Bernáth Gábor
Bernáth Gábor

2021. szeptember 21. Kedd

Bernáth Gábor

kémikus

Születési adatok

1933. szeptember 19.

Kunszentmiklós

Halálozási adatok

2009. október 1.

Szeged

Temetési adatok

2009. október 8.

Szeged

Újszegedi temető


Család

Sz: Bernáth Gábor (†1948) cipészmester, Zöldág Judit. F: 1962-től Balogh Róza orvos. Leánya: Bernáth Anikó (1965–); fia: Bernáth András (1970–). Testvére: Bernáth Sándor (1940–) állatorvos.

Iskola

A kunszentmiklósi Damjanich János Gimnáziumban éretts. (1952), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1957), doktorált (1962), a kémiai tudományok kandidátusa (1967), doktora (1974). MLEE-t végzett (1965).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Szerves Kémiai Intézet gyakornoka (1957–1959), tanársegéde (1959–1963), egy. adjunktusa (1963–1972), egy. docense (1972–1977), egy. tanára (1977. júl. 1.–1979). A SZOTE Gyógyszerészeti Vegytani Intézet intézetigazgató és tanszékvezető egy. tanára (1979. júl. 1.–1998. jún. 30.), az MTA–SZOTE, ill. Szegedi Tudományegyetem Heterociklusos Kémiai Kutatócsoport vezetője (1998. júl. 1.–2003. dec. 31.), emeritusz professzora (2003. nov. 1-jétől). Az ottawai National Research Council vendégkutatója (1968–1969), a Turkui Egyetem (1992–1993) és a Reimsi Egyetem vendégprofesszora (1997). Szófiában (1960), Prágában járt hosszabb tanulmányúton (1963–1964). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Sztereokémiával, elsősorban nitrogéntartalmú szerves vegyületek, majd ciklusos aminoalkoholok és -aminosavak sztereokémiájával, farmakológiájával és reakcióinak vizsgálatával fogl. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a morfinalkaloidok és a tetrahidroizokinolin-vázas alkaloidok, valamint a gyűrűs tercier nitrogénvegyületek ún. kvaternerezésének vizsgálata terén. Filatéliával is fogl., számos postatörténeti dolgozat szerzője.

Elismertség

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozó jogú tagja (1990–1993). Az MTA Szerves Kémiai Bizottsága (1979–1997), a Szerves Kémiai és Biomolekuláris Kémiai Bizottsága, a Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai, ill. a Heterociklusos Kémiai Munkabizottsága tagja (1997-től). A Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottságának elnöke (1991–2002). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) tagja (1957-től), az MKE Csongrád megyei Csoportjának elnöke (1997–2001), örökös tb. elnöke (2001-től). A Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja (1979-től). A Finn Tudományos Akadémia külföldi tagja (1992). A Brit Királyi Kémiai Társaság választott tagja. A Nemzetközi Heterociklusos Kémiai Társaság tagja (1991-től), regionális képviselője (1993-tól). A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság, ill. az Európai Filatéliai Akadémia tagja.

Elismerés

Akadémiai Díj (1989), Széchenyi-díj (1994), Kunszentmiklós Emlékérem (1994), Szent-Györgyi Albert-díj (1997), Than Károly- emlékérem (1998), Szent-Györgyi Albert-emlékérem (1998), Pro Schola Emlékérem (Kunszentmiklós, Baksay Sándor Gimnázium, 1998), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002), Zemplén Géza-díj (2000), Batthyány-Strattmann László-díj (2003), a Szegedi Akadémiai Bizottság Emlékplakettje (2003), Náray Szabó István Tudományos Díj (2004), Eötvös József-koszorú (2004).

Szerkesztés

A Szerves kémia újabb eredményei c. sorozat szerkesztője (1985–1989 és 1996–1998). Az Acta Physica et Chemica Szegediensis technikai szerkesztője (1970–1977), szerkesztője (1977–1979). Az Acta Pharmaceutica (1980–1998), a Magyar Kémiai Folyóirat (1984–2002), ill. az Organic Preparations and Procedures International (1987-től), a Die Pharmazie (1991–2001) és a Journal of Heterocyclic Chemistry c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1995-től).

Főbb művei

F. m.: Use of Cerium[IV] Salts in Organic Oxidation Processes. Kovács Ödönnel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1957)
Az ópium-alkaloidák néhány térszerkezeti kérdéséről. Koczka Károllyal. (Acta Pharmaceutica, 1961)
Configurative Stability of the Nitrogen Atom of Codeine. Koczka Károllyal. (Acta Chimica, 1962)
Sztereokémiai vizsgálatok a morfin- és a tetrahidro- izo-kinolin-vázas vegyületek körében. Kand. értek. (Szeged, 1966)
Quaternization of 1,2-disubstituted 6,7-dimethoxy- 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 1968)
Sztereokémiai vizsgálatok az 1,2-diszubsztituált 1,2 és 1,3 difunkciós ciklusos vegyületek körében. Doktori értek. (Szeged, 1973)
Szerves kémia. Egy. jegyz. (Szeged, 1973)
Geometriai izomerek térszerkezetének meghatározása PMR-módszerrel. M. Vajna Zsuzsával, Sohár Pállal. (Kémiai Közlemények, 1976)
Cyclic Aminoalcohols and Related Compounds. (Synthesis, 1991)
Stereochemical Studies. Synthesis, Reactions and Stereochemistry of 3-hydroxymethil-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one and Some Perhydrogenated Derivatives. (Tetrahedron, 1992)
Preparation and Steric Structure of Tricyclic and Tetracyclic Saturated or Partially Saturated 1,3- heterocycles Containing a Saturated Isoindolone Moiety. (Heterocycles, 1994)
Saturated Heterocycles. Preparation of New Trifunctional Thiophene Derivatives. (Pharmazie, 1995)
Cyclic Aminoalcohols and Related Compounds. Simple Synthesis of Alicyclic 1,3-amino Alcohol Analogues of CNS-active Compounds. (Sci. Pharm., 1996)
Saturated Heterocycles. Synthesis and Stereochemistry of Stereo-isomeric 6-methyl-substitued pyrimido[6.1-a]isoquinolines. (Liebigs Annalen, 1997)
Syntheses and Transformations of Azeto[2,1-a]-and[2,1-b]isoquinolines and Azeto[1’2’:1,2]pyrido[3,4-b]indoles. Fülöp Ferenccel. (Current Organic Chemistry, 1999)
A Retro Diels-Alder Synthetic Method. Fused-Skeleton Isoindolones and Further Saturated Hetero Polycycles. Többekkel. (Journal of Heterocyclic Chemistry, 2000)
Synthesis of Alicyclic Trans-amino Acids from Cis- hydroxycycloalkane-carboxylates. Többekkel. (Synthesis, 2005)
Isobrassinin and Its Analogues. Novel Types of Antiproliferative Agents. Többekkel. (Bioorganical and Medical Chemical Letters, 2006)
New Isomers of 4,1-benzothiazepines. The First Evidence for the Desmotropy of Seven-membered Heterocycles. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 2006)
An Efficient Route for the Synthesis of 2-arylthiazino[5,6-b]indole Derivatives. Többekkel. (Tetrahedron, 2007)
Novel Lactam Condensed 3- thiaquinolines. An Efficient Synthesis and Structural Characterization. Többekkel. (Tetrahedron, 2008).

Irodalom

Irod.: B. G. tudományos munkássága. 1957–1986. (Szeged, 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013