Biás István
Biás István

2021. október 22. Péntek

Biás István, dersi

történész, levéltáros

Születési adatok

1877. december 18.

Nagyszeben

Halálozási adatok

1950. október 10.

Marosvásárhely


Család

Sz: Biás Albert, Andrássy Borbála.

Életút

Marosvásárhelyen postatisztviselő (1897–1907), a gr. Teleki-család levéltárosa (1907–1916), a Budapesti Hírlap és az Erdélyi Múzeum munkatársa, ill. számos más lap tudósítója egyúttal családtörténeti kutató is (1918–1940), Maros-Torda vm. levéltári tisztviselője (1940–1945). Erdélyi hely- és családtörténettel és az unitárius egyház történetének egyes kérdéseivel fogl. Jelentős forráskiadói munkássága, összeállította a székely nemesi családok listáját. Hints Elekkel exhumálták Bolyai János és Bolyai Farkas földi maradványait (1911. jún. 7.). Marosvásárhelyen rábukkant több, addig ismeretlen Bolyai-kéziratra (köztük a Bolyai János által készített marosvásárhelyi városi gát és malom terveire).

Főbb művei

F. m.: Apafy Mihály naplója. (Marosvásárhely, 1900)
Marosvásárhely a szabadságharc alatt. (Marosvásárhely, 1900)
Adatok a Teleki-könyvtár alapításának történetéhez. (Székely Ellenzék, 1902)
A marosvásárhelyi céhek életéből. (Marosvásárhely, 1902)
II. Rákóczi Ferenc beiktatása az erdélyi fejedelemségbe. (Marosvásárhely, 1903)
Ásatások a marosvásárhelyi vártemplomban. (Marosvásárhely, 1907)
Adatok II. Rákóczi Ferenc történetéhez. (Marosvásárhely, 1909)
Unitárius egyháztörténeti adatok. (Marosvásárhely, 1910)
Teleki Mihály temetkezése. Kelemen Lajossal, Pósta Bélával. (Erdélyi Múzeum, 1913)
A székely solymárok. (Marosvásárhely, 1914)
Köteles Szőcs Dániel 1651. évi sírköve. (Marosvásárhely, 1929)
A Marosvásárhelyi Kaszinó száz éve. (Marosvásárhely, 1932)
szerk.: A … gr. Teleki nemzetség marosvásárhelyi levéltárában őrzött … okiratokon levő címeres pecsétek betűsoros jegyzéke. Pálmay Józseffel. (Marosvásárhely, 1909)
gr. Teleki Sámuel útinaplója. Sajtó alá rend. B. I. A bevezető tanulmányt Imre Sándor írta. (Marosvásárhely, 1908)
Székely nemes családok. (Bp., 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013