Boér Elek
Boér Elek

2021. október 17. Vasárnap

Boér Elek, ifj.

közgazdász, jogász

Névváltozatok

kövesdi

Születési adatok

1898. szeptember 13.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1954. június 28.

Újfehértó


Család

Sz: Boér Elek, id. (1872–1952) jogász, az MTA tagja, Gyárfás Róza.

Iskola

A kolozsvári és a szegedi tudományegyetemen tanult (1918–1922), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen államtud. doktori okl. (1922), a közgazdaságtan elmélete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929). Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A Hazai Bank titkára (1922–1929), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1929–1940), egyúttal a kecskeméti református jogakadémián a hitel- és perjog r. tanára is (1929–1940). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan ny. rk. (1940–1943), ny. r. tanára (1943–1945), a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani és Pénzügytani Tanszék ny. r. tanára (1945–1949) és a Tanszék vezetője (1945-1949); rendelkezési állományba helyezték, majd nyugdíjazták (1949). Elméleti közgazdaság-tudománnyal, elsősorban pénzelmélettel, a tőke és tőkeképződés elméletével, a kapitalista szabad verseny sajátosságaival, a fogyasztás gazdaságtanával fogl. Apjával együtt kitelepítették Újfehértóra (1951), ahol öngyilkos lett.

Főbb művei

F. m.: A konjuktúra elmélete. Az előszót Földes Béla írta. (Bp., 1927)
Diszkont és pénzelmélet. (Bp., 1928)
Die internationalen Goldbewegungen. (Jena, 1930)
A közgazdaságtan módszervitája a statika és dinamika szempontjából. (Kecskemét, 1931)
Keynes konjuktúraelmélete. (Közgazdasági Szemle, 1932
németül: München, 1933)
Roosevelt kísérlete. (Szeged, 1934)
A naturál- és reálgazdaság pénzgazdasági jelentőségéről. (Bp., 1935)
A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére. (Közgazdasági Szemle, 1935)
Magyarország helyzete a világgazdaságban (Kecskemét, 1936)
Die Natural- und Realwirtschaft im Lichte der Geldtheorie. (Weltwirtschaftliches Archiv, 1936)
A francia bank reformja. (Kecskemét, 1937)
Natural- und realwirtschaftliche Züge in der staatlichen Finanzwirtschaft. (Tübingen, 1937)
Tőke és tőkeképződés. (Szeged, 1937)
A gépember, a bolsevizmus életeszménye. (Szociális kérdések és megoldási kísérletek. Bp., 1938)
Kálvinizmus és kapitalizmus. (A Református Jogakadémia Évkönyve. Kecskemét, 1938)
Kapitaltheorie und Kapitalbildung. (Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik, 1938)
Az amerikai kapitalizmus és a monopolisztikus verseny. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I. köt. 6. füz. Bp., 1939)
A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. (Kecskemét, 1939)
Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve. (Közgazdasági Szemle, 1940)
Háborús pénzpolitika és pénzügy 1914–15-ben és 1939–40-ben. (Közgazdasági Szemle, 1940)
A verseny és a gazdasági rend. (Közgazdasági Szemle, 1943)
Közgazdasági jegyzetek. I. rész. Elméleti közgazdaságtan. B. E. előadásai alapján készítette Kakas István, Stépán József. (Kolozsvár, 1943)
Az arany és a kliring harca. (A Hitel, 1943)
A közgazdaságtan rendszere és a politika. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1942. febr. 23.
megjelent önálló kiadványként: Bp., 1943)
Szabad verseny és politika. (Szeged, 1944).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013