Bezerédj Pál
Bezerédj Pál

2022. szeptember 25. Vasárnap

Bezerédj Pál, bezerédi

földbirtokos, gazdaságpolitikus

Születési adatok

1840. március 17.

Sopron

Halálozási adatok

1918. január 21.

Hidja, Tolna vármegye [ma: Szedres része]


Család

Nagybátyja Bezerédj István (1795–1856) politikus, a magyar reformkor egyik jelentős személyisége. Sz: Bezerédj Pál, gr. Murray Mária Everilda.

Iskola

Középiskoláit a bécsi Theresianuman végezte, majd a bajorországi Weichenstephanban gazdasági iskolában tanult, ismereteit hosszas nyugat-európai tanulmányútja során egészítette ki. Az MTA tagja (t.: 1917. máj. 3.).

Életút

Gr. Károlyi Lajos londoni követ tótmegyeri birtokának gyakornoka, Párizsból való hazatérése után Tolna vm.-i birtokán gazdálkodott. A Főrendiház élethossziglan kinevezett tagja (1903–1918). Nagybátyjának, Bezerédj Istvánnak hidjai birtokán az 1850-es években megszűnt selyemhernyó-tenyésztés újbóli meghonosításán munkálkodott. A selyemhernyó-tenyésztés és a selyemipar felügyeletével mb. miniszteri biztosként (1880-tól) jelentősen hozzájárult az ágazat országos elterjesztéséhez és fellendítéséhez. A hidjai birtokot 1888-ban vette át. Munkásságának köszönhetően számos selyem- és fonóipari létesítménnyel gazdagodott az ország: 1910-ben pl. 2802 községben 90 ezer család foglalkozott selyemtermeléssel. A lyoni és a comói nemzetközi kiállítások a magyar selyem nemzetközi elismerését hozták. Az MTA működését kiemelkedő gazdasági jelentőségűnek ítélte, ezért őt a Wahrmann-díj aranyérmével tüntette ki. Bezerédj a kitüntetést elhárította, sőt a díj ellenértékét visszafizette az MTA-nak.

Emlékezet

A soproni Templom utca 6.-ban, a híres Bezerédj-kúriában született. A házat 1833. szept. 13-án vásárolta meg Bezerédj István, a nagy reformpolitikus apja. Attól fogva a ház találkozóhelye lett a soproni magyar haladó szelleműeknek. 1840-ben Liszt Ferenc is adott házi hangversenyt Bezerédjéknél. A család 1849. szept. 6-án eladta a palotát egy bécsi kereskedőcsaládnak. Róla nevezték el a tolnai Bezerédj Pál Szabadidőközpontot és Könyvtárat, ill. a szekszárdi Bezerédj Pál Általános Iskolát, de Budapesten is utca őrzi emlékét.

Elismertség

A Magyar Gazdasági Egyesület t. tagja.

Szerkesztés

Kisebb írásai – elsősorban – a Magyar Iparban (1893–1908), a Köztelekben (1896) és a Nemzetben jelentek meg (1896-tól).

Főbb művei

F. m.: Jelentés a selyemtenyésztés emelése czéljából foganatosított intézkedésekről. 1–2. füz. (Bp., 1880–1881)
Jelentés Magyarország selyemiparának állásáról és fejlődéséről 1882 és 1883-ban. (Bp., 1884)
Magyarország selyemtenyésztése 1890-ben. (Bp., 1891)
Néhány szó Magyarország selyemtenyésztéséről és selyemiparáról, különös tekintettel a magyar földművelésügyi minisztérium országos selyemtenyésztői felügyelőségének szervezetére. (Szekszárd, 1896)
Néhány szó a községi faiskolákról és befásításról, tekintettel selyemtenyésztésünk érdekeire. (Bp., 1897)
Jelentés. Magyarország selyemtenyésztése és selyemiparának állapotáról az 1898. évben. (Szekszárd, 1899)
A selyembogarak veszedelme. Nyílt levél Boda Vilmos úrhoz. (Szekszárd, 1900).

Irodalom

Irod.: Mikszáth Kálmán: B. P. (Bp., 1910)
Gaal Jenő: B. P. t. tag emlékezete. (Bp., 1920)
Máday Izidor: B. P. emlékezete. (Bp., 1919).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője