Béldy Alajos
Béldy Alajos

2024. május 29. Szerda

Béldy Alajos, vitéz

honvéd tábornok, sportvezető, úszó

Névváltozatok

1918-ig Bruckner; Halász

Születési adatok

1889. július 8.

Budapest

Halálozási adatok

1946. december 22.

Budapest


Család

Sz: Bruckner Alajos vendéglős, Hassman Katalin.

Iskola

A bp.-i Piarista Gimnáziumban éretts. (1907), a bécsújhelyi Terézia Katonai Akadémián végzett, hadnaggyá avatták a kecskeméti cs. és kir. 8. huszárezredhez (1910), laibachi vezérkari tanfolyamot (1917), bp.-i Hadiakadémiát végzett (1921); közben a Keleti Akadémia hallgatója is (1918–1919).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1910–1914), majd ezredével részt vett az I. vh.-ban (1914–1916), a bp.-i cs. és kir. 32. gyaloghadosztály, ill. az 1. népfölkelő dandár vezérkari tisztje (1917–1918). A Vörös Hadsereg bp.-i 2. hadosztályának vezérkari tisztje (1919), a Tanácsköztársaság bukása után belépett a Nemzeti Hadseregbe. A Hadügyminisztériumban, ill. a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált (1919–1920), a HM VI–2 osztályának beosztott tisztje (1924–1926), katonai szakelőadó Varsóban (1926–1927), Londonban katonai attasé (1927–1931), egyúttal akkreditálva Washingtonba is (1930. aug. 1.-jétől). Hazatérése után rövid ideig csapatszolgálatot teljesített a soproni gr. Nádasdy Ferenc 3. huszárezrednél, majd a HM Elnökség B. csoportjában beosztott tiszt, később a csoport vezetője (1932–1936). A nyíregyházi gr. Hadik András 4. huszárezred parancsnoka (1936–1937), a kecskeméti 2. lovasdandár mb. parancsnoka (1937. máj. 1.–1937. okt. 1.). A nyíregyházi 1. lovasdandár parancsnoka (1937. okt. 1.–1940. dec. 24); tábornoki rangfokozatban (1939. nov. 1.). A Toldi Miklós Sporttanár és Vívómesterképző Intézet parancsnoka (1940. dec. 24.–1941. aug. 11.), a HM VIII. csoportfőnöke, az Ifjúság Honvédelmi Nevelése és a Testnevelés (IHNETOV) országos vezetője (1941. aug. 11.–1943. febr. 1.); közben rövid ideig a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék alelnöke is (1941. febr. 1.-jétől), altábornagyi rangban (1941. nov. 1). Az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének országos vezetője (IHNOV, 1943. febr. 1.–1944. szept. 26.); vezérezredesi rangban (1944. jan. 1). A Nemzetőrség parancsnoka (1944. szept. 26.–okt. 16.), a nyilas hatalomátvétel után német fogságban volt (1944. okt. 16.–nov. 20.), megszökött, majd a szovjet csapatok bevonulásáig bujkált. A II. vh. után jelentkezett a debreceni ideiglenes kormánynál (1945. jan. 19.), ahol a fegyverszüneti bizottság katonai elnöke (1945. jan. 19.–febr. 12.), rövid ideig szóba került, hogy ő legyen a majdani békedelegáció katonai vezetője. Nem sokkal később azonban a Politikai Rendőrség letartóztatta (1945. febr. 12.), a bp.-i Népbíróság, mint háborús bűnöst kötél általi halálra ítélte (1945. júl. 20.). A Népbíróságok Országos Tanácsa az ítéletet jóváhagyta. A Nemzeti Főtanács a főbüntetést kegyelemből életfogytiglani kényszermunkára változtatta, a mellékbüntetést (vagyonelkobzás, politikai jogainak 10 évi felfüggesztése) helybenhagyta (1945. aug. 13.). Elítélését megelőzően lefokozták és a Honvédségből kicsapták (1945. jún. 19.). A rendszerváltás után az ellene hozott ítéletet, mint törvénytelent megsemmisítették (1994. nov. 21.). A Balaton Úszók Egylete úszója (1904–1907), az ún. rendkívüli athéni olimpián 4. (Halász Alajos néven, 1906: 400 m gyors). A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) alelnöke (1920-tól), a vidéki úszósport szervezője. Az Országos Testnevelési Tanács (OTT) alapító tagja (1925).

Emlékezet

Budapesten, a börtönkórházban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). A II. vh. idején írt munkanaplóját a Hadtörténelmi Levéltár őrzi (Blasszauer Róbert adta ki, 2002- ben).

Főbb művei

F. m.: Testnevelés – honvédelem. (Védekezési tanfolyam. 9. Bp., 1920)
A modern német testnevelés alapgondolata, tervezete és irányai. (Az Országos Testnevelési Tanács munkálatai. 20. Bp., 1925)
A svéd nemzet és testnevelése. (Bp., 1927)
Unkarin nuorison organisointi ja tehtävä. (Bp., 1942)
Jelentés a katonai előképzés megkezdésének alsó korhatáráról. (Bp., 1943)
Gerentsér László: A modern kardvívás. Az előszót írta. (Bp., 1944)
Az IHNETOV munkanaplója. Vitéz B. A. vezérezredes Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból. 1941–1943. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. Blasszauer Róbert. (Hadtörténelmi Levéltár kiadványai. Bp., 2002).

Irodalom

Irod.: Gál Attila: Tábornokok a népbíróság előtt. (Ad acta. A hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője