Beöthy Dezső
Beöthy Dezső

2023. február 7. Kedd

Beöthy Dezső

honvéd tábornok, politikus

Születési adatok

1885. április 2.

Püspökladány

Halálozási adatok

1956. március 11.

Veszprém


Család

Sz: Apja Veszprémben törvényszéki bíró volt.

Iskola

Középiskoláit Veszprémben végezte, a Ludovika Akadémián végzett, hadnaggyá avatták a munkácsi 11. gyalogezredhez (1905).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített, áthelyezték a székesfehérvári 17., majd a veszprémi 31. honvéd gyalogezredhez (1912–1914). Az I. vh.-t különböző harctereken mint század-, ill. zászlóalj-parancsnok, majd ezred-segédtiszt harcolta végig (1914–1918). Az összeomlás után tovább szolgált az új magyar hadseregben, különböző csapattiszti beosztásokat töltött be. A veszprém-jutasi altisztképző és nevelőintézet tanára (1927). Ezredesi rendfokozatban a jutasi Kinizsi Pál csapattisztképző iskola parancsnoka (1935–1938. aug. 1.). Nyugállományba helyezték (1938. nov. 1.), c. tábornok. A II. vh. után nyugdíját megvonták, kitelepítették Felsőörsre. A Magyar Élet pártja helyi elnökeként aktívan részt vett a veszprémi közéletben: országgyűlési képviselő (Veszprémi választókerület, 1938–1944?).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője