Benkő László
Benkő László

2024. május 18. Szombat

Benkő László

jogász

Születési adatok

1912. február 20.

Nagykanizsa, Zala vármegye

Halálozási adatok

2001. február 4.

Budapest


Család

Sz: Marx Mária. Apja MÁV-segédtiszt volt. F: Barlai Ilona. Fia: Benkő László (1943–) zeneszerző; leánya: Benkő Márta (1947. dec. 27.). Testvére: Benkő Aranka óvónő, Benkő Ferenc postaigazgató.

Iskola

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1938), vasúti tisztképző (1935), autóközlekedési tisztképző (1954), közlekedési vezetőképző tanfolyamot végzett (1968–1969). A közlekedéstudományok kandidátusa (1973).

Életút

MÁV-állomásokon, a MÁV szombathelyi üzletvezetőségén, majd a MÁV Igazgatóságon teljesített szolgálatot (1933–1945). A MÁV K/I. Osztály Szállítmányozási Csoportjának vezetője, forgalmi főnöke, ill. az Ellenőrzési Osztály vezetője (1945–1949). A Teherfuvarozási Vállalat (= TEFU) Igazgatóságának megszervezője, Forgalmi és Kereskedelmi Főosztályának vezetője, a TEFU igazgatóhelyettese (1949–1952), a SZÖVAUT (?) Szállítmányozási Vállalat forgalmi osztályvezetője (1953–1954). A Közlekedésügyi Minisztérium, ill. a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) VI/9. Kereskedelmi Osztályának vezetője (1954–1957), a KPM Autóközlekedési Főosztály Keresk. Osztálya szállítmányozási csoportvezetője (1957–1961). A Felsőfokú Gépjármű-közlekedési Technikum Forgalmi és Kereskedelmi Tanszékének tanszékvezető tanára (1961–1964). A KPM Autóközlekedési Vezérigazgatóság Igazgatási és Jogi Szakosztályának vezetője, egyúttal az Autóközlekedési Tisztképző Intézet megszervezője, igazgatója (1964–1972), a Volán Tröszt Vasútforgalmi és Menetirányítási Főosztály főosztályvezető-helyettese (1972-től). Az ÉKME mb. előadója (1956–1965), majd a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola és a BME Mérnöktovábbképző Intézete előadó tanára. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Szállítási és fuvarjoggal foglalkozott. A közhasználatú autóközlekedés szervezetében és ügyrendjében a kiskereskedelmi gyűjtőforgalmi rendszer, a későbbi darabáru-fuvarozási rendszer, ill. a postaképviseleti rendszer kialakítója. Nevéhez fűződik a TEFU bevétel-ellenőrzési rendszer kialakítása, ill. ennek részbeni gépesítése a tachográf bevezetésével, a menetrendszerűség ellenőrzése elektronikus számítógépekkel. Az egytengelyes pótkocsik bevezetője a darabáru-forgalomban. A TEFU első szakutasításainak szerkesztője. Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága tagja. A Közlekedéstudományi Egyesület vezetőségi tagja.

Emlékezet

A Közlekedési Közlöny szerkesztőbizottságának tagja (1954-től).

Főbb művei

F. m.: Forgalmi és kereskedelmi utasítás a teherautófuvarozási vállalatok forgalmi és kereskedelmi szolgálata részére. Összeáll. (Bp., 1951)
Az új tehergépkocsi-díjszabás a szocialista gazdálkodásban. Mirtányi Gyulával. (Közlekedéstudományi Szemle, 1951)
A tehergépkocsi-díjszabás kérdései. (Közlekedéstudományi Szemle, 1952)
Végrehajtási utasítás a képviseletek forgalmi és kereskedelmi szolgálatának ellátására. Összeáll. (Bp., 1952)
Kereskedelmi utasítás a KPM 6. Autóközlekedési Főosztály főfelügyelete alá tartozó autóközlekedési vállalatok számára. Összeáll. (Bp., 1958)
Nemzetközi együttműködés a gépjármű-közlekedés területén. (Közlekedéstudományi Szemle, 1958)
Szállítmányozási ismeretek. Szerk. Többekkel. (Bp., 1959)
Kereskedelmi szolgálat. Egy. jegyz. (Bp., 1960)
A teljesítményellenőrzés korszerűsítése a tehergépkocsi-közlekedésben. (Közlekedési Közlöny, 1961)
A közlekedés kereskedelmi szolgálata. (Üzemgazdasági kiskönyvtár. Bp., 1961)
Gépjármű-fuvarozási és díjszabási ismeretek. Egy. jegyz. (Bp., 1961)
Fuvarjog és díjszabás. 1. Összeáll. (Bp., 1964)
Gépjármű-kereskedelmi ismeretek. Egy. jegyz. Rozgonyi Lászlóval. (Bp., 1964
2. kiad. 1966
3. kiad. 1970)
Forgalmi és kereskedelmi ismeretek 4. Többekkel. Technikumi jegyz. (Bp., 1966)
Teherforgalom. Többekkel. Tanfolyami jegyz. (Bp., 1969)
A menetrendszerű közúti darabáru-fuvarozás ellenőrzése elektronikus számológépekkel. (Közlekedési Közlöny, 1970)
A közlekedési díjszabások rendszerezésének és fejlesztésének elméleti kérdései. Kand. értek. (Bp., 1971)
Fuvarjog és díjszabás. 3. Árudíjszabási ismeretek. Szerk. Nagy Istvánnal. Egy. jegyz. (Bp., 1975)
Fuvarjog és díjszabás. 4. Személyfuvarozás. Szerk. Egy. jegyz. (Bp., 1977)
Fuvarjog és díjszabás. 2. Díjszabáselmélet. Szerk. Egy. jegyz. (Bp., 1980
6. kiad. 1996)
Fuvarjog és díjszabás. Példatár. Szerk. (Bp., 1985)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője