Bóc Imre
Bóc Imre

2023. december 8. Péntek

Bóc Imre

közgazdász, újságíró, író

Névváltozatok

Boóc Imre; 1946-ig Brüll Imre

Születési adatok

1923. február 3.

Budapest

Halálozási adatok

2019. december 4.

Budapest


Család

Dédszülei, apai: Brüll Ábrahám, Schwarcz Cili; Schwarcz József (1823–1899. aug. 18. Hol?) kereskedő, Schlesinger Mária.

Dédszülei, anyai: Krieser Jakab (1829–1902. febr. 4. Besztercebánya. Temetés: 1902. febr. 6. Besztercebánya, Izraelita Sírkert) az 1848-as forradalom honvéd orvosa, majd Besztercebányán főorvos, Neumann Eugénia (Neumann Jeanette; Neumann Jenny); ? ?.

Nagyszülei: Brüll Jónás (1862. Tiszaszöllős–1930. jún. 29. Temetés: 1930. jún. 30. Bánréve, Izraelita Temető), Schwarcz Lina (= Schwarcz Karolina 1866. Szendrőlád–1940. aug. 31. Bp.); Krieser Béla (1870. júl. 15. Besztercebánya–1940. szept. 26. Hol? Temetés: 1940. szept. 29. Besztercebánya), kereskedő, kereskedelmi tanácsos, a Fakereskedelmi Rt. igazgatója, Popper Emma.

Szülei: Bóc Gyula (= 1946-ig Brüll Gyula, 1890. febr. 16. Rudabánya–1963. febr. 17. Bp.) fakereskedő, Krieser Mina.

Felesége:

1. 1946. júl. 17.–1976: Graber Hedvig (1925. febr. 4. Bp. – 2019. jún. 1. Bp.): orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora; Graber Pál Miksa (1898. máj. 27. Bp.–1971. dec. 21. Bp. Temetés: 1971. dec. 24. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető) tisztviselő, okleveles könyvvizsgáló, az OKISZ pénzügyi főosztályvezetője, a Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) alelnöke és Rajna Erzsébet (1904–1987. nov. 25. Bp.) leánya. Elvált.

Gyermekei, fia: Boóc András (1952. szept. 26. Bp.–2015. jan. 8. Bp.) és Boóc István (1955. máj. 5. Bp.–2011. dec. 4. Bp.).

2. 1976– B. Lengyel Anna újságíró.

Iskola

A gimnázium hat osztályának elvégzése után Franciaorságban folytatta tanulmányait, a Grenoble-i Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán tanult (1940–1942), elektrotechnikus (= villamos üzemmérnök) képesítést szerzett (1942). Hazatérése után a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1951), könyvvizsgálói vizsgát tett (1960).

Az MKKE-n doktorált (1961), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1985).

Életút

Franciaországban élt (1940-től), a Francia Ifjúkommunista Mozgalom tagjaként és a Magyar Függetlenségi Mozgalom helyi szervezőjeként (1941-től) részt vett a francia fegyveres ellenállásban (1943–1944). Belépett a Francia Kommunista Párt (FKP) magyar szekciójába és az Emigránsok Akcióbizottságában dolgozott (1945 tavaszáig, a Szőnyi-csoporttal érkezett haza). Hazatérése után a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) Sajtóosztályának budapesti vezetője (1945–1947), a Kelet-európai Kereskedelmi Rt. igazgatóságának titkára (1947–1948), az Országos Tervhivatal (OT) Külkereskedelmi Főosztályának előadója, osztályvezetője (1948–1952), a Rajk-ügy kapcsán eltávolították, majd áthelyezték az OT Központi Iskola tanfolyami előadójának (1952–1954).

Az Áruházi Kereskedelmi Igazgatóság Tervfőosztályának vezetője (1954–1957) a forradalom idején a forradalmi bizottság tagja, elbocsátása után a Mirköz Ktsz. fizikai munkása, majd diszpécsere (1957–1961).

A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet (KERMI) osztályvezetője (1961–1967), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Gazdaságkutató Intézetének (GKI) tud. főmunkatársa (1967–1990), a Kopint–Datorg tud. főtanácsadója (1990–1997).

Minőségvédelemmel, fogyasztói érdekvédelemmel, a fogyasztás és a belkereskedelem összefüggéseivel foglalkozott. A KERMI-ben jelentős szerepet vállalt egy új fogyasztóvédelmi rendszer országos kidolgozásában. Tapasztalatai alapján felkérték, hogy tudományos főmunkatársként csatlakozzon a kormány tanácsadó szerveként működő GKI-hez, majd a rendszerváltás évében átkerült a Kopint-Datorgba. Munkássága alapvető jelentőségű a hazai gazdaságpolitika kialakításában, belkereskedelmi (fogyasztásicikk-kereskedelmi) ellentmondásainak feltárásában és leírásában.

Franciaországi emlékei alapján több történelmi dokumentumegényt is írt, a Magyar Rádióban közgazdasági ismeretterjesztő műsorokat vezetett (A mindennapok közgazdasági kérdései, 1980-tól).

Elismerés

Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1946), Magyar Népköztársasági Érdemérem (arany, 1951), Magyar Partizán Emlékérem (1955), Munka Érdemrend (arany, 1978).

Az Ellenállás Önkéntes Harcosának keresztje (francia, 1980), a Francia Becsületrend lovagja (1999).

A Magyar Rádió (1982) és a Magyar Televízió elnöksége nívódíja (1984). A Hazádnak Rendületlenül Sajtópályázat (1986) és a Gerelyes Endre-pályázat díja (1986). MÚOSZ vastoll (2018).

Villeurbanne díszpolgára.

Szerkesztés

A MADISZ központi hetilapja, az Ifjúság szerkesztőbizottságának tagja (1945).

A fogyasztóvédelmi folyóirat, a Nagyító alapító szerkesztője, rovatvezetője (1970–1985), a Képes 7 külső munkatársa (1986–1990).

A Mikroszkóp Színpad szerzői gárdájának tagja (1978-tól).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei, tankönyvei, jegyzetei: A külkereskedelem tervezése. Jegyz. (A KSH Oktatási Igazgatósága kiadványa. Bp., 1951)
Külkereskedelmi tervezés. MKKE jegyz. (Bp., 1953)
A külkereskedelem tervezése. A Számviteli Főiskola jegyzete. (Bp., 1953)
Tervezés. A Gazdasági és Műszaki Akadémia kükereskedelmi tagozatának jegyzete. (Bp., 1953)
A külkereskedelem tervezése. (Népgazdasági tervezés. Bp., 1954)
A termékek minőségének mérése. (Fogyasztási cikkek minőségellenőrzése és minőségvédelme. Szerk. is. Barna Gézával és Ormai Lajossal. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1966)
Az áruteszt. A fogyasztói érdekvédelem sajátos eszköze. (A Belkereskedelmi Kutató Intézet Közleményei 157. Bp., 1967)
Minőségvédelem és fogyasztói érdekvédelem. (TIT Kereskedelmi forgalom, vállalati önállóság 3. Bp., 1967)
A piac hatása a vállalati minőségpolitikára. Az Országos Vezetőképző Központ jegyzete. (Bp., 1969)
A
minőség fogalma. – A minőség védelme. (Bevezetés az áruismeretbe. Főisk. jegyz. Bp., 1974)
A minőségvédelmi rendszer főbb vonásai. (Az áruforgalom szervezése. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982)
Új
üzemeltetési formák pénzügyi–jövedelmi viszonyai a belkereskedelemben. Összeáll. (A Gazdaságkutató Intézet kiadványa. Bp., 1984)
A belkereskedelem a gazdasági reform bevezetésétől a gazdasági pályamódosításig. Kand. értek. (Bp., 1984)
A belkereskedelem négy évtizede. 1945–1985. Szerk. Berényi József. Írta. Többekkel. (
Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985)
Az 1988. évi adóreform közgazdasági értékelése. Összeáll. Többekkel.
(A Gazdaságkutató Intézet kiadványa. Bp., 1989)
A háztartások tartós készletei.
Összeáll. Többekkel. (A Gazdaságkutató Intézet kiadványa. Bp., 1991)
Az áttérés hatásai a hazai fogyasztásicikk-kereskedelemre. Tanulmány. Klauber Mátyással. (A Kopint-Datorg Rt. kiadványa. Bp., 1991)
Nem regisztrált lakossági vásárlások a kiskereskedelemben és a szolgáltatások piacán. Tanulmány. Klauber Mátyással és Tóth István Jánossal. (Műhelytanulmányok 21. Bp., Kopint-Datorg, 1996)
A fogyasztásicikk-import 1995-ben, 1996-ban és 1997-ben. (Bp., Kopint-Datorg, 1997)
A kilencvenes évek a belkereskedelemben, Klauber Mátyással. (Bp., Kopint-Datorg, 1998)
A magyar és az átmenő külkereskedelmi forgalom az Európai Unióhoz való csatlakozás után. Klauber Mátyással. (Bp., Kopint-Datorg, 1998)
Az import-struktúra elemzése különös tekintettel a beruházásokra és a gépimportra. Az 1997. évi import szerkezete és költségvetési kapcsolatai. Klauber Mátyással. (Bp., Kopint-Datorg, 1998)
A közvetítő kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban. Klauber Mátyással. (Műhelytanulmányok 38. Bp., Kopint-Datorg, 2003).

F. m.: szépirodalmi művei és egyéb írásai, fordításai: Elesett bajtársak. Egy franciaországi partizán naplójából. 1–2. Boóc Imre néven. (Ifjúság, 1945. aug. 13.–aug. 21.)
Végsőkig…! Egy francia partizán naplójából. (Népi Egység. A Romániai Magyar Népi Szövetség napilapja, 1946. febr. 17.)
Francia ég alatt. Regény. Boóc Imre néven. (Szikra Regénytár. Bp., Szikra Könyvkiadó, 1947)
A legfélelmetesebb kockázat. Dokumentumregény. (Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1976)
Az utolsó és első hetek. Dokumentumregény. (Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1980)
Halál az első napon. Rádiójáték. (Bp., 1982)
Mindig van tanú. (Expressz Könyvek. Bp., Népszava, 1984)
Haladék-nap. Novella. (Palócföld, 1986. 2.)
Laffitte, Henri: Néha még álmodom is róla. Ford. (A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége és a Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága közös kiadványa. Bp., 1990)
Collin, Claude: Carmagnole és liberté. Külföldiek a francia ellenállásban a Rhône–Alpok vidékén. Ford. és rövidítette. (Múlt és Jövő, 2000. 2.)
Élete kockáztatásával. Mallász Gitta, Budapest, 1943–1944. Egy zsidómentés története. (Múlt és Jövő, 2014. 1.).

F. m.: tanulmányai: A külkereskedelmi nemzeti vállalatok üzemgazdasági kérdései. Berényi Józseffel. Boóc Imre néven. (Gazdaság [folyóirat], 1949. 19.)
Az export gazdaságosságának mérése. Sebestyén Péterrel. (Statisztikai Szemle, 1954. 4.)
Külkereskedelem
a nemzeti jövedelem mérlegében. Jankó Istvánnal. (Pénzügyi Szemle, 1956. 8.)
A minőségmutató alkalmazása
árszínvonal-méréseknél. (Kereskedelmi Szemle, 1963. 3.)
Fogyasztási cikkek minőségváltozásának mérése. (Ipargazdaság, 1963. 11.)
Árutesztek
összeállítása és gazdasági jelentősége. (Kereskedelmi Szemle, 1966. 3.)
Minőség, értékmechanizmus. (Kereskedelmi Szemle, 1967. 4.)
Új vonások a fogyasztás gazdasági szerepének megítélésében. Fáy Józseffel. (Kereskedelmi Szemle, 1968. 1.)
A
lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi forgalom rövidtávú előrejelzése. (Statisztikai Szemle, 1970. 8-9.)
Merev árszabályozás – szabad ármegállapítás vagy ami a kettő között van. (Gazdaság [folyóirat], 1970. 3.)
Az
áruválaszték eltolódásának hatása a vásárlók értékítéletére. (Marketing, 1973. 1.)
A műszaki fejlesztés ellentmondásai. (Kereskedelmi Szemle, 1973. 1.)
A fogyasztási cikkek ár- és minőségalakulásának összefüggései. (Kereskedelmi Szemle, 1973. 5.)
A hatékonyság növelésének lehetőségei a belkereskedelemben. (Kereskedelmi Szemle, 1974. 11.)
A fogyasztási minőségében rejlő erőforrás-tartalékok. (Közgazdasági Szemle, 1976. 6.)
A hiánycikkekről. (Kereskedelmi Szemle, 1977. 2.)
Kereskedelem
a népgazdaságban. (Gazdaság [folyóirat], 1978. 1.)
A vállalati üzletpolitikák ellentmondásai. (Kereskedelmi Szemle, 1978. 5.)
L’économie
hongroise, evolution et difficultés. (Chroniques Sedeis, Paris, 1979)
Fogyasztói érdekvédelem és törvényesség. (Belügyi Szemle, 1979. 4.)
Csak a fogyasztó költsége? (Kereskedelmi Szemle, 1979. 9.)
Minőségvédelem – gazdaságpolitika. 1–3. (Kohó és Gépipari Szabványosítás, 1980. dec. 3.)
A gazdasági előrejelzések hibaforrásai. B. I. előadása a Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának 1980. máj. 13–14-i tudományos konferenciáján. (Statisztikai Szemle, 1980. 12.)
Az adóreform hatásai. Többekkel. (Gazdaság [folyóirat], 1990. 1.)
A lakosság áruvásárlásának visszafogása és a gazdaság külső és belső egyensúlya. (Gazdaság és Társadalom. Társadalomtudományi folyóirat, 1990. 6.)
Az inflációs csapda. (Beszélő, 1990. 48.)
Idegenforgalom és valutabevételek. (Külgazdaság, 1991. 6.)
Hárman egy csónakban. Fogyasztói érdekvédelem. (Beszélő, 1991. 6.)
A két tojás kocsija. Fogyasztói érdekvédelem. (Beszélő, 1991. 9.)
Ügynökök és nagymamák. Fogyasztói érdekvédelem. (Beszélő, 1991. 11.)
A KGST felbomlásának hatása a hazai fogyasztásicikk-kereskedelemre. Klauber Mátyással. (Külgazdaság, 1992. 7.)
A magyar import szerkezete és az Európai Megállapodás. (Külgazdaság, 1994. 8.)
Versenyszabályozás és átmenet. Borszéki Zsuzsával és Páczi Erzsébettel. (Ipargazdasági Szemle, 1995. 3-4.)
A feketekereskedelem és a feketeszolgáltatások súlya a nemzetgazdaságban. Klauber Mátyással. (Külgazdaság, 1996. 6.
angolul: The Weight of Black Trade and Black Services in the National Economy. Acta Oeconomica, 1996. 1-2.)
Fogyasztásicikk-import. (Ipari Szemle, 1997. 1.)
A fogyasztásicikk-import 1995–1996-ban és 1997 első félévében. (Bankszemle, 1997. 9-10.)
A kilencvenes évek a belkereskedelemben. (Ipari Szemle, 1998. 6.)
A magyar külkereskedelmi forgalom és a vámtételek változása az EU-csatlakozás után. Klauber Mátyással. (Bankszemle, 1998. 8.)
Közvetett adásvétel. Klauber Mátyással. (Cégvezetés, 1998. 10.)
A magyar import szerkezete és költségvetési vonzatai. Klauber Mátyással. (Bankszemle, 1998. 11-12.)
A szabványosítás és a minőségbiztosítás. (Ipari Szemle, 1999. 3.)
Egyes termékek forgalmazásának szabályai az EU országaiban. (Ipari Szemle, 1999. 4.)
A külföldi közvetítők a magyar külkereskedelemben. Klauber Mátyással. – Egyes élelmiszerek forgalmazásának szabályai az EU-ban. (Ipari Szemle, 2000. 3.)
A gyártók és a forgalmazók érdekeltsége a fogyasztóvédelemben. (Fogyasztóvédelmi Szemle, 2004. 1.).

F. m.: népszerű írásai: Az új valóban új és jobb legyen. (Népszabadság, 1965. júl. 7.)
A fogyasztók védelmében. (Népszabadság, 1965. nov. 14.)
Korszerű minőség-ellenőrzés, gazdaságosabb termelés. (Népszabadság, 1966. jan. 5.)
A minőség kalkulációs tényező. (Népszabadság, 1966. nov. 9.)
Minőség és mechanizmus. (Magyarország, 1968. 38.)
Gazdasági tesztek eredményeinek felhasználása a vállalatoknál. (Marketing, 1969. 2.)
A műszaki fejlesztés és az árszínvonal. (Népszabadság, 1971. ápr. 19.)
Az „értelmes” termelés és fogyasztás. (Népszabadság, 1973. júl. 13.)
Minőségjavítás = hatékonyságnövelés. (Népszabadság, 1976. máj. 5.)
A reklám és a fogyasztók. (Marketing, 1977. 3.)
Az élet ára. (Magyarország, 1978. 52-53.)
Hiánycikk-anatómia. (Magyarország, 1979. 15-16.)
A minőség ára. (Magyarország, 1979. 32.)
A szemlélet szerkezetváltozása. (Népszabadság, 1979. dec. 18.)
A jótállás és az ezzel összefüggő jogi problémák a híradástechnikai és a háztartási gépek körében. (Fogyasztói Szolgáltatások, 1981. 2.)
Fogyasztói kényszerpályák. A pazarlás anatómiája. (Heti VG, 1983. 48.)
Ingyenesség mellett szabad orvosválasztást. (Valóság, 1984. 2.)
Áremelés háttérrel. A gyógyszerek a bűvös nagykalapban. (Heti VG, 1984. 4.)
Kultúra és gazdaság. A tudás ára. (Heti VG, 1983. 48.)
Lakossági vásárlások. Fogyasztói fogyókúra. (Heti VG, 1989. 36.)
Azbesztveszély. Hová vezetnek a szálak? (Heti VG, 1992. 2.)
Kiskereskedelem. A kínálat hiányai. – Fogyasztási cikk-import. Ez már a Nyugat? (Heti VG, 1992. 38.)
Kamarai törvény-tervezet. A magas céh. (Heti VG, 1993. 15.)
Fogyasztásicikk-import. Szoríts, ha bírsz! (Heti VG, 1993. 39.)
Élelmiszervám-emelés. Teljes káosz. (Heti VG, 1994. 46.)
Négy év után merre tovább? Az infláció és a belső adósság hálójában. (Magyar Nemzet, 1994. júl. 21.)
Feketegazdaság: és hamarosan a sötétség. (Heti VG, 1996. 9.)
A magyar belkereskedelem szerkezeti változásai. Hol bolt, hol nem bolt. (Heti VG, 1995. 19.)
Vámpótlék. Vissza a feladónak. (Heti VG, 1995. 38.)
Fogyasztási cikkek importja. Kirakatpolitika. (Heti VG, 1996. 46.).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Dr. Krieser Jakab honvéd orvos, besztercebányai főorvos elhunyt. (Pesti Napló, 1902. febr. 9.)
Krieser Minnát [!], Krieser Bélának leányát Besztercebányán eljegyezte Brüll Gyula. (Kassai Újság, 1922. jan. 27.)
Házasság. Brüll Gyula, a Fakereskedelmi Rt. igazgatója és Krieser Minna [!], Krieser Béla leánya. (Az Est, 1922. máj. 17.)
Brüll
Jónás gyászjelentése. (Az Est, 1930. júl. 1.)
Krieser Béla gyászjelentése. (Az Újság, 1940. szept. 28.)
Boóc Imre és Graber Hedvig f. hó 17-én házasságot kötöttek. (Magyar Nemzet, 1946. júl. 24.)
Brüll Gyula fakereskedő
családi nevét „Bóc”-ra változtatta, továbbá Bóc Imre cégvezetői minősítése … bejegyeztetett. (Központi Értesítő, 1947. febr. 27.)
Zétény Győző: A magyar szabadságharc honvéd orvosai. 1848–1849. [Dr. Krieser Jakabról.] (Bp., 1948)
Bóc Imre:
Hazatérés. Szőnyi Tibor emlékére. [Visszaemlékezés.] (Valóság, 1985. 5.)
Graber Pálné 1987. nov. 25-én elhunyt. [Temetés utáni hír.] (Magyar Nemzet, 1987. dec. 5.)
B. Lengyel Anna: A maquisard. Bóc Imre és a Szabadság utca. (168 Óra, 1999. dec. 23.).

Irod.: lexikonok: Kortárs magyar írók kislexikona. 1959–1988. Főszerk. Fazakas István. (Bp., 1989)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Kortárs magyar írók. 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. I–II. köt. Szerk. F. Almási Éva. (Bp., 1997–2000)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
Humorlexikon. Szerk. Kaposy Miklós. (Bp., 2001).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-93W4 (Schwarcz József halotti anyakönyve, 1899)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/180141 (Dr. Krieser Jakab gyászjelentése, 1902)

https://www.familysearch.org/tree/person/sources/GZPC-YKN (Brüll Jónásné Schwarcz Karolina halotti anyakönyve, 1940)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7438-9N6Z (Graber Pál Miksa halotti anyakönyve, 1971)

Megjegyzések

1. Jóllehet Brüll Gyula és fia, Brüll Imre családnevét hivatalosan 1947-ben „Bóc”-ra változtatta a hivatalos iratokon 1954-ig a családneve Boóc változatban szerepelt. Gyermekei ezért szintén a Boóc névváltozatot használták.

2. Bóc Imre Grenoble-ben egy városi fegyveres partizánosztagban harcolt a franciaországi emigránsok kommunisták által vezetett szervezetén belül (Main d’oeuvre immigré, MOI) a Szabadságharcosok és Partizánok alakulatában (Francs Tireurs et Partisans, FTP). A város felszabadítása után részt vett a lyoni harcokban. Utóbb a MOI FTP-t összevonták a gaulle-ista Titkos Hadsereg (Armée Secrète, AS) egységeivel, ebből alakult meg a háború végén a Francia Belső Haderők (Forces Francaises de l’Interieur, FFI). Bóc Imre hadnagyként szerelt le 1945-ben.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője