Bibó Erzsébet
Bibó Erzsébet

2021. október 17. Vasárnap

Bibó Erzsébet, barátosi

muzeológus

Névváltozatok

1911-től Kern Rezsőné; 1935-től Bányai Sándorné

Születési adatok

1885. október 19.

Csombord, Alsó-Fejér vármegye

Halálozási adatok

1971. május 22.

Uzon


Család

Háromszéki eredetű nemesi családból származott, nagyapja: Bibó Lajos (1820–1903) iskolamester. Sz: Bibó Lajos (1864–1913) szerkesztő, Székely Katalin. Négy testvére közül kettő érte meg a felnőttkort: Bibó Lajos (1890–1972) író, újságíró, szerkesztő, Bibó Dezső ügyvéd. F: 1. 1911–1934: Kern Rezső. 2. Első férjének halála után, hogy ne utasítsák ki Romániából névházasságot kötött tamásfalvi Bányai Sándorral.

Iskola

A győri tanítónőképzőben, majd a bp.-i Erzsébet Tanárképzőben tanult, magyar nyelv és irodalom–történelem szakos polgári iskolai tanári okl. szerzett (1909).

Életút

Rimaszombatban (1909–1915), Kulán (1915–1918), Sepsiszentgyörgyön állami polgári iskolai tanár (1918–1919), az átszervezés után a Református Székely–Mikó Kollégium sepsiszentgyörgyi tagozatának (= leánygimnáziuma) r. tanára (1919–1944), ill. igazgatója (1924–1944). A Székely Nemzeti Múzeum őre (1928–1944). Sepsiszentgyörgy és környéke történeti emlékeivel foglalkozott. Megírta a sepsiszentgyörgyi leánygimnázium történetét, összeállította a Református Székely–Mikó Kollégium iskolai értesítőinek polgári leányiskolai jelentéseit, Konsza Samuval együtt elkészítette a Székely Nemzeti Múzeum cédulakatalógusát. Csutak Vilmossal együtt Bükszádon begyűjtötte a Mikes-féle huta termékeit (1936).

Főbb művei

F. m.: Az iskola rövid története. (A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium gimnáziumának és leányközépiskolájának évkönyve az 1940/41. évről. Sepsiszentgyörgy, 1941).

Irodalom

Irod.: Kelemen József: A sepsiszentgyörgyi községi felső leánytanodától a Mikes Kelemen Líceumig. (Sepsiszentgyörgy, 1999)
Boér Hunor: B. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013