Benkő István
Benkő István

2024. július 16. Kedd

Benkő István

vegyészmérnök

Születési adatok

1916. július 12.

Miskolc

Halálozási adatok

1996. január 31.

Pécs

Temetési adatok

1996. február 19.

Budapest

Rákoskeresztúr, hamvasztás


Család

Sz: Benkő Kálmán, Farkas Ilona. F: 1943-tól Kiss Aranka középiskolai tanár. Fia: Benkő Kálmán (1945–) villamosmérnök; leánya: Benkő Éva.

Iskola

Miskolcon éretts. (1934), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1939), kísérleti és elméleti fizikából bölcsészdoktori okl. szerzett (1942), a kémiai tudományok kandidátusa (1968).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete díjtalan (1937–1940), majd díjas gyakornoka (1940–1941). A zombori kereskedelmi iskola helyettes tanára (1941–1942), a szegedi tanítói internátus r. tanára (1942–1944). A Veszprémi Tanfelügyelői Hivatalához beosztott r. középiskolai tanár, ill. az átszervezés után a Veszprém Megyei Tanács Oktatási Osztályának előadója (1944–1950). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémiai Tanszékének egy. adjunktusa (1950–1961), egy. docense (1961–1972), egy. tanára (1972. júl. 1.–1978. jún. 30.); egyúttal a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Spektrográfiai Laboratóriumának külső tud. munkatársa. Emissziós színképelemzéssel, ún. nemvezető anyagok színkép-analitikájával foglalkozott. Új eljárást dolgozott ki a germánium és a gallium mennyiségi meghatározására. Jelentős eredményeket ért el a forgó grafitkorongos oldatos eljárás és az elemek közötti hatás vizsgálata és a nagytisztaságú anyagok nyomszennyezőinek meghatározása terén.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1966).

Szerkesztés

A Magyar Emissziós Színképelemző Vándorgyűlés Előadásainak szerkesztője (1968–1980).

Főbb művei

F. m.: Zselatines festékfoszforok csillapodása. Egy. doktori értek. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1942
németül: Szeged, 1942)
Szénhamuk germániumtartalmának meghatározása és kinyerése. Halász Andrással. (NEVIKI jelentései. Veszprém, 1952)
Kismennyiségű szilícium gyors meghatározása alumíniumfluoridban spektrográfiai módszerrel. Szádeczky-Kardoss Gézával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Alumínium, 1953)
Monofenolok meghatározása abszorpciós spektrográfiai módszerrel. Szádeczky-Kardoss Gézával. (NEVIKI jelentései. Veszprém, 1953)
Kőszén germániumtartalmának spektrográfiai meghatározása. Szádeczky-Kardoss Gézával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
Kőszénhamu nyomelemeinek meghatározása spektrográffal. Szádeczky-Kardoss Gézával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1957)
Műszeres kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Összeáll. Házi Endrével, Szepesváry Pállal. (Veszprém, 1958)
Tanulmány az arzén színképanalitikai meghatározásához. Kulcsár Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959)
Vizsgálatok a bór színképi meghatározására. Kulcsár Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
Forgó grafitkorongos oldatos színképanalitikai eljárás vizsgálata. 1–2. Újhidyné Farkas Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960–1964)
Bauxitok nyomelemeinek meghatározása spektrográffal. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1961)
Fizika. 1–2. Egy. jegyz. (Veszprém, 1961–1964
Új kiad. 1972–1973)
Fizikai laboratóriumi gyakorlatok. Összeáll. Többekkel. (Veszprém, 1964
2. jav. kiad. 1965
3. kiad. 1967)
Emissziós színképelemzés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965)
Az egyenáramú ív színképanalitikai fényforrás elektromos paraméterei. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
Stabilitätsprobleme des Gleichstromkohlebogens. (Debrecen, 1967)
Bibliography of Hungarian Authors in the Field of Emission Spectral Analysis. Összeáll. (Bp., 1967)
Porminták egyenáramú ívgerjesztésének egyes kérdései. Kand. értek. is. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1969)
Hazai spektrokémiai kutatási eredmények. 1952–1972. (Kémiai Közlemények, 1973)
Új irányok és módszerek a spektrográfiás nyomelemzésben. Újhidyné Farkas Klárával. (Kémiai Közlemények, 1975)
Porminták folyamatos betáplálására alkalmas új spektroszkópiai fényforrás és annak vizsgálata. 1–3. Tóth Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976–1978).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője