Bende József
Bende József

2024. július 24. Szerda

Bende József

római katolikus pap

Születési adatok

1823. január 30.

Martonos, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1894. december 29.

Óbecse

Temetési adatok

1895. január 2.

Óbecse


Család

Elemi iskoláit Szabadkán és Kalocsán, a bölcseletet Pécsett végezte, a pesti központi papnevelőben tanult (1843–1846), pappá szentelték (1846. júl. 30.), hittudori és teológia szakos tanári okl. szerzett (1853).

Iskola

Csantavéren plébános (1846–1848), a kalocsai papnevelő tanulmányi felügyelője (1848–1849). Kalocsán káplán (1849–1851), szentszéki igazgató és a papnevelőben az egyháztörténet és -jog r. tanára (1851–1859), egyúttal uo. prépost és a kalocsai tanítóképző hitoktatója (1855–1859). Óbecsén plébános (1859–1861), egyházkerületi jegyző és alesperes (1861–1869), apát (1869–1878), kalocsai kanonok-plébános, ill. az elemi iskola és a tanítóképző igazgatója (1878–1886), uo. a teológiai kollégium igazgatója (1886-tól). Tiszakerületi (1886. jún. 30.), bácskerületi (1888. máj. 1.), majd kalocsai székesegyházi főesperes (1893. aug. 21.). Szent Jakabról elnevezett heremói c. apát (1869-től).

Életút

Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa. Írásai, teológiai dolgozatai a Pesti Papnövendékek Munkálataiban (1844–1846), a Pázmány Füzetekben (1856), a Religióban (1857-től) a Katholikus Néplapban (1857-től), a Bács-Bodrogvármegyei Történeti Társulat Évkönyvében (1890) és a Hitszónoklati Folyóiratban jelentek meg (1891).

Főbb művei

F. m.: Theses ex universa theologia pro obtinenda doctoratus laurea. Hittudori értek. (Pest, 1853)
Schlör Alajos: Elmélkedések a szent evangelium egész tartalma fölött. I–III. köt. Ford. (Szabadka, 1854)
Nagyböjti és húsvétnapi egyházi beszédek. (Szabadka, 1855)
A magasságbelinek dicsitése vagyis imák és énekek. (3. kiad. Kalocsa, 1885).

Irodalom

Irod.: Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. (Pest, 1858)
Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1895. jan. 6.)
Lakatos Andor: A kalocsai káptalan tagjai. (Kalocsa, 1998). *Lexikonok téves halálozási adata: Óbecse, 1894. dec. 31. Gyászjelentésén dec. 29. szerepel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője