Bendes Tibor
Bendes Tibor

2021. október 26. Kedd

Bendes Tibor

gépészmérnök

Születési adatok

1925. március 15.

Budapest

Halálozási adatok

1985. szeptember 26.

Budapest

Temetési adatok

1985. október 11.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Bendes Pál könyvelő, Farkasits Gabriella. Testvére: Bendes Zoltán. F: Szomory Erzsébet. Leánya: Várbíróné Bendes Klára (1952–) matematikus.

Iskola

A bp.-i I. kerületi Állami Gimnáziumban éretts. (1943), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépészmérnöki Kar Villamos Tagozatán végzett (1948), a műszaki tudományok kandidátusa (1975).

Életút

A JNMGE, ill. a BME Gépészmérnöki Kar Villamosművek és Vasutak Tanszék tanársegéde (1948–1949). Az Országos Villamostávvezeték Vállalat Alállomás Osztályának helyettes vezetője (1949–1952), az Erőművek Ipari Központ Kooperációs és Védelmi Osztályának csoportvezető mérnöke (1952), a Nehézipari Minisztérium (NIM) főelőadója (1953–1954). Az Erőmű Tröszt, ill. 1963-tól a Magyar Villamosművek Tröszt (MVMT) Országos Villamos Relévédelmi Automatika és Mérésszolgálat (OVRAM) vezető főmérnöke (1954–1973). Az Állami Műszaki Főiskola (1949–1950), a BME Mérnöktovábbképző Intézete (1954-től), a Felsőfokú Villamosenergia-ipari Technikum, ill. a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Erősáramú Kar mb. előadója, főisk. tanára (1973-tól). A BME Villamosmérnöki Kar Irányítástechnikai Szakmérnöki Tagozata mb. előadója, a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet (VEIKI) külső tud. munkatársa (1958–1966). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1963–1965). Az egységes magyar villamosenergia-rendszer védelmének és automatikájának fejlesztésével és megvalósításával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a magyar energiarendszernek az integrált nemzetközi rendszerbe való beillesztése, ill. az egyesített rendszer sajátos védelmi és automatikai problémáinak vizsgálata terén.

Emlékezet

Budapesten (I. kerület Tóth Árpád sétány 3.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Emlékét őrzi a Bendes Tibor-alapítvány.

Elismertség

Elektrotechnikai Nagydíj (1977), Állami Díj (Pázmándi Lászlóval, Weingart Ferenccel, Wierdl Károllyal; a villamos erőművek és hálózatok fejlesztésében és kivitelezésében végzett kiváló teljesítményéért, 1980).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955).

Főbb művei

F. m.: Az országos villamosenergia-hálózat korszerű védelmének kérdései. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A reléterv készítése. (Bp., 1955)
Villamos energiarendszerünk védelmének fejlődése. (Elektrotechnika, 1959)
Távvezetékek ívvédő szerelvényeinek hatásossága. Geszti P. Ottóval. (Elektrotechnika, 1960)
Korszerű hálózati védelmek. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Nagyfeszültségű hálózatok visszakapcsolási rendszerének vizsgálata. (A VEIKI kiadványai. Bp., 1962)
Hazai alállomások automatizálása. (Elektrotechnika, 1963)
Energiarendszerek védelme és üzemzavari automatikái. (Villamosság, 1964)
A zárlati áram és számítása. Főisk. jegyz. (Bp., 1966)
Védelmi automatikák. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1967
2. kiad. 1969)
Villamos erőátvitel és védelme. 1–2. köt. Felsőfokú technikumi jegyz. (Bp., 1967
3. átd. kiad. 1972)
Villamos erőátvitel és védelme. 3. köt. Erőművek és alállomások kapcsolóberendezései. Főisk. jegyz. (Bp., 1968
3. kiad. 1973
4. kiad. 1975
5. kiad. 1977
8. kiad. 1982)
Autonóm zárlati tartalékvédelem. Radvánszky Ferenccel. (Bp., 1968)
Villamos energiarendszerek védelme és automatikája. Többekkel. (Bp., 1971)
A villamos energiarendszer üzeme és szabályozása. Főisk. jegyz. (Bp., 1972)
120 KV-os egyszerűsített alállomások optimális kialakításának vizsgálata. (Bp., 1973)
A védelem és automatika fejlesztési irányai a magyar energiarendszerben 1980-ig. (MVMT Közleményei, 1973)
Villamos energiarendszerek védelme és automatikája. Boromisza Gyulával, Kovács Ferenccel, Póka Gyulával. (Bp., 1974)
Hálózatok és berendezések. Főisk. jegyz. Hatvani Györggyel. (Bp., 1976)
Villamosművek 3. Főisk. jegyz. Hatvani Györggyel. (Bp., 1982
2. kiad. 1986
3. kiad. 1990)
Automatika táppont terhelés csökkentésére. Többekkel. (Elektrotechnika, 1986)
Villamos hálózatok létesítése és üzemvitele. Többekkel. (Bp., 1988)
szabadalmai: Fogyasztók feszültségcsökkenési védelme. (1959)
Érzékelő elem zárlatvédelemhez. Radvánszky Ferenccel, Weingart Ferenccel. (1968).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1985. okt. 2.). *MÉL, RÚL: téves halálozási adat: szept. 29.! Gyászjelentésén szept. 26. szerepel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013