Bélay Vilmos
Bélay Vilmos

2021. október 26. Kedd

Bélay Vilmos

levéltáros, történész

Névváltozatok

1943-ig Koch

Születési adatok

1919. november 9.

Budapest

Halálozási adatok

2005. augusztus 29.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

Életút

A Magyar Országos Levéltár (MOL, 1944–1950), a Levéltárak Országos Központja levéltárosa (1950–1960), a MOL főlevéltárosa, a Magyar Királyi Kancellária Levéltárának referense (1960-1985). Tudományos pályafutásának kezdetén település-, társadalom- és nemzetiségtörténettel foglalkozott, majd érdeklődése a 16–19. sz.-i magyar közigazgatás-történet felé fordult. Különösen értékes Máramaros vármegye, ill. a ruszin betelepülés/betelepítés történetével kapcsolatos munkája. Számos levéltári repertórium, egyéb kézikönyv összeállítója, fordítója.

Elismerés

Szabó Ervin-emlékérem (1985).

Főbb művei

F. m.: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig. Egy. doktori értek. is. (Település- és népességtörténeti értekezések. 7. Bp., 1943)
Adalékok az ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán. 1790–1848. (Tanulmányok Budapest múltjából, 1961)
A bécsi nuncius Magyarországról. 1802–1814. (Levéltári Szemle, 1974)
Bujdosó kurucok visszatérése. 1718–1719. (Mályusz Elemér-emlékkönyv. Bp., 1984)
szerk.: A Pénzügyminisztérium Levéltára. 1867– 1944. Repertórium. Összeáll. Kardos Kálmánnal (Levéltári leltárak. 10. Bp., 1960)
Kereskedelemügyi Minisztériumi Levéltár. 1889–1899. – Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztériumi Levéltár. 1935–1944. Közélelmezési Minisztériumi Levéltár. 1919–1924 – Országos Közellátási Hivatal. 1940–1945. Repertóriumok. Összeáll. H. Kohut Máriával (Levéltári leltárak. 12. Bp., 1961)
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Levéltár (1867). 1916–1945, (1949). Repertóriumok. Összeáll. (Levéltári leltárak. 18. Bp., 1963)
Pest és Nógrád Megye Állami Levéltára. – Pest Megye Levéltárának térképei. Összeáll. Forján Gyulánéval, Henzély Lászlónéval. (Levéltári jegyzékek. 1. Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban. 10. Bp., 1967)
Magyar Országos Levéltár. Magyar Kancellária Levéltára. Repertórium. Összeáll. (Levéltári leltárak. 59. Bp., 1973)
ford.: Csernov: A levéltárügy története és szervezete a Szovjetunióban. I–II. köt. (Bp., 1951–1952)
Silov, A. A.: A XIX. századból és a XX. század elejéről származó dokumentumok kiadásának kézikönyve. Ford. Gál Évával. (Bp., 1955)
A levéltári terminológia. orosz–német–magyar nyelvű kis szótára. Ford. Ember Győzővel. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Vissy Zsuzsanna: B. V. (Levéltári Közlemények, 2005)
Vass Előd: B. V. (Levéltári Szemle, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013