Biás István
Biás István

2024. július 14. Vasárnap

Biás István, dersi

történész, levéltáros

Születési adatok

1877. december 18.

Nagyszeben

Halálozási adatok

1950. október 10.

Marosvásárhely


Család

Sz: Biás Albert, Andrássy Borbála.

Életút

Marosvásárhelyen postatisztviselő (1897–1907), a gr. Teleki-család levéltárosa (1907–1916), a Budapesti Hírlap és az Erdélyi Múzeum munkatársa, ill. számos más lap tudósítója egyúttal családtörténeti kutató is (1918–1940), Maros-Torda vm. levéltári tisztviselője (1940–1945). Erdélyi hely- és családtörténettel és az unitárius egyház történetének egyes kérdéseivel fogl. Jelentős forráskiadói munkássága, összeállította a székely nemesi családok listáját. Hints Elekkel exhumálták Bolyai János és Bolyai Farkas földi maradványait (1911. jún. 7.). Marosvásárhelyen rábukkant több, addig ismeretlen Bolyai-kéziratra (köztük a Bolyai János által készített marosvásárhelyi városi gát és malom terveire).

Főbb művei

F. m.: Apafy Mihály naplója. (Marosvásárhely, 1900)
Marosvásárhely a szabadságharc alatt. (Marosvásárhely, 1900)
Adatok a Teleki-könyvtár alapításának történetéhez. (Székely Ellenzék, 1902)
A marosvásárhelyi céhek életéből. (Marosvásárhely, 1902)
II. Rákóczi Ferenc beiktatása az erdélyi fejedelemségbe. (Marosvásárhely, 1903)
Ásatások a marosvásárhelyi vártemplomban. (Marosvásárhely, 1907)
Adatok II. Rákóczi Ferenc történetéhez. (Marosvásárhely, 1909)
Unitárius egyháztörténeti adatok. (Marosvásárhely, 1910)
Teleki Mihály temetkezése. Kelemen Lajossal, Pósta Bélával. (Erdélyi Múzeum, 1913)
A székely solymárok. (Marosvásárhely, 1914)
Köteles Szőcs Dániel 1651. évi sírköve. (Marosvásárhely, 1929)
A Marosvásárhelyi Kaszinó száz éve. (Marosvásárhely, 1932)
szerk.: A … gr. Teleki nemzetség marosvásárhelyi levéltárában őrzött … okiratokon levő címeres pecsétek betűsoros jegyzéke. Pálmay Józseffel. (Marosvásárhely, 1909)
gr. Teleki Sámuel útinaplója. Sajtó alá rend. B. I. A bevezető tanulmányt Imre Sándor írta. (Marosvásárhely, 1908)
Székely nemes családok. (Bp., 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője