Béldi Ákos
Béldi Ákos

2021. október 26. Kedd

Béldi Ákos, uzoni gr.

politikus, főrend

Születési adatok

1846. december 19.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1932. március 2.

Budapest


Család

Régi székely eredetű család, előnevét Uzon, háromszéki székely faluról kapta. Sz: Béldi Ferenc (1798–1880), politikus, Küküllő vm. főispánja, vargyasi Dániel Zsófia (1820–1897). F: 1. 1871-től bethleni gr. Bethlen Emma (1848–1896). Fia: Béldi Ferenc (1872–1941) cs. és kir. kamarás; leánya: Béldi Emma (1873–1957), Béldi Zsófia (1874-1930), Béldi Klára (1878–1931) és Béldi Margit (1891– 1974). 2. 1912-től Bárdy-Heckel Gabriella (1876–1965) színésznő, operettprimadonna, csömöri gr. Zay Imre (1867–1941) elvált felesége.

Iskola

Gimnáziumi érettségit tett.

Életút

Kolozsvár és Kolozs vm. főispánja (1888–1905), egyúttal a Kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa (1892–1905), a Főrendiház tagja. Az I. világháborút követően a trianoni határok közé szorított Magyarországra költözött. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke (1897-től), majd díszelnöke. Főispánsága idején választották meg Kossuth Lajost Kolozsvár díszpolgárává (1889. aug. 27-én), ill. Kossuth tiszteletére Kolozsvárott és a vármegye több településén Kossuth-napokat tartottak, valamint adták át Fadrusz János Mátyás-szobrát (1902. okt. 12-én).

Főbb művei

F. m.: Erdély nevesebb fürdői 1902-ben. Szádeczky Gyulával. Sajtó alá rend. Rigler Gusztáv. 32 fénynyomatú műmelléklettel. (Közegészségügyi kalauz. Bp., 1903).

Irodalom

Irod.: Pál Judit: Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén. (Korunk, 2009).

Megjegyzések

Gulyás II. köt. téves halálozási adat: 1931. márc. 2.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013