Bezdán Sándor
Bezdán Sándor

2023. december 3. Vasárnap

Bezdán Sándor

történész

Születési adatok

1939. március 12.

Hódmezővásárhely

Halálozási adatok

2006. július 22.

Szeged


Család

Sz: Bezdán Sándor, Kovács Jusztina. Szülei földművesek voltak. F: Kalugyer Anna középiskolai tanár. Fia: Bezdán Sándor (1964–) és Bezdán Tibor (1971–).

Iskola

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban éretts. (1957), a Szegedi Tanárképző Főiskolán történelem–magyar–rajz szakos általános iskolai tanári okl. (1963), a JATE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1968), a JATE-n doktorált (1971).

Életút

A Szegedi Tanárképző Főiskola, ill. a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszék tanársegéde (1969– 1971), főisk. adjunktusa (1971–1981), főisk. docense (1981-től). Csongrád megye, elsősorban Szeged és Hódmezővásárhely helytörténetével, elsősorban a polgári fejlődés sajátos társadalmi képződményeivel a különböző egyesületek, társadalmi körök, polgári közvéleményformáló helyi csoportok és médiumok szerepének vizsgálatával fogl. Jelentős eredményeket ért el a magyar Alföldön kialakult kaszinók, olvasókörök, népkörök, ill. a regionális identitást elősegítő egyéb intézmények történetének feltárása terén.

Főbb művei

F. m.: A hódmezővásárhelyi olvasókörök. 1867–1914. (Hódmezővásárhely, 1968)
A hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és földmunkásegyletek. Egy. doktori értek. (Hódmezővásárhely, 1971)
A Hódmezővásárhelyi Első Olvasó Népkör megalakulása. 1869. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1971)
A Szentesi 48-as Népkör indulása. 1870–1874. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1974)
Szőreg a dualizmus idején. (Szőreg és népe. Szerk. Hegyi András. Szeged, 1977)
Kecskemét társadalmi egyesületei a kiegyezés után. 1867–1878. (Bács-Kiskun megye múltjából. III. Szerk. Iványosi Szabó Tibor. Kecskemét, 1981)
Alföldi kaszinók és olvasókörök a dualizmus idején. Benyújtott kand. értek. (Szeged, 1994)
Az egyesületek településszervező szerepe. (Migráció a Kárpát-medencében. Szerk. Micheller Magdolna, Virágné Horváth Erzsébet. Békéscsaba, 1994)
A dualizmuskori egyesülettörténet forrásai. (Belvedere Meridionale. Szeged, 1994)
Egyesülettípusok alakulása Orosházán. 1867–1918. (Tanulmányok Orosháza alapításának 250. évfordulóján. Orosháza, 1994).

Irodalom

Irod.: Petheő Attila: B. S. (Egykori és mai tanáraink. Belvedere Meridionale, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője