Bende József
Bende József

2021. október 27. Szerda

Bende József

római katolikus pap

Születési adatok

1823. január 30.

Martonos, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1894. december 29.

Óbecse

Temetési adatok

1895. január 2.

Óbecse


Család

Elemi iskoláit Szabadkán és Kalocsán, a bölcseletet Pécsett végezte, a pesti központi papnevelőben tanult (1843–1846), pappá szentelték (1846. júl. 30.), hittudori és teológia szakos tanári okl. szerzett (1853).

Iskola

Csantavéren plébános (1846–1848), a kalocsai papnevelő tanulmányi felügyelője (1848–1849). Kalocsán káplán (1849–1851), szentszéki igazgató és a papnevelőben az egyháztörténet és -jog r. tanára (1851–1859), egyúttal uo. prépost és a kalocsai tanítóképző hitoktatója (1855–1859). Óbecsén plébános (1859–1861), egyházkerületi jegyző és alesperes (1861–1869), apát (1869–1878), kalocsai kanonok-plébános, ill. az elemi iskola és a tanítóképző igazgatója (1878–1886), uo. a teológiai kollégium igazgatója (1886-tól). Tiszakerületi (1886. jún. 30.), bácskerületi (1888. máj. 1.), majd kalocsai székesegyházi főesperes (1893. aug. 21.). Szent Jakabról elnevezett heremói c. apát (1869-től).

Életút

Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa. Írásai, teológiai dolgozatai a Pesti Papnövendékek Munkálataiban (1844–1846), a Pázmány Füzetekben (1856), a Religióban (1857-től) a Katholikus Néplapban (1857-től), a Bács-Bodrogvármegyei Történeti Társulat Évkönyvében (1890) és a Hitszónoklati Folyóiratban jelentek meg (1891).

Főbb művei

F. m.: Theses ex universa theologia pro obtinenda doctoratus laurea. Hittudori értek. (Pest, 1853)
Schlör Alajos: Elmélkedések a szent evangelium egész tartalma fölött. I–III. köt. Ford. (Szabadka, 1854)
Nagyböjti és húsvétnapi egyházi beszédek. (Szabadka, 1855)
A magasságbelinek dicsitése vagyis imák és énekek. (3. kiad. Kalocsa, 1885).

Irodalom

Irod.: Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. (Pest, 1858)
Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1895. jan. 6.)
Lakatos Andor: A kalocsai káptalan tagjai. (Kalocsa, 1998). *Lexikonok téves halálozási adata: Óbecse, 1894. dec. 31. Gyászjelentésén dec. 29. szerepel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013