Benedekfalvi Gáspár
Benedekfalvi Gáspár

2021. október 28. Csütörtök

Benedekfalvi Gáspár

levéltáros

Névváltozatok

1945-ig Klein Gáspár, benedekfalvi

Születési adatok

1903. január 25.

Debrecen

Halálozási adatok

1970. január 21.

Miskolc

Temetési adatok

1970. január 24.

Miskolc

Evangélikus Temető


Család

Testvére: Klein Margit. F: Balázs Hajnalka.

Iskola

Tanítói képesítést (1922), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen magyar–történelem szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. (1926); levéltárkezelői vizsgát tett (1927). A Debreceni Tudományegyetemen jog- (1946) és államtudományi doktori okl. szerzett (1949).

Életút

A miskolci Evangélikus Tanítóképző Intézet tanára (1927–1928), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a KLTE BTK-n a történelmi szeminárium tanársegéde (1928–1930) és magántanára (1942–1951). Borsod vármegye főlevéltárnoka (1930–1950), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Levéltár, ill. 1952-től Miskolci Állami Levéltár igazgatója (1950–1959). Középkori és kora újkori magyar művelődéstörténettel, Miskolc és környéke múltjával, ill. levéltári joggal és általános levéltári kérdésekkel foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: Mellérendelt mondatok Arany János költészetében. Magyar nyelvészeti szakdolgozat. (Debrecen, 1926)
Kiskorú magyar királyok és azok helyettesítése. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1926)
A Lex Kallio és a finn földbirtokreform. – Az új török alkotmány. (Debreceni Szemle, 1929)
Az állami protestáns egyetem eszméje a Habsburgok alatt a XVIII. és a XIX. században. Művelődéstörténeti forrástanulmány. (Teológiai tanulmányok. 11. Debrecen, 1930)
Az államtanács és a külföldi főiskolák. (Debreceni Szemle, 1930)
A magyar levéltárvédelem kérdése. (Levéltári Közlemények, 1934)
Borsod vármegye levéltára. (Levéltári Közlemények, 1936)
A miskolci szabók céhlevele. (Történetírás, 1937)
A pusztulással fenyegetett avasi templom. (Termés [folyóirat], 1937)
A miskolci múzeumi levéltár. (Levéltári Közlemények, 1938)
A vármegyei levéltár selejtezése. – Az iratok elhelyezésének kérdéséhez. (Levéltári Közlemények, 1939)
A levéltári tárgyú jogszabályok fogyatkozásai. (Levéltári Közlemények, 1945)
A felülvizsgálati bíróság ténymegállapítási joga. Jogtudományi doktori értek. (Debrecen, 1946)
A szabályszerű elbánás alá vonás a közszolgálati jogelvek szempontjából. Államtudományi doktori okl. (Debrecen, 1949).

Irodalom

Irod.: Borsod vármegye. Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék. Szerk. Csíkvári Antal. (Miskolc, 1939)
Kubinyi András: Benedekfalvi (Klein) Gáspár. (Levéltári Szemle, 1970)
Komjáthy Miklós B. G. (Levéltári Közlemények, 1970)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013