Berentey Ernő
Berentey Ernő

2022. augusztus 11. Csütörtök

Berentey Ernő, ifj.

orvos, radiológus

Névváltozatok

Fiedermann Ernő 

Születési adatok

1933. május 13.

Túrkeve, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2015. január 5.

Budapest


Iskola

A túrkevei Ványai András Gimnáziumban éretts. (1951), a DOTE-n (1951–1954), majd a BOTE-n tanult (1954–1957), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1957), általános sebészi (1961), radiológus szakorvosi vizsgát tett (1973), az orvostudományok kandidátusa (1980). 

Életút

Az Orvostovábbképző Intézet, az Orvostovábbképző Egyetem, ill. a HIETE gyakornoka (1957–1961), egy. tanársegéde (1961–1965), a Radiológiai Klinika Hemodinamikai és Angiográfiás Laboratóriumának laboratóriumvezető egy. adjunktusa (1965–1981), egy. docense (1981–1986), klinikaigazgató egy. tanára (1986. júl. 1.–2001. dec. 31.). 

 

Kardiológiai röntgendiagnosztikával foglalkozott. Új invazív, kardiológiai és angiológiai vizsgáló módszereket vezetett be, Magyarországon elsőként vezette be a koronarográfiát és elsőként alkalmazott ún. transjuguláris kolangiográfiát (1977). Ő szervezte meg a Radiológiai Klinika Hemodinamikai és Angiográfiás Laboratóriumát, továbbá a Magyar Kardiológiai Társaság Hemodinamikai Munkacsoportját. 

Elismertség

Az MTA Atherosclerosis, Thromboemboliás és Keringési Betegségek Kutatásával Foglalkozó Bizottsága tagja. A Magyar Kardiológiai Társaság vezetőségi tagja (1975-től) és a Hemodinamikai Munkacsoport alapító tagja. A Magyar Radiológus Társaság alelnöke (1992–1996). 

Elismerés

Molnár Béla-pályadíj (1963), Markusovszky-díj (1973), Stiller Bertalan-pályadíj (1974), Alapy Henrik-pályadíj (1975), Honthy Hanna-díj (1981), Kiváló Orvos (1984), Ghyczy Kálmán-díj (1988). 

Főbb művei

F. m.: Erfahrungen über akute Baucherkrankungen in 10 jährigen Krankengut. Herczeg Tiborral. (Acta Chirurgica, 1962)
Über die wegen operationer Frühkomplikationen durchgeführten Relaparotomien. (Acta Chirurgica, 1963)
Epeutak heveny megbetegedéseinek aktuális kérdései. Herczeg Tiborral. (Orvosi Hetilap, 1964. 5.)
Endarteriektomiával gyógyított subclavian steal syndroma. Markos Györggyel, Mátyus Lajossal. (Orvosi Hetilap, 1968. 16.)
Mesenterialis steal syndroma. Lakner Gézával. (Orvosi Hetilap, 1971. 19.)
Adatok a papillaris izomdysfunctio kórisméjéhez. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 31.)
Ötéves tapasztalataink pacemaker-kezeléssel. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 34.)
Bal oldali részleges szívburokhiány. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 52.)
A nyaki verőér-megbetegedések szerepe az agyi vérellátási zavar kialakulásában. Dénes Ivánnal. (Orvosi Hetilap, 1972. 10.)
Functionalis pulmonalis stenosist okozó mediastinalis tumor. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 43.)
Percutan lumbalis aortographiával szerzett tapasztalataink. Erdélyi Mihállyal. (Magyar Radiológia, 1973)
Selective Coronarography. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1974)
A segmentalis iliaca elzáródásról 113 eset kapcsán. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 20.)
Az intracavitalis primaer szívtumorokról. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 41.)
Natív kardiológiai röntgenvizsgálatok. 1–2. Várnay Györggyel, Molnár Ferenccel. (Orvosképzés, 1975)
Parathyreoidea-adenoma localisatioja superselectiv angiographiával. Molnár Ferenccel. (Magyar Sebészet, 1975)
Sebészeti tapasztalataink a pacemaker kezelésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1975. 48.)
Anticoncipiens kezelés kapcsán létrejövő máj-adenoma operált esete. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 3.)
A mitralis billentyű prolapsus-click syndroma klinikai spektruma. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 28.)
Tüdőbe tört bal kamra aneurysma operált esete. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 42.)
Műtött traumás eredetű bal kamra aneurysma. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 48.)
Műszeres röntgendiagnosztikai beavatkozások. Többekkel. (Az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1977)
Az arteria mammaria interna arterio-venosus fistulája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1978. 8.)
Myocardialis infarktust és bal kamrai aneurysmát utánzó pericardialis tályog. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1978. 22.)
Ingerületvezetési zavarok klinikai elektrofiziológiai vizsgálata. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 44.)
A vena cava inferior transatrialis membranotomiája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 2.)
A bal kamra aneurysma sebészi kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1983. 11.)
Új lehetőség az acut myocardium infarktus kezelésében. Gaál Tiborral, Keltai Mátyással. (Orvosi Hetilap, 1983. 27.)
Jegyzet a röntgenműtős szakasszisztensek számára. Szerk. (Az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1984)
A bal coronaria főtörzsének teljes elzáródása és sikeres műtéti kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1985. 38.)
Az arteria subclavia percutan transluminális angioplasticája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 24.)
A bal kamra funkció vizsgálata Doppler-echokardiográfiával. Többekkel. – Az egészséges bal kamra szisztolés és diasztolés funkciójának jellemzése faktoranalízissel. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1990)
A bal kamra töltő- és végdiastolés nyomásának becslése Doppler-echokardiográfiával. Többekkel. (Acta Alimentaria, 1990)
A percutan transluminális coronaria angioplastica eredményének megítélése összehasonlító terheléses surface mapping és terheléses thallium scinigraphia módszerével. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1991)
Perifériás érbetegségben végzett percutan transluminalis angioplasztikával kezelt betegek ötéves utánkövetésének eredményei. Többekkel. – 971 ischaemiás szívbetegség – ISZB – gyanúja miatt katéterezett beteg hét éves utánkövetéses vizsgálata. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1991)
Terheléses surface mapping vizsgálattal észlelhető többszörös repolarizációs minimum és fokozott aritmiakészség összefüggése. Többekkel. (Cardiologia Hungarica, 1991)
Terheléses testfelületi potenciál térképezés – surface mapping – klinikai értéke az ischaemiás szívbetegség diagnosztikájában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1991. 19.)
A magyar szívsebészet és a kardiovaszkuláris intervenció helyzete a számok tükrében. Major Lászlóval, Molnár Ferenccel. (Cardiologia Hungarica, 1995)
Intervenciós radiológia. Invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások. Szerk. (A HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar kiadványa. Bp., 1998)
A magasvérnyomás-betegségben előforduló cardiovascularis rizikófaktorok. Kékes Edével. (Orvosi Hetilap, 2001. 16.)
A foszforlemezes röntgenfelvételi rendszer és a PACS használatával szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Magyar Radiológia, 2003)
A Szabolcs utcai Kórház Radiológiai Osztályának története. 1896–2007. Többekkel. (Magyar Radiológia, 2007). 

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1967)
B. E. (Túrkeve kislexikona. Írta és összeáll. Talpalló Piroska. Túrkeve, 1996)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004). 

Megjegyzések

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) életrajzi adatbázisában téves születési adat: máj. 15.! Anyakönyvi adata szerint máj. 13-án született! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője