Beöthy László
Beöthy László

2023. november 29. Szerda

Beöthy László, bessenyői és örvendi

politikus

Születési adatok

1860. június 4.

Hencida, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1943. október 28.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Nagyváradon végezte, a bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett, tanulmányait Bécsben és Berlinben egészítette ki (1886-ig).

Életút

Bihar vm. aljegyzője (1886–1890), a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Élesdi választókerület, 1890–1893). Bihar vm. és Nagyvárad főispánja (1893–1905). A Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselője (Hosszúpályi választókerület, 1910–1918). A koalíció kormányzása idején (1906–1910), ill. az 1918-as forradalom kitörését követően hencidai birtokán gazdálkodott. Kereskedelemügyi miniszter (1911. okt. 18.–1913. júl. 13.). Bihar vm. törvényhatósága megbízásából a Felsőház tagja (1927–1943); második (1927–1935), majd első alelnöke (1935–1939). Az Országos Központi Hitelszövetkezet alelnöke (1916–1931), elnöke (1931–1943). A Debrecen–Nyírbátori HÉV Rt. elnöke. A Magyar Általános Hitelbank alelnöke (1938–1943), a Tisza István Emlékbizottság és a Tisza István Társaskör vezetőségi tagja.

Főbb művei

F. m.: Vitás kérdések a törvényhatósági élet köréből. (Nagyvárad, 1908)
gr. Tisza István arcképének Biharvármegye székházában, Berettyóújfaluban … történt leleplezése alkalmával B. L. által elmondott emlékbeszéd. (Bp., 1924).

Irodalom

Irod.: Schandl Károly: A magyar szövetkezés negyven éve. (Bp., 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője