Bethlen Bálint
Bethlen Bálint

2021. október 26. Kedd

Bethlen Bálint, bethleni gr.

politikus, nagybirtokos

Születési adatok

1856. augusztus 24.

Bethlen, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1913. február 8.

Budapest


Család

Sz: Bethlen Pál (1798–1859) cs. és kir. főkamarás, gr. bethleni Bethlen Mária (1827–1876). Féltestvére: Bethlen Paulina (1833–1925). Testvérei: Bethlen Vilma (1850–1940), Kállay Béni pénzügyminiszter felesége; Bethlen Pál (1851–1935), Bethlen Ödön (1852–1927) Kolozs vm. és Kolozsvár főispánja, Bethlen Aladár (1854–1941) cs. és királyi kamarás. F: 1881-től gr. uzoni Béldi Berta (1863– 1946). Leánya: Bethlen Mária (1882–1970), Bethlen Berta (1896–1924); fia: Bethlen Gábor (1885–1914), Bethlen Bálint (1887–1946), Bethlen Béla (1888–1979) politikus, Erdély kormánybiztosa, Bethlen Ödön (1893–1968).

Életút

Tanulmányai befejezése után gyéresszentkirályi (= Aranyosgyéres) birtokán gazdálkodott. A Nemzeti Párt programjával országgyűlési képviselő (Nagyenyedi kerület, 1892–1896; Bethleni kerület, 1899–1904). 1896-ban nem nyert mandátumot, de Fejérváry Károly halála után a Bethleni kerület időközi választásán győzött (1899), s mandátumát még egy cikluson keresztül megőrizte. Aranyos-Torda vm. főispánja (1906–1910). Főispánsága idején új vashídat építtetett az Aranyos folyón, továbbá felépíttette a tordai gimnázium új épületét, megnagyobbította és korszerűsítette a vármegye kórházát. Írásaiban elsősorban a választójog kérdésével foglalkozott. – Több mint háromezer hold birtokai Torda-Aranyos vármegyében, Szolnok-Doboka vármegyében, Bethlen környékén és Nagy-Küküllő vármegyében, Keresden terültek el.

Elismerés

Torda város díszpolgára.

Főbb művei

F. m.: Nemzeti állam és általános választójog. (Kolozsvár, 1905).

Irodalom

Irod.: Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története. (Bp., 1927).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013