Belia György
Belia György

2024. február 21. Szerda

Belia György

irodalomtörténész, kritikus, műfordító

Születési adatok

1923. december 2.

Nagyszeben

Halálozási adatok

1982. március 12.

Budapest


Család

F: Sándor Anna. Leánya: Belia Anna (1949. márc. 17.) a József Attila Színház dramaturgja, majd a Soros-alapítvány programigazgatója.

Iskola

Az ELTE BTK-n történelem–magyar szakos tanári okl. szerzett (1950).

Életút

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattárának munkatársa (1950–1957), elbocsátása után Budapesten középiskolai matematika- és fizikatanár (1957–1963). Az Európa Könyvkiadó szerkesztője (1963–1968), a Szépirodalmi Könyvkiadó klasszikus csoportjának vezetője és a Kiadó főszerkesztője (1968–1982). 20. sz.-i irodalommal és a századforduló irodalmi mozgalmaival, elsősorban Babits Mihály munkásságával foglalkozott. Feldolgozta az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattárában lévő Babits-hagyatékot, majd a költő életműsorozatának szerkesztője (1979–1987; a sorozat utolsó köteteit már nem élhette meg). Az általa kiadott, Török Sophie gyűjtésében megtalált Babits–Kosztolányi–Juhász Gyula levelezést röviddel a kötet megjelenése után betiltották (1959-ben). Kiadta továbbá Babits egyéb leveleit és ún. beszélgetőfüzeteit, gondozta Ady Endre, Móricz Zsigmond és Hatvany Lajos munkáit. Az általa gondozott szövegek a magyar modern filológia klasszikusai, a Babits-kutatás, mindenek előtt a készülő kritikai kiadás alapvető forrásai. Szerkesztői munkájában a Babits-életmű teljes bemutatására törekedett, jóllehet néhány vers, műfordítás, ill. egyéb mű nem (vagy csak csonkán) jelenhetett meg. Igen termékeny szerkesztő volt: közel száz klasszikus művet gondozott, antológiákat válogatott és adott ki, tucatnyi kortárs munkát fordított. Műfordítóként elsősorban a kortárs román irodalmat ismerte, de francia, német és orosz műveket is tolmácsolt.

Szerkesztés

A Világirodalmi Lexikon főmunkatársa (1970–1982).

Főbb művei

F. m.: Tolnai Lajos. (Irodalomtörténet, 1951)
Schöpflin Aladár hagyatékából. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1953)
Gercen [Herzen] és a magyar emigráció. Cs. Gárdonyi Klárával. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1954)
Babits Mihály Baján. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1956)
Móricz Zsigmond Nagybányán. (Irodalomtörténet, 1957)
Babits Mihály tanulóévei. (Bp., 1983)
szerk.: Ady Endre válogatott levelei. Vál., sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta. (Magyar Századok. Bp., 1956)
Hatvany Lajos: Ady. Cikkek, emlékezések, levelek. Vál., sajtó alá rend. (Bp., 1959
2. bőv. kiad. 1974
3. kiad. 1977)
Babits Mihály válogatott versei. Vál. Illyés Gyula. Sajtó alá rend. (A magyar költészet gyöngyszemei. Bp., 1957)
Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból. Vál. Hatvany Lajossal. (Bp., 1957)
Babits–Juhász–Kosztolányi levelezése. Török Sophie gyűjtése alapján sajtó alá rend. (Új magyar múzeum. 3. Bp., 1959)
Jókai Mór: Az elátkozott család. – A barátfalvi lévita. Két reg. Sajtó alá rend. Ill. Bozóky Mária. (Jókai Mór válogatott művei. Bp., 1959)
Magyar elbeszélők. I–IV. köt. Antológia. Vál., sajtó alá rend. Illés Endrével. (Bp., 1961)
Ébredő Afrika. Néger költők antológiája. Vál., Ill. Kondor Béla. (Bp., 1961)
Magyar novellák. I–II. köt. Antológia. Vál. Illés Endrével. (Aranykönyvtár. Bp., 1963)
Hatvany Lajos: Emberek és korok. Regényes korrajzok, naplók, cikkek. I–II. köt. Vál., sajtó alá rend. (Bp., 1964)
Nagy Adorján: Színpad és beszéd. Vál. tanulmányok. Vál., szerk. A bevezetőt Keresztury Dezső írta. (Bp., 1964)
Romániai elbeszélők. Antológia. Vál. Az utószót Gafita, Mihai írta. (Dekameron. Bp., 1965)
Levelek Hatvany Lajoshoz. Vál., szerk. Hatvany Lajosnéval. A bevezetőt Nagy Péter írta. (Bp., 1967)
Hatvany Lajos: Gyulus. Reg. Szerk., az utószót írta. Ill. Szántó Piroska. (Bp., 1968)
Erato. Az erotikus világköltészet remekei. Ford. Babits Mihály. Sajtó alá rend. A bevezető tanulmányt Keresztury Dezső írta, ill. Borsos Miklós. (Bp., 1970
2. kiad. 1973
3. kiad. 1976)
Petőfi Sándor: Válogatott költemények. Vál. (Olcsó könyvtár. Bp., 1971)
Hatvany Lajos: Emberek és könyvek. Tanulmányok, kritikák. Sajtó alá rend., az utószót írta. (Bp., 1971)
Hatvany Lajos: Utak, sorsok, emberek. Cikkek, tanulmányok. Sajtó alá rend. Ill. Borsos Miklós. (Bp., 1973)
Babits Mihály: Könyvről-könyvre. Tanulmányok, kritikák. Sajtó alá rend., az utószót írta. (Bp., 1973)
Dugonics András: Cserei és honvári herceg. Voltaire Zadigjának magyarítása. Sajtó alá rend. Az utószót Kerényi Ferenc írta, ill. Kovács Tamás. (Bp., 1975)
Goethe: Az ifjú Werther gyötrelmei. Ford. Kissolymosi Simó Károly. Sajtó alá rend. Az utószót Wéber Antal írta, ill. Kovács Tamás. (Bp., 1975)
Babits Mihály: Timár Virgil fia. – Halálfiai. Vál. novellák. Vál., a szöveget gondozta. (Magyar remekírók. Bp., 1976)
Sterne, Laurence: Érzékeny utazások Francia- és Olaszországban. Ford. Kazinczy Ferenc. Sajtó alá rend. Az utószót Wéber Antal írta, ill. Gyulai Líviusz. (Bp., 1976
új kiad. 1997)
Babits Mihály összegyűjtött versei. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1977
2. kiad. 1982)
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. I–II. köt. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1978)
Babits Mihály: Az európai irodalom története. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1979)
Hatvany Lajos: Urak és emberek. Sajtó alá rend., az utószót írta. (Bp., 1979)
Babits Mihály dráma- és prózafordításai. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1980)
Babits Mihály beszélgetőfüzetei. I–II. köt. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt írta. (Műhely, Bp., 1980)
Juhász Gyula összes művei. IX. köt. Levelezés. 1. köt. 1900–1922. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Bp., 1981)
Babits Mihály kisebb műfordításai. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1981)
Babits Mihály: A gólyakalifa. – Kártyavár. – Timár Virgil fia. – Elza pilóta. Négy reg. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1982)
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor. Reg. Szerk., a kísérő tanulmányt írta. (Bp., 1983)
Ady Endre levelei. I. köt. 1895–1908. Szerk., a szöveget gondozta, a bevezetőt írta. (A. E. művei. Bp., 1983)
Babits Mihály: Halálfiai. Reg. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1984)
Dante: Isteni színjáték. Ford. Babits Mihály. Sajtó alá rend., a szöveget gondozta. Ill. Borsos Miklós. (B. M. művei. Bp., 1986)
utószó: Lermontov, Mihail: Korunk hőse. Ford. Áprily Lajos. Ill. Szőnyi Gyula. (Olcsó Könyvtár. Bp., 1956)
Chevalier, Gabriel: Botrány Clochemerle-ben. I–II. köt. Reg. Ford. Lányi Viktor. Ill. Réber László. (Olcsó könyvtár. Bp., 1963)
Rebreanu, Vasile: A jó hóhér. Reg. Ford. Kosály Márta. (Modern Könyvtár. P169. Bp., 1969)
Sárközi György: Mint oldott kéve. Reg. Ill. Zsoldos Vera. (Magyar elbeszélők. Bp., 1970
2. kiad. 1979)
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét. Reg. Ill. Borsos Miklós. (Magyar elbeszélők. Bp., 1971)
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja. Reg. Ill. Borsos Miklós. (Magyar elbeszélők. Bp., 1971)
Ady Endre összes versei. I–II. köt. Szerk. Koczkás Sándor, Krajkó András. (Bp., 1972)
Oryszyn, Zyta: Melodráma. Reg. Ford. Gimes Romána. (Modern Könyvtár. P244. Bp., 1973)
Orlea, Ioana: Kövek a tengerparton. Reg. Ford. Kálmán Béla. (Modern Könyvtár. P274. Bp., 1974)
Popescu, Dumitru Radu: Akik csak az erdőt látták. Ford. Fodor Sándor. (Modern Könyvtár. P266. Bp., 1974)
Guga, Romulus: Halál utáni élet. Reg. Ford. Kolozsvári Papp László. (Modern Könyvtár. P287. Bp., 1975)
Sadoveanu, Mihai: A nyestfiak. Történelmi reg. I–II. köt. Ford. Lőrinczi László. (A világirodalom remekei. Bp., 1978)
ford.: Artyemjev, N.: Egy falusi könyvtáros feljegyzései. (Bp., 1952)
Beniuc, Mihai: Egy közember története. Reg. (Bp., 1965)
Nagibin, Jurij: Felfedező úton. – Szotnyik, Jurij: Vipera. Elb.-ek. Ill. Szabó Sipos Tamás. (Kispajtások mesekönyve. Bp., 1965)
Dnyeprov, Alekszandr: Bíbormúmia. Tudományos-fantasztikus elb.-ek. Ford. Az utószót Tarján Rezső, az életrajzot Apostol András írta. (Kozmosz fantasztikus könyvek. Bp.–Uzsgorod, 1969)
Tergit, Gabriele: A virágok regénye. (Bp., 1969)
Az esti futár. Mai román egyfelvonásosok. Vál. Kosály Márta. Ford., az utószót írta. (Modern Könyvtár. D216. Bp., 1972)
Velea, Nicolae: Mélyrepülés. Elb.-ek. Ford. Kálmán Bélával, Keresztesi Évával. Ill. Benyó Ildikó. (Bp., 1973)
Popescu, Petru: Csapdában. Reg. (Bp., 1973)
Pardau, Platon: Reggeli órák. Reg. (Bp., 1975)
Eliade, Mircea: Különös kalandok. Tudományos-fantasztikus elb.-ek. Ford. Kálmán Bélával, Zirkuli Péterrel. (Kozmosz fantasztikus könyvek. Bp., 1976)
Kunert, Günter: A másik planéta. Amerikai képek. Ford. Az utószót Simon László írta. (Modern Könyvtár. P320. Bp., 1976)
Rulfo, Juan: Lángoló síkság. Elb.-ek. (Európa zsebkönyvek. Bp., 1978).

Irodalom

Irod.: Beke György: B. Gy. (B. Gy.: Tolmács nélkül. Bukarest, 1972)
Illés Endre: B. Gy. (Tiszatáj, 1982)
Réz Pál: B. Gy. (Irodalomtörténet, 1982)
Tarnai Andor: Egy tudós szerkesztő portréjához. (Kritika, 1982)
Vargha Kálmán: B. Gy. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1982)
Melczer Tibor: In memoriam B. Gy. (Kortárs, 1982)
Rába György: B. Gy.-ről, évforduló nélkül. (Holmi, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője