Berencz Ádám
Berencz Ádám

2024. július 16. Kedd

Berencz Ádám

szerkesztő, római katolikus pap

Születési adatok

1898. szeptember 19.

Apatin

Halálozási adatok

1968. október 21.

Kalocsa

Temetési adatok

1968. október 24.

Kalocsa


Iskola

Kalocsán éretts., a kalocsai érseki líceumban végezte a teológiát (1921), Kalocsán pappá szentelték (1921. jún. 12.).

Életút

Palánkán, Bökényben és több kisebb helyen káplán (1921–1933), az apatini főtemplom vikáriusa (1933–1944). A II. vh. után, Kalocsán belépett a ferences rendbe (1948), s ott a Hilar (= Mosolygó) nevet kapta. A szerzetesrendek feloszlatása után Hajóson káplán (1950–1951), a székesfehérvári papi otthonban élt (1951–1957), majd mint kisegítő lelkész Kalocsán ismét egyházi szolgálatba lépett (1957-től). Az általa alapított és szerkesztett apatini Die Donau c. hetilapban (1935–1944) mindvégig keményen támadta a nemzetiszocializmust, a náci hódító törekvéseket és a Volksbund-mozgalmat. A német kormány rendszeresen, de mind hiába követelte a magyar hatóságoktól a lap betiltását. Magyarország német megszállása után lapját betiltották (1944. ápr. 9-én), a Gestapo letartóztatta (1944. máj. 22-én). Grősz József kalocsai érsek erélyes tiltakozására Jaross Andor belügyminiszter közbenjárására a Gestapo kiadta a magyar hatóságoknak. Grősz érsek Kalocsára vitte, mindenfajta politikai tevékenységtől eltiltották és kényszerlakhelyéül az érseki palotát jelölték ki.

Emlékezet

Kalocsán élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a Kalocsai Temető papi kriptájában nyugszik. Náciellenes írásaiból paptársa, Michael Merkl adott ki válogatást.

Főbb művei

F. m.: Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse unter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns. 1935–1944. Szerk. Merkl, Michael. (Dieterskirch, 1968).

Irodalom

Irod.: Tilkovszky Lóránt: SS-toborzás Magyarországon. (Bp., 1974)
Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. (Bp., 1985)
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I–II. köt. (Abaliget, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője