Bene Ede
Bene Ede

2021. október 27. Szerda

Bene Ede

irodalomtörténész, bencés szerzetes

Névváltozatok

Bene Asztrik Ede

Születési adatok

1929. szeptember 13.

Pápa, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1985. május 30.

Rennes, Franciaország


Család

Az ELTE BTK-n magyar–francia szakos tanári okl. szerzett (1952).

Iskola

Az Idegen Nyelvek Főiskolája (1952–1955), az ELTE Idegen Nyelvi Lektorátusa nyelvtanára (1955–1960), a párizsi Magyar Intézet munkatársa (1960–1967), igazgatója (1967–1969), az MTA Irodalomtudományi Intézete tud. munkatársa (1969–1979), a Rennes-i Egyetem vendégtanára (1979–1985).

Életút

17–18. sz.-i magyar és francia irodalommal, elsősorban a felvilágosodás korának irodalmával, összehasonlító irodalomtörténettel és kortárs francia irodalommal foglalkozott. A Mátrafüreden rendezett nemzetközi közép-kelet-európai felvilágosodás konferenciák kezdeményezője és fő szervezője (1970-től). A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC) Magyar Nemzeti Bizottsága alapító tagja. A Francia Akadémiai Pálmák Rendje (tiszti fokozata, 1976).

Emlékezet

A Nagyvilág c. folyóirat alapító munkatársa (1956–1958).

Főbb művei

F. m.: Egy ismeretlen francia író. Restif de la Bretonne. (Irodalmi Figyelő, 1956)
A Goncourt-díj legutóbbi kitüntetettje. Roger Ikor: Les fils d’Avrom. (Nagyvilág, 1956)
A mai francia novella egyik mestere. Marcel Arland: L’Eau et le Feu. (Nagyvilág, 1957)
A felvilágosodás néhány útja Diderot életművében. (Világirodalmi Figyelő, 1958)
Les Lumières en Europe centrale et orientale. Szerk. (Bp., 1971)
A felvilágosodás fényei és árnyai. (Helikon, 1973)
Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Szerk. Kovács Ilonával. (Bp., 1975)
Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Szerk. Köpeczi Bélával, Kovács Ilonával. (Bp., 1977)
Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Journée d’études Voltaire–Rousseau. Szerk. (Bp., 1981)
A kultúrakutatás módszertanához: „program” és „funkció” kutatás a XVIII. század művészetében. (Helikon. Világirodalmi Figyelő, 1982)
Mortier, Roland: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai. Vál. tanulmányok. Vál., szerk., az utószót írta. (Bp., 1983).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1985. okt. 2.)
A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013