Bodnár János
Bodnár János

2024. április 14. Vasárnap

Bodnár János, kovácsvágási

református lelkész, teológus

Születési adatok

1831. május 17.

Kovácsvágás, Abaúj vármegye

Halálozási adatok

1911. november 11.

Kakszentmárton, Szatmár vármegye

Temetési adatok

1911. november 14.

Kakszentmárton


Család

Szülei: Bodnár Gábor, Kállay Mária.

Felesége: martonfalvi Batók Petronella (†1907. ápr. 19. Kakszentmárton. Temetés: 1907. ápr. 21. Kakszentmárton), Bartók Ambrus (†1882. nov. 13. Udvar) református lelkész és Tóth Veronika (†1874. ápr. 24. Udvar) leánya.

Fia: Bodnár Lajos (1860. szept. 6. Kakszentmárton–1929. dec. 18. Csernő) református lelkész és főgimnáziumi r. tanár és Bodnár Antal (1862. jún. 10. Kakszentmárton): gyógyszerész.

Iskola

A gimnáziumot Sárospatakon (1849), a két bölcseleti évet a nagykőrösi líceumban (1849–1851), a teológiai tanfolyamot Sárospatakon végezte (1852–1854), Debrecenben református lelkészi vizsgát tett (1855).

Életút

Részt vett a szabadságharcban (mint kassai „önkéntes őrmester”, 1849), a nagykőrösi 2. népiskola tanítója (1851–1852). Sárközön segédlelkész (1855–1856), Felsőbányán tanító és segédlelkész (1856–1857). A berendi (1858–1859), a kakszentmártoni gyülekezet lelkipásztora (1859–1911).

Az akkor mindössze 273 lélekből áll, Szatmár környéki kistelepülés, Kakszentmárton lelkészeként új templomot és iskolát építtetett, tanítói állást rendezett be, magtárt alapított. Igen nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki. A Pesti Napló külső munkatársa, a Magyarország, a Budapesti Hírlap levelezője, valamint több protestáns egyházi, iskolai és irodalmi lap szatmári tudósítója.

Irodalom

Irod.: Néveste és ezüstmennyegző. Bodnár János és Bartók Petronella dec. 26-án tartotta névestéjét és házasságuk negyedszázados évfordulati ünnepélyét. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1884. jan. 20.)
A kakszentmártoni ref. egyház örömünnepélye az újonnan építtetett templom toronygombjának feltétele alkalmából. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1885. aug. 2.)
Elhunyt Bodnár Jánosné Bartók Petronella. (Budapesti Hírlap, 1907. ápr. 21.)
Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1911. nov. 15. és Vasárnapi Ujság, 1911. 48.).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/349106 (Bodnár János gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/349116 (Bodnár Jánosné gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője