Bella Ede
Bella Ede

2021. október 28. Csütörtök

Bella Ede

gépészmérnök

Születési adatok

1905. november 7.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1964. június 25.

Budapest


Család

Sz: Bella Ede (†1937) táblabíró, Csongvay Klára (†1915).

Iskola

A marosvásárhelyi Bolyai Kollégiumban éretts. (1923), a bp.-i József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1928), a műszaki tudományok kandidátusa (elsőként!, 1954).

Életút

A Ganz Villamossági Gyár díjtalan gyakornoka (1929), a Weiss Manfréd Gyár Műszaki Irodájának mérnöke (1929–1932), a Fémművek Tömböntöde vezetője (1932–1942), az Alumínium Prés- és Hengermű vezető főmérnöke (1943–1945), a Fémmű Igazgatóság főmérnöke (1945–1952). Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának főmérnöke (1952–1962), egyúttal a miskolci NME Kohógéptani Tanszékén az MTA Kohászati Munkaközösség félállású tud. munkatársa is (1956–1962), majd főállású tud. főmunkatársa (1962–1964). Az NME Kohómérnöki Kar mb. előadója (1957–1964). Anyagtudománnyal, ún. nemvas fémek, elsősorban a réz különböző alakváltozási sebesség melletti melegalakítása (hengerlés, duzzasztás) során fellépő jelenségek vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a képlékenyalakítással kapcsolatos hőkezelési műveletek és jelenségek (pl.: feszültségtelenítés, lágyulás, újrakristályosodás stb.) vizsgálata terén. Magyarországon ő volt az első műszaki tudományok kandidátusa (védéssel, 1954. szept. 30.)!

Elismertség

Az MTA Kohászati Bizottság Fémkohászati Albizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A nikkel félgyártmányok előállítása, különös tekintettel a nikkelbetegségekre. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1940)
Színesfém hengerlési és sajtolási tömbök öntése. (Bp., 1949 és A színesfémek félgyártmányainak technológiája. Bp., 1952)
Színes- és könnyűfémek hőkezelése. (Bp., 1952)
Ötvözött alumínium félgyártmányok hőkezelése, különös tekintettel az Al–Mg- ötvözetekre. (Bp., 1953)
Különleges alakítható – £+ß – sárgarezek fontosabb mechanikai tulajdonságainak vizsgálata a hőkezelés függvényében. Kand. értek. (Bp., 1953)
Untersuchung der wichtigeren mechanischen Eigenschaften von verfombaren Sondermessingen in Abhängigkeit von der Wärmebehandlung. (Acta Technica, 1955)
Untersuchung der Verfestigung der Entfestigung und der Veränderung des Gefüges während und nach dem Warmwalzen von Elektrolykupfer. (Acta Technica, 1959)
A réz meleghengerlése folytán fellépő jelenségek vizsgálata. (NME Közleményei, 1960)
Melegduzzasztási kísérletek rézzel kis alakváltozási sebességgel. (Kohászati Lapok, 1961)
Fémek hőkezelése. Monográfia és egy. tankönyv is. (Bp., 1961)
Warmstauchversuche mit Kupfer bei kleinen Formänderungsgeschwindigkeiten. (Acta Technica, 1961)
Melegduzzasztási kísérletek rézzel, közepes alakváltozási sebességeken. Gulyás Józseffel. (Kohászati Lapok, 1964)
Der Vorgang der Warmverformung des Kupfers bei verschiedenen Verformungsgeschwindigkeiten. Gulyás Józseffel, Juhász Sándorral. (Acta Technica, 1967).

Megjegyzések

Az első kandidátusi védés a műszaki tudományokban 1954. szept. 30-án volt. Az első értekezés opponensei: Domony András és Schleicher Aladár, a bíráló bizottság elnöke: Verő József, titkára: Zorkóczy Béla volt.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013