Berényi Béla
Berényi Béla

2022. augusztus 9. Kedd

Berényi Béla

fogorvos, szájsebész

Születési adatok

1911. október 26.

Debrecen

Halálozási adatok

2005. május 2.

Budapest

Temetési adatok

2005. május 23.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Berényi István orvos, debreceni városi tisztiorvos, Radó Amália. F: 1. 1939-től Gál Zsuzsanna közgazdász, a Hungarotex Vállalat Titkárságának vezetője. Leánya: Berényi Éva (1940. aug. 22.) 2. Beck Éva orosz szakos középiskolai tanár. mérnök.

Iskola

Elemi és középiskolai tanulmányait Debrecenben végezte, a debreceni Tisza István Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1935), fogorvos (1938), sebész szakorvosi vizsgát tett (1951), az orvostudományok kandidátusa (1962).

Életút

A bécsi Rudolfspital II. sz. Sebészeti Osztályán Demel professzor gyakornoka (1935–1936), a bécsi tudományegyetem Fogászati Klinika gyakornoka, egy. tanársegéde (1936–1938), hazatérése után az Apponyi Poliklinika segédorvosa (1938–1939), majd magángyakorlatot folytatott (1938–1942). A nagybányai Állami Kórház Sebészeti Osztályának munkaszolgálatos alorvosa (1942–1944), Lesencetomajon körorvos (1944. jún.–okt.), az ország német megszállása után illegalitásba vonult, és mint a XIII/1. kisegítő karhatalmi zászlóalj orvosa részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban. A II. vh. után a budafoki Tisztiorvosi Hivatal és az Újságírók Szanatóriumi Egyesülete szájsebész szakorvosa (1945–1947), a budapesti Péterfy Sándor utcai Rendelőintézet Fogröntgen Osztályának alorvosa (1947–1949). Hivatásos tisztként a Központi Katonai Kórház Fogászati és Szájsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, egyúttal a Magyar Néphadsereg (MN) fősztomatológusa (1949. szept. 1.–1955); közben a Koreai Magyar Kórház fogorvosi és szájsebészeti szakmai vezetője (1953–1954). A BOTE, ill. a SOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika egy. adjunktusa (1955–1961), egy. docense (1961–1967), egy. tanára (1967. jún. 17.–1976) és a Központi Sztomatológiai Intézet igazgató-főorvosa (1962–1967); közben a Fogorvos-tudományi Kar dékánja (1969–1974), A SOTE tb. szenátora (1983). Az arc- és állcsontok helyreállító sebészetével, arcdeformitások szájsebészeti műtéti megoldásaival, koponyaműtétekkel foglalkozott. A magyarországi gnatológiai (= állkapocssebészet) kutatások egyik elindítója. Jelentős szerepet játszott a MN fogorvosi-szájsebészeti ellátásának megszervezésében. További kutatási területei: arc- és állcsontciszták műtéti megoldásai; időskori arc- és állcsont-megbetegedések sajátosságai; háborús és tömeges lőtt sérülések katasztrófasebészeti ellátása; különböző eredetű, ritka kórképek és genetikai eredetű állcsont-rendellenességek arctorzulásai stb. A MOTESZ Fogorvosi Szakcsoportjának főtitkára (1955–1976), a Magyar Fogorvosok Egyesülete alelnöke és a Szájsebészeti Szekció elnöke. A Nemzetközi Szájsebészeti Társaság tb. tagja (1987-től).

Emlékezet

A SOTE tb. szenátora (1983-tól).

Elismertség

Koreai Állami Zászlórend, Munka Érdemrend (arany). Árkövy József-emlékérem (1976), Balogh Károly-emlékérem (1978).

Főbb művei

F. m.: A preventív fogászat mai állása. (Fogorvosi Szemle, 1947)
Új implantációs fogpótlás. (Honvédorvos, 1950)
Néphadseregünk fogászati ellátásának hiányosságairól. – Az arc-, állcsontsérültek ellátása a tábori egészségügyi szolgálatban a század körletétől a hadosztály segélyhelyig. (Honvédorvos, 1951). Ectodermis erosiva pluriori ficialis aureomycin terápiára gyógyult esete. (Fogorvosi Szemle, 1951)
A fogpótlások javallatainak elbírálása sürgősségi szempontból. – A stomatitis ulcerosa a honvédfogorvos szempontjából. (Honvédorvos, 1952)
Frissen készített érzéstelenítő oldatok alkalmazása a stomatológiában. (Fogorvosi Szemle, 1952)
Új műtéti eljárás a nyitott harapás kezelésére. (Fogorvosi Szemle, 1953)
Adamantinoma mandibulae műtéti megoldása egy ülésben végzett resectióval és alloplasticával. – Stomatológiai vonatkozású syndromatológia. (Fogorvosi Szemle, 1954)
Nagykiterjedésű állcsontcysták gyógyítása csonthomotranszplantációval. (Katonaorvosi Szemle, 1954)
Az arc- és állcsontok háborús sérülései. (Szájsebészet. Egy. tankönyv. Szerk. is Balogh Károllyal, Skaloud Ferenccel, Varga Imrével. Bp., 1955)
A makrocheiliák kórtana és megkülönböztető kórisméje. Pastinszky Istvánnal. (Fogorvosi Szemle, 1956)
Állkapocstörések. Az Orvostovábbképző Intézet jegyzete. (Bp., 1957)
Az állkapocstörés előidéző okai, előfordulási helye és gyógyítása 112 eset elemzése kapcsán. (Fogorvosi Szemle, 1958)
Az arckoponyatörések sebészi gyógyítása. (Magyar Traumatológia, 1960)
Állkapocssérülések kórlefolyásának és a gyógyítás késői eredményeinek értékelése. Kand. értek. (Bp., 1961)
A processus articularis mandibulae töréseinek gyógyítása. Nitsche, Herminnel és Vályi Edittel. (Fogorvosi Szemle, 1961)
Idősült állkapocsficam műtéti eljárása. Ackermann Alajossal. – Az állcsonttörések jellegzetességei öregkorban. Péter Viktorral. (Fogorvosi Szemle, 1962)
A gyakorló orvos fogászata. Szerk. Kovács Györggyel. 2 táblával. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1963)
Az arcdeformitások korrekciója szájsebészeti módszerekkel. (Orvosi Hetilap, 1968. 22.)
A fogorvosképzés módszertani kérdései. (Felsőoktatási Szemle, 1970)
Szájsebészet. Egy. jegyz. (Bp., 1972)
Open Subcondylar Osteotomy in the Treatment of Mandibular Deformities. (Bp., 1973)
Nagyfokú arctorzulást okozó állcsonti rendellenesség műtéti korrekciója. Bögi Imrével. (Orvosi Hetilap, 1975. 30.)
A sialochemiai vizsgálatok jelentősége a Sjögren-syndroma diagnosztikájában. Benedek Erikával. (Orvosi Hetilap, 1975. 48.)
Nyálmirigygyullladások Sumetrolim kezelése. Benedek Erikával, Romhányi Tiborral. (Orvosi Hetilap, 1977. 16.)
Szájsebészet. Monográfia és egy. tankönyv. Inovay Jánossal, Vámos Imrével. Az oxiológiai fejezetet Bencze Béla írta. (Bp., 1980).

Irodalom

Irod.: Szabó György: B. B. professzor 75 éves. (Fogorvosi Szemle, 1987)
Halálhír. (Népszabadság, 2005. máj. 13.)
Kóbor András: Megemlékezés Huszár György és B. B. születésének századik évfordulóján. (Fogorvosi Szemle, 2011)
Emed Alexander: Emlékezés B. B.-ra. (Magyar Fogorvos, 2011)
Forrai Judit: A hatai maxillofacialis műtétek kiemelkedő szájsebésze, B. B. emlékének. (Orvosi Hetilap, 2011. 46.). *PIM Életrajzi adatbázisában téves halálozási adat: máj. 23.! Máj. 23.-a a temetése napja volt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője