Belitska Sándor
Belitska Sándor

2023. december 1. Péntek

Belitska Sándor

honvéd tábornok, politikus

Születési adatok

1872. április 1.

Lajosfalva, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1939. december 7.

Budapest


Család

Evangélikus családból származott, apja földbirtokos volt.

Iskola

Középiskoláit Fehértemplomban végezte, a Ludovika Akadémián évfolyamelsőként végzett, majd hadnaggyá avatták a szegedi 5. honvéd gyalogezred 3. zászlóaljához (1890). Honvéd felsőbb tiszti tanfolyamot és bécsi Hadiakadémiát is végzett (1893–1895).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1890–1893), a kassai VI. hadtest-parancsnokságon beosztott tiszt, a kassai 77. honvéd gyalogdandárnál vezérkari tiszt, ismét csapatszolgálatot teljesített a debreceni 3. honvéd gyalogezrednél (1895–1897). A honvéd felsőbb tiszti tanfolyam r. tanára, a vezérkar bécsi vasúti irodáján beosztott tiszt, majd a bp.-i IV. hadtest-parancsnokságon vezérkari tiszt (1897–1908). A Honvédelmi Minisztérium (HM) I. Osztályának vezetője (1908–1915). Az I. vh. idején a harctéren a pécsi 80. honvéd gyalogdandár parancsnoka és a HM I. csoport főnöke (1915 ősze–1917), a 77. honvéd gyalogdandár parancsnoka vezérőrnagyi rangban (1917. szept. 6.–1918. máj. 20.), a Keleti Hadsereg vezérkari főnöke (1918. máj. 20.–szept.). Az őszirózsás forradalom után a hadsereg főparancsnoka (1918. nov.–dec.); miután elképzeléseit nem tudta megvalósítani, lemondott (1918. dec.). A szegedi ellenkormány hadügyminisztere (1919. júl. 12.–1919. aug. 15.), felmentése után visszavonult a közélettől. Szolgálaton kívüli viszonyban kinevezték altábornaggyá, a Teleki-, majd a Bethlen-kormány honvédelmi minisztere (1920. dec. 16.–1923. júl. 28.). Rendkívüli követként és meghatalmazott miniszterként Magyarország varsói követe (1923. okt. 26.–1930. ápr. 5.), c. gyalogsági tábornoki rangfokozatban (1925. szept. 16). Magyar királyi tanácsos (1936–1939). A Királyi Magyar Automobil Club (KMAC) elnöke. A Honvédelmi Minisztérium (HM) osztályfőnökeként részt vett az új véderőtörvény megalkotásában (s a törvény tárgyalásakor ő képviselte a minisztériumot, 1912). Az I. vh. idején kezdetben a HM katonai csoportfőnökeként szolgált, később gyalogdandár parancsnokként az orosz és a román fronton küzdött, majd az összeomlás előtt kinevezték a Keleti Hadsereg főparancsnokának (1918. máj. 20-án). A Károlyi-kormány alatt egy hatezer főből álló rendfenntartó egységet kívánt felállítani, de elképzeléseit nem tudta megvalósítani. A Tanácsköztársaság alatt szerepet vállalt a szegedi ellenkormányban, a proletárdiktatúra bukása után honvédelmi miniszternek nevezték ki. Honvédelmi miniszterként, hivatali ideje alatt szervezték újjá a rendőrséget és a csendőrséget, s lépett a Horthy Miklós szervezte Nemzeti Hadsereg helyébe a magyar királyi honvédség.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a pécsi központi temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője