12.

Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2012. március 10.

Pécs


Család

Sz: Belágyi József (†) jogász, törvényszéki tanácselnök, Pásztori Margit szállodai alkalmazott. Négyen voltak testvérek. F: 1957-től Csákány Györgyi óvónő, a pécsi nemzetiségi óvoda vezetője. Fia: Belágyi Tibor (1959–) orvos.

Iskola

A kalocsai I. István Állami Általános Gimnáziumban éretts. (1951), a Szegedi Tudományegyetemen fizika–matematika szakos tanári okl. szerzett (1955), a biológiai tudományok kandidátusa (1970), doktora (1986). Az MLEE-n filozófia szakon végzett.

Életút

A pécsi Széchenyi István Gimnázium tanára (1955–1959). A POTE, ill. a Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézete tud. segédmunkatársa (1959–1962), tud. munkatársa (1962–1970), tud. főmunkatársa, egyúttal a POTE Központi Laboratóriuma laboratóriumvezető (1970–1997) egy. docense (1970–1986), egy. tanára (1987. júl. 1.–2002. dec. 12.). A POTE Számítástechnikai Csoportjának vezetője (1975-től). A Bostoni Biomedical Research Institute (1989–1990) és a Német Tudományos Akadémia berlin- buch-i Molekuláris Biológiai Intézete vendégkutatója (1963–1964). Az izomműködés biofizikájával, izomfehérjék szerkezetvizsgálatával, elsősorban az aktív izom mechanikai jelenségeivel, izomműködési folyamatainak molekuláris biológiai analízisével, elasztikus tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az izomfehérjék konformációváltozásainak feltárása, valamint az izomfehérjék molekuláris mozgásának az ún. spin jelzőmódszerrel történő tanulmányozása terén.

Elismertség

Az MTA Biometriai–biomatematikai Komplex Bizottsága tagja. A Magyar Biofizikai és a Magyar Élettani Társaság tagja. A Biometric Society tagja (1965-től).

Elismerés

Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1998). Pro Universitate Emlékérem.

Főbb művei

F. m.: Untersuchung des zeitlichen Verlaufs des Muskelkontraktion. Bíró Gáborral. (Acta Physiologica, 1961)
Die Rolle der Kristallization bei der Muskelermüdung. Felker Jenővel. (Acta Physiologica, 1962)
Magnetic Susceptometer for Studying Biological Substances. (Acta Biochimica et Biophysica, 1966)
Az ESR-spektrometria biológiai vonatkozásai. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1967)
Analysis of Muscle Contraction. Örkényi J.-vel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1967)
Thickening of the Striated Muscle during Contraction. Gábor K.-val. – Mechanical Properties of the Flight Muscle of the Bee. 1–3. Garamvölgyi Miklóssal. (Acta Biochimica et Biophysica, 1968)
Elektromágneses rezonancia spektroszkópia és alkalmazása az orvosbiológiai kutatásban. (Modern kutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei az orvostudományban I. köt. Debrecen, 1970)
Az izom mechanikus tevékenysége. Kand. értek. (Pécs, 1970)
Biometria. Egy. jegyz. (Pécs, 1972)
A biometria elemei. Egy. jegyz. (Pécs, 1973)
Modern fizikai módszerek – EPR, NMR – a membránok szerkezetének vizsgálatánál. (MTA Biológiai Osztálya Közleményei, 1975)
Water Structure in Striated Muscle by Spin Labelling Technique. (Acta Biochimica et Biophysica, 1975)
Elektroparamágneses rezonancia spektroszkópia és alkalmazása az orvosbiológiai kutatásokban. (Modern kutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei az orvostudományban. I. köt. Szerk. Kövér András, Módis László. Debrecen, 1976)
Inactin hatásának vizsgálata spin-jelzett erythrocyta ghoston. Pallai Gáborral, Szelenczy Mihállyal. (Acta Pharmaceutica, 1978)
Interaction of Heavy Meromyosin and Actin in Myofibrils. Többekkel. (Studia Biophysica, 1979)
Mobility of the SH-2 Sulfhydril Site of Myosin in Glycerinated Muscle Fibres as Revealed by Saturitation Transfer EPR. Schwartz D.-vel, Damerau W.-vel. (Studia Biophysica, 1979)
A kontaktilis fehérjék konformációváltozásai és kölcsönhatása. Doktori értek. (Pécs, 1979)
Actin–Myosin Interaction in Oriented Filament System. Többekkel. (Acta Biochimica, 1980)
The Effect of Anaesthetics on Protein Conformation in Membranes as Studied by the Spin-Labelling Technique. Gróf P.-vel. (Biochimica et Biophysica Acta, 1983)
An EPR Study of the Rotational Dynamics of Actins from Striated and Smooth Muscle and Their Complexes with Heavy Meromyosin. Többekkel. (European Journal of Biochemistry, 1988)
A membránok szerkezetének és molekuláris dinamikájának vizsgálati módszerei. (A biomembránok szerkezete és működése. I. köt. Szerk. Somogyi János. Bp., 1989)
Molecular Dynamics of Spin-Labelled Proteins in Actin–Myosin Systems. (The Physical Aspect of the Living Cells. Bp., 1991)
MTDQ as a Free Radical Scavenger. Török B.-vel. (Oxygen Free Radicals and Scavengers in the Natural Sciences. Bp., 1993)
ADP-induced Changes in Ordering of Spin-Labelled Myosin Heads in Muscle Fibres. Frey I.-vel, Pótó Lászlóval. (European Journal of Biochemistry, 1988)
Orvosi statisztika. Egy. jegyz. (Pécs, 1996)
Egy biológiai motor, a miozin. 1–2. (Természet világa, 1996)
Internal Motions in Myosin Heads. Effect of ADP and ATP. Lőrinczi D.-vel. (Biochemical and Biophysical Research, 1996)
Glukóz szabadgyök képződése hidroxil szabadgyök jelenlétében. Többekkel. (Diabetologia Hungarica, 1998)
Az arginin glikációjának szabadgyökös mechanizmusa. Többekkel. (Hypertonia és Nephrologia, 1999)
Nitroxid spinjelölők a motor proteinek kutatásában. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2006).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő kötet. (Zug, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője