Béldi Ákos
Béldi Ákos

2023. december 1. Péntek

Béldi Ákos, uzoni gr.

politikus, főrend

Születési adatok

1846. december 19.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1932. március 2.

Budapest


Család

Régi székely eredetű család, előnevét Uzon, háromszéki székely faluról kapta. Sz: Béldi Ferenc (1798–1880), politikus, Küküllő vm. főispánja, vargyasi Dániel Zsófia (1820–1897). F: 1. 1871-től bethleni gr. Bethlen Emma (1848–1896). Fia: Béldi Ferenc (1872–1941) cs. és kir. kamarás; leánya: Béldi Emma (1873–1957), Béldi Zsófia (1874-1930), Béldi Klára (1878–1931) és Béldi Margit (1891– 1974). 2. 1912-től Bárdy-Heckel Gabriella (1876–1965) színésznő, operettprimadonna, csömöri gr. Zay Imre (1867–1941) elvált felesége.

Iskola

Gimnáziumi érettségit tett.

Életút

Kolozsvár és Kolozs vm. főispánja (1888–1905), egyúttal a Kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa (1892–1905), a Főrendiház tagja. Az I. világháborút követően a trianoni határok közé szorított Magyarországra költözött. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke (1897-től), majd díszelnöke. Főispánsága idején választották meg Kossuth Lajost Kolozsvár díszpolgárává (1889. aug. 27-én), ill. Kossuth tiszteletére Kolozsvárott és a vármegye több településén Kossuth-napokat tartottak, valamint adták át Fadrusz János Mátyás-szobrát (1902. okt. 12-én).

Főbb művei

F. m.: Erdély nevesebb fürdői 1902-ben. Szádeczky Gyulával. Sajtó alá rend. Rigler Gusztáv. 32 fénynyomatú műmelléklettel. (Közegészségügyi kalauz. Bp., 1903).

Irodalom

Irod.: Pál Judit: Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén. (Korunk, 2009).

Megjegyzések

Gulyás II. köt. téves halálozási adat: 1931. márc. 2.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője