Binét Ágnes
Binét Ágnes

2021. október 28. Csütörtök

Binét Ágnes, V.

pszichológus, pszichoanalitikus, pedagógus

Névváltozatok

1950-től Varga Tamásné

Születési adatok

1920. augusztus 1.

Budapest

Halálozási adatok

1991. június 19.

Budapest


Család

Férje Varga Tamás matematikus.

Iskola

Jean Piaget-nál tanult (Genfben, 1944 előtt), a Pázmány Péter Tudományegyetemen végbizonyítványt szerzett (1945).

Életút

Az Országos Neveléstudományi Intézet előadója (1948–1950), a Gyermeklélektani Intézet, ill. az MTA Pszichológiai Intézet tud. munkatársa, egyúttal a bp.-i Szél utcai Nevelőotthon pszichológusa (1950?–1969), a bp.-i XIII. ker.-i Faludi utcai Gyermek- pszichiátriai Rendelőintézetben gyermek-pszichoterapeuta (1969–1980). A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület kiképző analitikusa. Gyermeklélektannal fogl., ill. Hermann Imrétől pszichoanalitikus képzést is kapott; a mo.-i gyermek-pszichoterápiai kutatások úttörője. 1948-tól részt vett az új általános iskolai tankönyvek összeállításában és szerkesztésében, később is számos gyermekkönyvet írt és szerkesztett. A Mérei Ferenccel közösen írt Ablak-Zsiráf az első m. gyermeklexikon, a mo.-i ifjúsági ismeretterjesztő művek klasszikusa.

Főbb művei

F. m.: Versek könyve. Nagy magyar költők verseiből kisgyermekek számára válogatta Aszódi Évával. Illusztrálta Szántó Piroska. (Bp., 1943
2. kiad. 1945)
Gyermekjátékok. (Bp., 1947)
Grimm mesék. Szerk. (Bp., 1955)
A 3–6 éves gyermek. A gyermek helye otthonában. Tardos Annával, Varga Domokossal. Illusztrálta Gábor Éva. (Szülők könyvtára. Bp., 1969)
Gyermeklélektan. Tankönyv. Mérei Ferenccel. (Bp., 1970
11. kiad. 1999)
Ablak – zsiráf. Képes gyermeklexikon. Mérei Ferenccel. (Bp., 1971
26. jav. kiad. 2000)
Gyurka számolni tanul. Ismeretterjesztő képeskönyv. Zsoldos Verával. (Bp., 1978
4. átd. kiad. 1984)
Hermann Alice: A gyermekben érlelődik a jövő. Vál. írások. Vál., összeáll. (Bp., 1979)
Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei. Sajtó alá rend. és a bővítéseket francia nyelvből ford. Utószó Nemes Lívia. (Magyar Hírmondó. Bp., 1984)
ford.: Wallon, Henri: A gyermek lelki fejlődése. (Stúdium Könyve. 7. Bp., 1958)
Wallon, Henri: Válogatott tanulmányok. Vál., a bevezető tanulmányt írta Mérei Ferenc. Ford. Kiss Árpáddal. (Bp., 1971).

Irodalom

Irod.: Nemes Lívia: Jövőnk 1947-ben. Emlékezés B. Á.-re. (N. L.: Alkotó és alkotás. 2. bőv. kiad. Bp., 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013