Bódiss Jusztin János
Bódiss Jusztin János

2021. október 26. Kedd

Bódiss Jusztin János

irodalomtörténész, klasszika-filológus, bencés szerzetes

Születési adatok

1863. november 18.

Türje, Zala vármegye

Halálozási adatok

1921. július 31.

Komárom


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1881. júl. 31.), Pannonhalmán elvégezte a hittudományi főiskolát és a tanárképző intézetet (1887), pappá szentelték (1887. júl. 6.). A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1887). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

A győri bencés gimnázium (1887–1889), a pannonhalmi bencés hittudományi főiskola (1889 és 1890–1916), a kőszegi (1890), majd a komáromi bencés gimnázium r. tanára (1916–1921). Klasszikus ókori latin és görög irodalommal és nyelvészettel fogl.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1916). Az Országos Középiskolai Tanáregyesület alelnöke, majd t. tagja.

Főbb művei

F. m.: Hat év – 63–57 Kr. e. – Cicero életéből. (Győr, 1889)
De forma et natura verborum deponentium. Libellus grammaticus. (Bp., 1891)
Az actiók tana elméletben és gyakorlatban. (Bp., 1900)
Farkas Mátyás pannonhalmi esküvőjén mondott beszéde. (Győr, 1900)
Az actiók ügye. (Bp., 1901)
A föltételes mondatok megvilágítása a görög és latin nyelvben. (Bp., 1901)
A latin nyelvbeli actiók kérdése. (Bp., 1901)
A pogány és keresztény klasszikusok kérdése gymnasiumainkban. (Bp., 1902)
Xenophon „Sokrates emléke” című munkájának hiperkritikusai és pedagógiai értéke. (Bp., 1909)
A classikus latinság kérdése hazánkban. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1912. márc. 26.
Akadémiai Értesítő, 1912)
Az ion-attikai művészet a női erény és méltóság szolgálatában. (Bp., 1913)
Oedipus tragikuma. (Magyaróvár, 1913)
A kereszténység legrégibb nyomai a római íróknál. (Bp., 1914)
Szent István a honmentő és második honalapító. (Bécs, 1914)
A régi római nők. (Komárom, 1918–1919)
ford.: Nagy Szent Vazul intő szózata az ifjúsághoz a hellén irodalom hasznáról. (Bp., 1911).

Irodalom

Irod.: Erdélyi Pál: B. J. (Komárom, 1923)
Csengery János: B. J. J. levelező tag emlékezete. (Bp., 1926).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013