Beliczey Géza
Beliczey Géza

2024. május 18. Szombat

Beliczey Géza, baiczai

politikus

Születési adatok

1863.

Békéscsaba

Halálozási adatok

1938. május 2.

Békéscsaba


Család

Sz: Beliczey István (1827–1902) Békés vm. főispánja, konopi Czigler Antónia. Fia: Beliczey Miklós (1901–) mezőgazda, Békés vm. főispánja.

Iskola

Középiskoláit Aradon és Körmöcbányán, a műegyetemet Grazban és Bécsben végezte, majd ismereteit hosszabb nyugat-európai útjain egészítette ki.

Életút

Tanulmányait követően családi birtokán gazdálkodott. A Békésvármegyei Gazdasági Egyesület alelnöke (1903–1906), igazgató- elnöke (1906–1912), elnöke (1912-től), majd örökös tb. elnöke. A Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselője (Békéscsabai választókerület, 1914–1918). A Tanácsköztársaság idején a szolnoki börtönben raboskodott. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) alelnöke (1921-től), a Békés vármegyei törvényhatósági bizottság örökös tagja, a vármegye küldötte a Felsőházban (1927–1938). A Békésvármegyei Általános Takarékpénztár Egyesület és a Békésvármegyei Lótenyésztési Bizottság elnöke. A Békéscsabai Kisgazdák Áru- és Hitelszövetkezete elnökségi tagja és a Békéscsabai Kisgazdák Egyesülete díszelnöke. A Kőrösvidék Rt. igazgatóságának díszelnöke. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár és az Első Magyar Általános Biztosító Rt. elnökségi tagja. A két vh. közötti korszak egyik jelentős Békés megyei gazdaságpolitikusaként elsősorban Békéscsaba és a megye közgazdasági kérdéseivel, gazdasági fejlődési lehetőségeivel foglalkozott.

Emlékezet

Békéscsabán hunyt el, a helyi katolikus temetőben, családi sírboltban nyugszik. A család története szorosan kapcsolódik Békés megye történetéhez, birtokuk központja és a família régi kúriája Csabaszabadi településen volt. Fiának, Beliczey Miklósnak emlékiratait a Békés Megyei Levéltár őrzi. Csabaszabadi község főterét a családról nevezték el (Beliczey tér, 2009. ápr. 4-étől).

Irodalom

Irod.: Békésmegyei fejek. Szerk. Gergely Gábor Arnold. (Békéscsaba, 1929)
B. G. (Kőrösvidék, 1938)
Csabai életrajzok. Szerk. és összeáll. Grósz Mihály. (Békéscsaba, 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője