Bessenyei Ferenc
Bessenyei Ferenc

2023. február 4. Szombat

Bessenyei Ferenc, nagybesenyői

politikus

Születési adatok

1840. június 14.

Kiskunhalas

Halálozási adatok

1904. december 21.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Kiskunhalason és Nagykőrösön végezte, a pesti tudományegyetem jogtudományi doktori okl. szerzett.

Életút

Temesvárott gyakornok (1866–1867), aljegyző (1867–1871), majd főjegyző (1871–1875), ügyvéd (1875–1883), Temes vm. központi főszolgabírája (1883–1892), a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Kisbesztercei választókerület, 1891–1901). Politikai témájú publicisztikákat, történeti munkákat közölt, verseket írt, a helyi közélet meghatározó személyisége volt. Sajtó alá rendezte és kiadta Vukovics Sebő emlékiratait.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kiskunhalasi Régi Temetőben nyugszik. Végrendeletében házát és 15 000 korona vagyonát Kiskunhalas városra hagyta azzal a céllal, hogy menházat hozzanak létre (a menházból 1925-ben alakult meg a róla elnevezett a kiskunhalasi Bessenyei Ferenc Közkórház).

Szerkesztés

A Pesti Napló (1867-től) és a Hon vidéki tudósítója, a Temesvarer Zeitung (1869–1871) és a Temesi Lapok munkatársa (1872-től), utóbbi szerkesztője (1874). Versei a Vasárnapi Ujságban és a Délmagyar Lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Smaedel Miksa Vanitas czímű festményének ismertetése. (Temesvár, 1885)
Arany János kiadatlan levelei. (Budapesti Szemle, 1892)
Vukovich Sebő emlékiratai Magyarországon valóbujdosása és száműzetésének idejéből. Sajtó alá rend. (Bp., 1894).

Irodalom

Irod.: Lendvai Miklós: B. F. emlékezete. (Temesvár, 1906).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője