Berencz Ferenc
Berencz Ferenc

2021. október 24. Vasárnap

Berencz Ferenc

fizikus

Születési adatok

1917. augusztus 10.

Kisvaszar

Halálozási adatok

1978. november 21.

Szeged

Temetési adatok

1978. november 24.

Szeged

Belvárosi Temető


Család

Szegényparaszti családból származott. 1946-ban nősült, felesége történelem–latin szakos középiskolai tanár. Iker gyermekei: Berencz Erzsébet és Berencz Ferenc (1947–).

Iskola

Elemi iskoláit Kisvaszaron végezte, a bonyhádi reálgimnáziumban éretts. (1937), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán a szegedi Eötvös Collegium tagjaként matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1942), a Szegedi Tudományegyetemen doktorált (1960); a fizikai tudományok kandidátusa (1956).

Életút

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Elméleti Fizikai Intézete díjtalan gyakornoka (1941–1942), a Szegedi Kereskedelmi Középiskola r. tanára (1942–1950). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Elméleti Fizikai Intézete egy. adjunktusa (1950–1960), egy. docense (1961–1978). Az MTA–TMB egyéni (rövidített) aspiránsa (1955–1956).

Elméleti fizikával, kvantumkémiával, elsősorban az elektronkorreláció jelenség vizsgálatával, az ún. alapállapotban levő hidrogénmolekula, valamint a kondenzált aromás vegyületek elméletével foglalkozott. Új, spinoperátoros módszert dolgozott ki benzolmolekulák meghatározására. 

Emlékezet

Szegeden élt és tevékenykedett, a Belvárosi Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Fizikai Bizottság Atomhéjfizikai Albizottságának tagja (1970-től).

Szerkesztés

Az International Journal of Quantum Chemistry c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1967-től).

Főbb művei

F. m.: Négygyűrűs kondenzált aromás vegyületek diamágneses anizotrópiája. Pauncz Rezsővel. (Fizikai Szemle, 1952
angolul: Acta Physica, 1952)
Kondenzált aromás vegyületek diamágneses anizotrópiája. Pauncz Rezsővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953
angolul: The Diamagnetic Anisotropy of Ovalene. Acta Chimica, 1952)
The Bond Lengths of 1,12-benzoperylene. Pauncz Rezsővel. (Acta Chimica, 1953)
Kondenzált aromás vegyületek elméleti vizsgálata. Pauncz Rezsővel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1954
angolul: Acta Chimica, 1954)
A hidrogénmolekula alapállapotának számításai variációs módszerrel. Kand. értek. (Bp., 1955)
Egy új eljárás a H2-molekula kötési energiájának meghatározására. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1955
angolul: A New Method for the Calculation of the Energy of the Hydrogen Molecule. Acta Physica, 1954)
Megjegyzések az abszorpciós görbék analíziséhez. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1955
németül: Acta Physica, 1955)
Az (1+pr12) korrelációs faktor szerepe a hidrogénmolekula alapállapotának számításánál. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1957
németül: Acta Physica, 1956)
A perilén dibenzo-származékainak elméleti vizsgálata. Kolos Walterral és Pauncz Rezsővel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
A hidrogénmolekula alapállapotának számításai variációs eljárással. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1957
angolul: Acta Physica, 1957)
S2 sajátfüggvények szerkesztése spinoperátoros módszerrel. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1958 és benyújtott doktori értek. is. Szeged, 1961)
Kétcentrumos integrálok. – A hibridizáció figyelembevétele a hidrogénmolekulánál. – A hidrogénmolekula alapállapotának sajátfüggvényében szereplő elektron-korrelációról. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1959
és mindhárom németül: Acta Physica, 1959)
A multipólus kölcsönhatások szerepe a van der Waals-vonzásoknál. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1960
németül: Acta Physica, 1960)
A kvantummechanikai számításokban előforduló integrálokról. 1–2. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1960
angolul: Acta Physica, 1960)
Az oktupólus erők járuléka a van der Waals-vonzásokhoz. – Összefüggés Löwdin spinprojekciós operátora és Pratt spinoperátora között. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1960)
A spinoperátoros módszer és alkalmazásai. Benyújtott doktori értek. (Szeged, 1963)
A konfigurációs kölcsönhatás módszerének továbbfejlesztése a spinoperátoros eljárással. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1963)
A H2 molekula 1sns1 S állapotainak molekulapálya-módszeres számításai. 1–2. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1963–1965)
Über die durch den Korrelationsfaktor erweiterten Eigenfunktionen. (Acta Physica, 1971)
Ein weiterer Beitrag zu den quantenmechanischen Untersuchungen des Wasserstoffmolekuls. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1974)
Molekulafizika. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
The Relation of the Spin Operator Method with Other Author’s Similar Methods. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1977). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013