Beliczay Angéla
Beliczay Angéla

2021. szeptember 22. Szerda

Beliczay Angéla

református lelkész, vallásoktató, könyvtáros

Születési adatok

1909. augusztus 30.

Újvidék

Halálozási adatok

1994. június 28.

Budapest


Család

Sz: Beliczay Gyula, Tóth Angéla.

Iskola

A Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult (1928–1932), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1932; II.: 1935), református vallástanári okl. szerzett (1935).

Életút

Sarkadon nevelő (1932–1933), Budapesten óraadó vallásoktató segédlelkész és a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona hitoktatója (1933–1951). A bp.-i V. kerületi Szabadság téri gyülekezet segédlelkésze (1951–1952), a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárának könyvtárosa (1952–1982). Ifjúsági elbeszéléseket, hitéleti riportokat, hittankönyveket írt. Történeti dolgozataiban elsősorban a Magyarországi Református Egyház két világháború közötti történetét, nemzetközi kapcsolatait, valamint a hazai református iskolai oktatás helyzetét vizsgálta. Könyvet írt Molnár Mária református diakonissza misszionáriusról. A Ráday Könyvtár történetét feldolgozó munkája kéziratban maradt.

Emlékezet

Kézirathagyatékát a Ráday Könyvtár Kézirattára őrzi, néhány írását Berecz Ágnes jelentette meg.

Szerkesztés

A Süss fel Nap c. gyermeklap szerkesztője (1944).

Főbb művei

F. m.: Részt vehetünk-e mi reformátusok az eucharisztikus kongresszuson? (Bp., 1938)
Örök életnek beszéde. Történetek a Bibliából 106 képpel. Összeáll. (Bp., 1972
2. kiad. 1981)
Hol jelent meg az Ébresztő Kakasszó? – Kajali Klára, Ráday Pál felesége. (Ráday Pál-emlékkönyv. Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára. Bp., 1980)
A Magyarországi Református Egyház kapcsolatai a külföldi magyar és nem magyar reformátusokkal a két világháború között. (Theológiai Szemle, 1980)
Kajali Klára levelei. 1–3. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve. 1981–1985. Bp., 1982–1986)
Reformátorok nyomában – három országon keresztül. (Confessio, 1983)
Egy Luther-ének története. Csáji Pál jegyzeteinek felhasználásával írta. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve. 1983. Bp., 1984)
Molnár Mária a pápuák között. Emlékezés születésének 100. évfordulójára. (Theologia, 1986)
„Engem várnak a szigetek.” Tizenöt év a pápuák között. Molnár Mária élete és vértanúhalála. Molnár Mária levelei és naplórészletei alapján írta. (Bp., 1987)
Tod im Pazifik. (Bad Liebenzell, 1989)
Szemere Pál könyvtára. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve. 1989. Bp., 1989)
A magyarországi református vallásoktatás története. (Theológiai Szemle, 1992)
Szász Károly Nagykőrösön. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve. 1994. Bp., 1994)
Kísérletek a Ráday Könyvtár értékesítésére. 1792–1861. B. A. hagyatékából közreadta Berecz Ágnes. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve. 1997. Bp., 1997)
vallástankönyvei: Bibliai történetek. Ószövetség. Az elemi népiskolák III. osztálya számára. (Debrecen, 1939
2. átd. kiad. a református népiskolák 4. osztálya számára 1945
4. átd. kiad. 1948)
Bibliai történetek. Jézus Krisztus élete. Az elemi népiskolák IV. osztálya számára. (Debrecen, 1939
2. átd. kiad. a református népiskolák 4. osztálya számára 1945)
Az én Megváltóm. Az általános iskolák 4. osztálya református vallású tanulói számára. (Bp., 1950
9. átd. kiad. 1969)
Református hitünk és életünk. Általános iskolai tankönyv az 1–4. osztályos református vallású tanulók számára. Hegyi-Füstös Istvánnal, Pomothy Dezsővel. (Bp., 1970
6. kiad. 1983
8. kiad. 1987).

Irodalom

Irod.: Berecz Ágnes: Hitoktató, író, könyvtáros. B. A. emlékezete. (Reformátusok Lapja, 1994. 8.)
Fodorné Nagy Sarolta: Katechézisünk és katechetikánk harminc éve. (Confessio, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013