Bethlen Farkas
Bethlen Farkas

2023. november 29. Szerda

Bethlen Farkas, bethleni gr.

politikus, nagybirtokos

Születési adatok

1813. október 20.

Nagyszeben

Halálozási adatok

1870. január 22.

Pest


Család

Sz: Bethlen Pál (1778–1827) cs. és kir. kamarás, gr. bethleni Bethlen Alojzia (= Lujza) (1790–1826). F: 1839-től gr. széki Teleki Rozália (1822–1880). Leánya: Bethlen Gizella (1843–1863) és Bethlen Irma (1844–1932); fia: Bethlen Árpád (1850–1912).

Iskola

A nagyapai házában Csöreghy Ferenc volt a nevelője. A kolozsvári református kollégiumban tanult, majd Kolozsvárott jogot hallgatott (1824–1836). Miután megnősült bonyhádi birtokán élt és gazdálkodott (1839-től).

Életút

Részt vett az erdélyi reformországgyűléseken (1834 és 1837), majd, mint az ún. reformellenzék egyik vezetője az országgyűléseken is (Küküllő vm. követeként, 1841-ben és 1846-ban). Az 1848. évi erdélyi országgyűlésen határozottan kiállt Erdély és Magyarország uniója mellett, a forradalom után a Batthyány-kormány kinevezte az erdélyi részek postaügyi főigazgatójává (1848 tavasza). A szabadságharc bukása után perbe fogták, szabadlábon védekezhetett (1850-ben visszatért bonyhádi birtokára, de még évekig rendőri megfigyelés alatt állt). Küküllő vm. főispánja (1861), Küküllő vm. felső választókerület országgyűlési képviselője (1865–1870). Nemzetgazdasági, pénzügyi, statisztikai kérdésekkel foglalkozott. Bonyhádi birtokán országos jelentőségű gazdaságot vezetett, s pomológusként is nagy hírnevet szerzett. A forradalom és szabadságharc idején nagy hatású beszédeket tartott (pl. 1848-ban Dicsőszentmártonban, választói előtt). ő tartotta az Erdélyi Múzeum gyűlésének megnyitó beszédét is (1859. nov.-ben).

Főbb művei

F. m.: Adatok Erdély viszonyairól, különös tekintettel az adózási rendszerre, és Erdély közlekedési eszközeiről. (Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények, 1868)
Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. (Pest, 1868).

Irodalom

Irod.: B. F. Nekrológ, arcképével. (Vasárnapi Ujság, 1870. 5.)
B. F. (Pesti Hírlap, 1870. 18.)
Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története. (Bp., 1927).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője