Benedek Attila
Benedek Attila

2021. december 1. Szerda

Benedek Attila

erdőmérnök, közgazdász

Születési adatok

1916. szeptember 15.

Nagybánya

Halálozási adatok

1995. február 20.

Sopron

Temetési adatok

1995. február 24.

Sopron


Család

Sz: Benedek József, Nagy Erzsébet tanítók. F: 1941-től Nógrádi Erzsébet. Leánya: Benedek Erzsébet és Benedek Ildikó; fia: Benedek Zoltán.

Iskola

Elemi és középiskoláit Mezőtúron végezte. A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) soproni Erdőmérnöki Osztályán erdőmérnöki okl. szerzett (1939), MLEE-t végzett (1959).

Életút

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Erdészeti Főosztályának kisegítő tisztviselője (1939–1940), a Pécsi Állami Erdőfelügyelőség erdőmérnöke (1940–1941). Avasfaluban (Szatmár vm., 1941–1944), Sopronban (1944–1945), Pécsett (1945), majd Bükkösdön (Baranya vm.) állami erdőgondnok (1945–1949). A Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) osztályvezetője (1949–1950), az FM Erdészeti Osztályának csoportvezető főmérnöke (1950–1951), az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma (1951–1954), majd az FM kereskedelmi igazgatója (1954–1955), az Országos Erdészeti Főigazgatóság Anyaggazdasági Főosztályának vezetője (1955–1960). A soproni Erdőmérnöki Főiskola, ill. az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőhasználattani Tanszék egy. docense (1960–1977) és a Tanszék vezetője (1961-től), az Erdért Vállalat nyugdíjas szaktanácsadója (1977-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1962). Erdőhasználattani és -üzemtani, erdészeti munkaszervezési kutatásokkal, a magyarországi fahasználat kérdéseivel foglalkozott. Sopron Város Tanácsának tagja, az Oktatási Bizottság elnöke. A Magyar Szabványügyi Hivatal Erdészeti Bizottságának elnöke.

Emlékezet

Munka Érdemrend (arany).

Főbb művei

F. m.: Fakitermelés. (Mezőgazdasági kiskönyvtár. Erdészet. 11. Bp., 1951)
A termelési érték emelésének egyes kérdései. (Az Erdő, 1955)
Fagyártmánytermelés az erdőgazdaságban. (Az Erdő, 1957)
A fagyártmányfa-termelés hatása a rönk termelésére. – Korszerű falehúzószerkezet a fakitermelésben. Tóth Ferenccel. (Az Erdő, 1964)
A termelési érték növelési módszereinek néhány kérdése tölgyeseink ipari termelésében. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1966)
Erdőhasználattan. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Sopron, 1967)
Az erdőhasználat fejlesztésének feladatai az új gazdaságirányítási rendben. (Az Erdő, 1968)
Fakitermelések szervezése. Szerk. (Sopron, 1968)
Az erdei torna. (Az Erdő, 1970)
Erdészeti kereskedelemtan. Szerk. (A Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet kiadványa. Sopron, 1970)
Az erdőhasználat időszerű kérdései. Szerk. (Az Erdészeti és Faipari Egyetem jegyzetei. Sopron, 1972)
A fahasználat korszerű fogalmai. Többekkel. (Bp., 1973)
A fagazdasági vállalatok ökonómiai alapjai. Többekkel. (Bp., 1976)
Szabványok alkalmazása. (Az Erdészeti és Faipari Egyetem jegyzetei. Sopron, 1977).

Irodalom

Irod.: B. A. (Erdészeti Lapok, 1995)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013