Belky János
Belky János

2021. február 25. Csütörtök

Belky János

igazságügyi orvos, sebész

Születési adatok

1851. június 25.

Miskolc

Halálozási adatok

1892. november 12.

Kolozsvár


Iskola

A gimnázium első négy osztályát Miskolcon, felső négy osztályát Egerben végezte; Egerben éretts. (1869). A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1873), sebésztudori, ill. szemész- és szülészmesteri okl. (1874), a gyakorlati törvényszéki eljárás tana tárgykörben magántanári okl. szerzett (1879).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Törvényszéki Orvostani Intézetének egy. tanársegéde (1874–1882) és magántanára (1879–1882), egyúttal az Intézet helyettes vezetője (1881–1882). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan ny. r. tanára és a Törvényszéki Orvostani Intézet igazgatója (1882–1892); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1885–1886 és 1889– 1890). A magyarországi törvényszéki orvostan (= igazságügyi orvostudomány) úttörőjeként alapvetően új eredményeket ért el a különböző elmebetegségek büntetőjogi felelősségének tisztázása terén. Egyetemi tankönyvei meghatározó fontosságúak a szaktudomány fejlődésének történetében (jóllehet műve 2. kiadását váratlan halála miatt nem élhette meg, a kéziratot Genersich Antal fejezte be). Országosan ismertté a tiszaeszlári vérvádper idején vált: elsősorban az ő szakvéleményének alapján ejtették a vádat.

Emlékezet

Kolozsvárott hunyt el, a Házsongárdi Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztályának elnöke.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai elsősorban az Orvosi Hetilapban (1876–1882), a Pester Medizinische Chirurgische Pressében (1881), az Orvos-természettudományi Értesítőben (1883–1889) és a Természettudományi Közlönyben jelentek meg (1888).

Főbb művei

F. m.: A törvényszéki orvostan alapvonalai, különös tekintettel az új magyar törvénykönyvre. (Bp., 1880)
Orvosi műszótár. Szerk. Többekkel. (Bp., 1883)
A tiszaeszlári bűnvád törvényszéki orvostani szempontból. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1884)
Adatok a légnemű mérgek hatásának ismeretéhez. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1885)
Elmebetegség és elvetemültség. (Egyetemi beszédek. Kolozsvár, 1886)
A magyar bűnvádi eljárás törvényjavaslata orvosi szempontból. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1889)
Az orvosi tudomány és a büntető jog. (Egyetemi beszédek. Kolozsvár, 1890)
Törvényszéki orvostan. A holttest jelenségeiről és a személyazonosságról szóló részt kidolgozta Genersich Antal. (Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára. 72. Bp., 1895).

Irodalom

Irod.: B. J. (Orvosi Hetilap, 1892)
B. J. (Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp., 1896)
Kapronczay Károly: B. J. (Orvosi Hetilap, 1972. 36.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013