Benedekfalvi Gáspár
Benedekfalvi Gáspár

2024. június 19. Szerda

Benedekfalvi Gáspár

levéltáros

Névváltozatok

1945-ig Klein Gáspár, benedekfalvi

Születési adatok

1903. január 25.

Debrecen

Halálozási adatok

1970. január 21.

Miskolc

Temetési adatok

1970. január 24.

Miskolc

Evangélikus Temető


Család

Testvére: Klein Margit. F: Balázs Hajnalka.

Iskola

Tanítói képesítést (1922), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen magyar–történelem szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. (1926); levéltárkezelői vizsgát tett (1927). A Debreceni Tudományegyetemen jog- (1946) és államtudományi doktori okl. szerzett (1949).

Életút

A miskolci Evangélikus Tanítóképző Intézet tanára (1927–1928), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a KLTE BTK-n a történelmi szeminárium tanársegéde (1928–1930) és magántanára (1942–1951). Borsod vármegye főlevéltárnoka (1930–1950), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Levéltár, ill. 1952-től Miskolci Állami Levéltár igazgatója (1950–1959). Középkori és kora újkori magyar művelődéstörténettel, Miskolc és környéke múltjával, ill. levéltári joggal és általános levéltári kérdésekkel foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: Mellérendelt mondatok Arany János költészetében. Magyar nyelvészeti szakdolgozat. (Debrecen, 1926)
Kiskorú magyar királyok és azok helyettesítése. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1926)
A Lex Kallio és a finn földbirtokreform. – Az új török alkotmány. (Debreceni Szemle, 1929)
Az állami protestáns egyetem eszméje a Habsburgok alatt a XVIII. és a XIX. században. Művelődéstörténeti forrástanulmány. (Teológiai tanulmányok. 11. Debrecen, 1930)
Az államtanács és a külföldi főiskolák. (Debreceni Szemle, 1930)
A magyar levéltárvédelem kérdése. (Levéltári Közlemények, 1934)
Borsod vármegye levéltára. (Levéltári Közlemények, 1936)
A miskolci szabók céhlevele. (Történetírás, 1937)
A pusztulással fenyegetett avasi templom. (Termés [folyóirat], 1937)
A miskolci múzeumi levéltár. (Levéltári Közlemények, 1938)
A vármegyei levéltár selejtezése. – Az iratok elhelyezésének kérdéséhez. (Levéltári Közlemények, 1939)
A levéltári tárgyú jogszabályok fogyatkozásai. (Levéltári Közlemények, 1945)
A felülvizsgálati bíróság ténymegállapítási joga. Jogtudományi doktori értek. (Debrecen, 1946)
A szabályszerű elbánás alá vonás a közszolgálati jogelvek szempontjából. Államtudományi doktori okl. (Debrecen, 1949).

Irodalom

Irod.: Borsod vármegye. Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék. Szerk. Csíkvári Antal. (Miskolc, 1939)
Kubinyi András: Benedekfalvi (Klein) Gáspár. (Levéltári Szemle, 1970)
Komjáthy Miklós B. G. (Levéltári Közlemények, 1970)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője